Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

KSCL ĐẦU NĂM 2012-2013, LỚP 6,7,8 & 9 nam 2012-2013

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: SƯU TẦM
Người gửi: Nguyễn Trung Kiên
Ngày gửi: 08h:01' 25-07-2020
Dung lượng: 209.0 KB
Số lượt tải: 6
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD & ĐT THANH OAI
Trường: THCS _____________________ Số phách:
Họ và tên: _________________________
Lớp: 6 ____

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
MÔN: TIẾNG ANH 6
Năm học: 2012 – 2013 Số phách:
Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)
(Đề kiểm tra này gồm 02 trang, học sinh làm bài trực tiếp vào đề)

I. Circle the best answer: (10 0,25 = 2,5 mks)
1. This is ……………….…….. father. He is a doctor.
A. I
B. me
C. my
D. you

2. ……………….……..are you? - I’m fine, thanks.
A. What
B. Who
C. Where
D. How

3. Hung and Hieu are ……………….……..
A. a student
B. an student
C. student
D. students

4. Where……………….……..they live? - They live in Ha Noi.
A. do
B. does
C. doing
D. to do

5. That is……………….……..English workbook.
A. a
B. an
C. the
D. Ø

6. How……………….……..you spell your name? - T-O-M, Tom.
A. are
B. is
C. do
D. does

7. Is this ……………….……..pen?
A. you
B. your
C. I
D. he

8. Sit……………….……..and open your books!
A. to
B. from
C. down
D. up

9. How ……………….……..is your mother? - She’s 35 years old.
A. tall
B. heavy
C. fat
D. old

10. Good afternoon, Mrs. Linh. This……………….……..my friend, Quang.
A. be
B. am
C. is
D. are


II. Read the text, then answer the questions below: (5 0,5 = 2,5 mks)
Hi, everybody. My name is Pham Thi Ha. I am twelve years old and I am a student. This is the picture of my family. There are three people in my family: my father, my mother and me. My father is forty years old and he is a teacher. My mother is thirty – eight years old. She is a nurse. We all live in Ha Long Bay.Học sinh không viết vào đây


Học sinh không viết vào đây1. How old is Ha? ->……………………..…………….…………………………..………
2. Is Ha a student or a teacher? ->……………………..…………………………….………
3. Is her father thirty – eight years old?
->……………………..……………….…………………………………..………..………
4. How old is her mother?
->……………………..……………….…………………………………..………..………
5. Where do they live?
->……………………..……………….………………………………..…………..………
III. Make up the questions for the underlined words and phrases: (5 0,5 = 2,5 mks)

1. Tom and Jane live in the USA.
->……………………..……………….………………………………….………..………?
2. My name is Hoang Anh Quyet.
->……………………..……………….…………………………………….………..……?
3. We are thirteen years old.
->……………………..……………….………………………………………………….…?
4. That is an eraser.
->……………………..……………….…………………………………………………….?
5. My father is fine, thanks.
->……………………..……………….…………………………………………………….?

IV. Re- oder the words to make meaningful sentences: (5 0,5 = 2,5 mks)

1. not/ is / that / book / your.
->……………………..……………….……………………….……………………………
2. write/ book/ your/ open/ and.
->……………………..……………….…………………….………………………………
3. name/ ?/ his/ is/ what/ brother’s.
->……………………..……………….…………………….………………………………
4. does/ teacher/ live/ ?/ where/ your
-> …………………………………………………………………………………………...
5. Trang/ ./ Hello/ my/ is/ name
-> …………………………………………………………………………………………
The end

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM BÀI KHẢO SÁT
MÔN: TIẾNG ANH LỚP 6
NĂM HỌC: 2012 - 2013


I. Circle the best answer: (10 0,25 = 2,5 mks)

1.C. my
2. D. How
3. D. students
4. A. do
5. B. an

6. C. do
7. B. your
8. C. down
9. D. old
10. C. is


II. Read the text, then answer the questions below: (5 0,5 = 2,5 mks)

1. She is twelve years old.
2. She’s a student.
3. No, he isn’t.
4. She is thirty - eight years old.
5. They live in Ha
 
Gửi ý kiến