Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

KSNN Sinh 6 Vĩnh Tường 2017-2018

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Nguyễn Thiên Hương (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:56' 09-03-2018
Dung lượng: 24.7 KB
Số lượt tải: 185
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT VĨNH TƯỜNG


(Đề thi có 03 trang)
ĐỀ KHẢO SÁTNGẪU NHIÊN CHẤT LƯỢNG LỚP 6
NĂM HỌC 2017-2018
Môn: Sinh Học
Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian giao đề


Hãy chọn chữ cái (A, B, C hoặc D) đứng trước câu trả lời đúng rồi ghi vào giấy thi cho các câu sau đây:
Câu 1. Sinh sản có sự kết hợp giữa tế bào sinh dục đực với tế bào sinh dục cái được gọi là:
Sinh sản vô tính
Sinh sản sinh dưỡng

Sinh sản hữu tính
Nhân giống vô tính

Câu 2. Trong các dấu hiệu sau đây dấu hiệu nào không phải là dấu hiệu chung của cơ thể sống ?
Lớn lên
Di chuyển

Sinh sản
Trao đổi chất với môi trường

Câu 3. Trong tế bào bộ phận đảm nhiệm chức năng điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào là:
Vách tế bào
Màng sinh chất

Nhân
Chất tế bào

Câu 4. Sau quá trình phân chia, từ một tế bào phân chia thành:
A. Một tế bào
B. Hai tế bào
C. Ba tế bào
D. Bốn tế bào

Câu 5.Rễ chùm mọc ra từ bộ phận nào ?
Nách lá
B. Gốc thân
C. Rễ mầm
D. Cành chính

Câu 6. Vai trò của miền hútlà:
Giúp rễ hút nước
B.Giúp rễ hút muối khoáng hòa tan

C.Bảo vệ và che chở cho đầu rễ
D. Giúp rễ hút nước và muối khoáng hòa tan

Câu 7. Trong các miền của rễ, miền nào là quan trọng nhất ?
Miền trưởng thành
Miền hút

Miền sinh trưởng
Miền chóp rễ

Câu 8. Giác mút là loại rễ đảm nhận chức năng:
Lấy dinh dưỡng từ trong đất
Lấy dinh dưỡng từ không khí

Lấy dinh dưỡng từ cây chủ
Bám vào cây khác để leo lên

Câu 9.Các loại thân chính gồm:
Thân gỗ, thân leo, thân bò
Thân đứng, thân leo, thân bò

Thân gỗ, thân cột, thân cỏ
Thân đứng, thân leo, thân cỏ

Câu 10. Những loại cây nào khi trồng thì không bấm ngọn:
Lấy hoa, quả
Lấy sợi, gỗ

Lấy hoa, gỗ
Lấy sợi, hạt

Câu 11.Trong thân non chất hữu cơ được vận chuyển nhờ bộ phận nào ?
Mạch rây
Mạch gỗ
Thịt vỏ
D. Ruột

Câu 12.Vì sao hô hấp có ý nghĩa quan trọng đối với cây?
Vì để cây chống bệnh
B. Vì tạo năng lượng cho các hoạt động sống

C. Vì làm cho cây khỏe mạnh
D.Vì làm cây mau lớn

Câu 13. Chồi hoa phát triển thành bộ phận nào của cây ?
Ngọn cây
Cành mang lá

Cành mang hoa
Thân phụ

Câu 14. Nhóm nào sau đây là nhóm thân leo ?
Thân gỗ và thân cỏ
Thân cỏ và thân quấn

Thân quấn và tua quấn
Thân quấn và thân bò

Câu 15.Cấu tạo trong của phiến lá gồm:
A.Thịt lá,vỏ,ruột
B. Biểu bì, gân lá,thịt lá

C.Bó mạch, gân chính,gân phụ
D. Biểu bì, gân lá,thịt lá,các lỗ khí

Câu 16. Cây xương rồng thuộc loại thân biến dạng:
Thân rễ
Thân củ

Thân mọng nước
Thân leo

Câu 17. Chức năng của lỗ khí là:
Thu nhận ánh sáng mặt trời
Cho ánh sáng đi qua

Hấp thụ ánh sáng từ không khí
Trao đổi khí và thoát hơi nước

Câu 18. Quá trình quang hợp diễn ra chủ yếu ở đâu ?
Lá cây
Thân cây
Rễ cây
Cành cây

Câu 19. Củ khoai lang có kiểu sinh sản bằng:
Thân củ
Thân rễ
Rễ củ
Rễ

Câu 20. Củ hành bộ phận biến dạng là:
Thân
Bẹ lá
Phiến lá
Rễ

Câu 21.Cắt một đoạn cành sau đó cắm xuống đất ẩm để mọc thành cây mới gọi là:
Giâm cành
Chiết cành
Ghép cây
Ghép cành

Câu 22. Bộ phận nào của hoa về sau phát triển thành quả ?
Bầu nhụy
Vòi nhụy
Đầu nhụy
Noãn

Câu 23. Hạt trong quả do bộ phận nào biến đổi thành ?
Hạt phấn
Noãn
Vỏ noãn
Nhụy

Câu 24. Nguyên liệu của quá trình quang hợp là:
Ánh sáng, khí cacbonic
B. Nước, khí cacbonic

C.Ánh sáng, nước
D. Ôxy, khí cacbonic

Câu 25
 
Gửi ý kiến