Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

kiêmt tra 1 tiết GT 12 chương 1

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Kiều Oanh
Ngày gửi: 11h:23' 02-11-2017
Dung lượng: 26.3 KB
Số lượt tải: 49
Số lượt thích: 0 người
HỌ VÀ TÊN:…………………………………………….
LỚP:………………………………………………………

ĐIỂM

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG I
TRẮC NGHIỆM ( 3 ĐIỂM)
Cho bảng biến thiên của hàm số như hình vẽ.
x
 -1 0 1 

y`
 - 0 + 0 - 0 +

y
 5 
6 6

Câu 1. Khẳng định nào sau đây đúng:
A. Hàm số nghịch biến trên khoảng (; -1 ) và ( 1; ). B. Hàm số đồng biến trên khoảng (; -1 ) và ( 0; 1)
C. Hàm số nghịch biến trên khoảng (-1; 0 ) và ( 1; ) D. Hàm số đồng biến trên khoảng (-1; 0 ) và ( 1; )
Câu 2. Khằng định nào sau đây là đúng về cực trị của hàm số:
A. Hàm số có 1 điểm cực đại và 2 điểm cực tiểu. B. Hàm số không có cực trị.
C. Hàm số có 2 điểm cực đại và 1 điểm cực tiểu. D. Hàm số có 1 điểm cực đại và 1 điểm cực tiểu.
Câu 3. Tọa độ điểm cực đại của hàm số có bảng biến thiên trên là:
. (-1; 6). B. (5; 0). C. (0;5). D. (1; 6).
Câu 4. Tọa độ điểm cực tiểu của hàm số có bảng biến thiên trên là:
. (-1; 6 ) và ( 6;1) B. (5; 0) và ( -1;6). C. (0;5) và ( 1;6). D. (-1; 6) và ( 1; 6)
Câu 5. Khẳng định nào sau đây đúng:
A. Hàm số có tiệm cận đứng x = 1. B. Hàm số không có tiệm cận
C. Hàm số có tiệm cận đứng x = 0 D. Hàm số có tiệm cận đứng x = -1
Câu 6. Đồ thị hàm số giao với trục tung tại:
. (-1; 6). B. (5; 0). C. (0;5). D. (1; 6).
II. TỰ LUẬN: ( 7 điểm)
Câu 1( 4 điểm) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số sau: 
Câu 2( 3 điểm) Từ đồ thị hàm số trên hãy biện luận theo m số nghiệm của phương trình sau
 
Gửi ý kiến