Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kim loại tác dụng với muối

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trịnh Thị Thùy Dương
Ngày gửi: 20h:23' 24-12-2017
Dung lượng: 65.5 KB
Số lượt tải: 195
Số lượt thích: 0 người
Kim loại tác dụng với muối
Câu 1: Cho hỗn hợp A gồm Al, Mg, Fe tác dụng với dung dịch Cu(NO3)2 đến khi phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch X chứa 2 muối. Các muối trong X là
            A. Cu(NO3)2 và Fe(NO3)2.                              B. Mg(NO3)2 và Fe(NO3)2.
            C. Al(NO3)3 và Cu(NO3)2.                               D. Al(NO3)3 và Mg(NO3)2.
Câu 2: Cho hỗn hợp A gồm Al, Mg, Zn tác dụng với dung dịch B gồm Cu(NO3)2 và AgNO3 đến khi phản ứng kết thúc thu được chất rắn Y gồm 3 kim loại. Các kim loại trong Y là.
            A. Al, Cu và Ag.                                                          B. Cu, Ag và Zn.
            C. Mg, Cu và Zn.                                                         D. Al, Ag và Zn.
Câu 3: Cho hỗn hợp A gồm Al và Cu tác dụng với dung dịch AgNO3 đến khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch X chứa 2 muối. Chất chắc chắn phản ứng hết là
            A. Al và Cu.                 B. AgNO3 và Al.                      C. Cu và AgNO3.         D. Al.
Câu 4: Cho hỗn hợp A gồm Mg và Fe tác dụng với dung dịch B chứa Cu(NO3)2 và AgNO3 đến khi phản ứng xong thu được chất rắn Y gồm 3 kim loại. Chất chắc chắn phản ứng hết là
            A. Fe, Cu(NO3)2 và AgNO3.                            B. Mg, Fe và Cu(NO3)2.
            C. Mg, Cu(NO3)2 và AgNO3.                          D. Mg, Fe và AgNO3.
Câu 5: Cho Al và Cu vào dung dịch chứa Cu(NO3)2 và AgNO3 đến khi phản ứng xong thu được dung dịch X gồm 2 muối và chất rắn Y gồm các kim loại là
            A. Al và Ag.                 B. Cu và Al.                             C. Cu và Ag.    D. Al, Cu và Ag.
Câu 6: Cho Al tác dụng với dung dịch B chứa AgNO3 và Cu(NO3)2 một thời gian thu được  dung dịch X và chất rắn Y gồm 3 kim loại. Chất chắc chắn phản ứng hết là
            A. Al.                           B. Cu(NO3)2.               C. AgNO3.                   D. Al và AgNO3.
Dùng cho câu 7, 8: Cho 1,58 gam hỗn hợp A gồm Mg và Fe tác dụng với 125ml dung dịch CuCl2 đến khi kết thúc phản ứng thu được dung dịch X và 1,92g chất rắn Y. Cho X tác dụng với NaOH dư thu được kết tủa Z. Nung Z trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 0,7g chất rắn T gồm 2 oxit kim loại.
Câu 7: Phần trăm khối lượng Mg trong A là
A. 88,61%.                  B.11,39%.                               C. 24,56%.                  D. 75,44%
Câu 8: Nồng độ mol của dung dịch CuCl2 ban đầu là
A. 0,1M.                      B. 0,5M.                                  C. 1,25M.                    D. 0,75M.
Dùng cho câu 9, 10, 11, 12: Cho 23,0 gam hỗn hợp A gồm Al, Cu, Fe tác dụng với 400 ml dung dịch CuSO4 1M đến khi phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch X và m gam hỗn hợp Y gồm 2 kim loại. Cho NaOH tác dụng với dung dịch X thì thu được lượng kết tủa lớn nhất là 24,6 gam.
Câu 9: Các chất phản ứng hết trong thí nghiệm 1 là
            A. Al.                           B. CuSO4.                                C. Al và CuSO4.          D. Al và Fe.
Câu 10: Giá trị của m là
            A. 37,6.                       B. 27,7.                                    C. 19,8.                       D. 42,1.
Câu 11: Nếu coi thể tích dung dịch không đổi thì tổng nồng độ muối trong X là
            A. 0,1M.                      B. 0,25M.                                C. 0,3M.                      D. 0,5M.
Câu 12: Số mol NaOH đã dùng là
            A. 0,8.             B. 0,4.                          C. 0,6.             D. 0,3.
Dùng cho câu 13, 14, 15: Cho 1,57gam hỗn hợp A gồm Zn và Al vào 100 ml dung dịch B gồm Cu(NO3)2 0,3M và AgNO3 0,1M đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam chất rắn Y và dung dịch X chỉ chứa 2 muối. Ngâm Y trong H2SO4 loãng không thấy có khí thoát ra.
Câu 13: Số lượng chất phản ứng hết khi A + B là
            A. 1.                            B. 2.                                         C. 3.                            D. 4.
Câu 14: Giá
 
Gửi ý kiến