Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Đề khảo sát chất lượng

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Sưu tầm
  Người gửi: Nguyễn Thiên Hương (trang riêng)
  Ngày gửi: 10h:56' 09-03-2018
  Dung lượng: 63.5 KB
  Số lượt tải: 46
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT VĨNH TƯỜNG


  (Đề thi có 02 trang)
  ĐỀ KHẢO SÁT NGẪU NHIÊN CHẤT LƯỢNG LỚP 7
  NĂM HỌC 2017-2018
  Môn: Sinh học
  Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian giao đề
  
  
  Câu 1: Đại diện nào của ngành Động vật nguyên sinh trong quá trình dinh dưỡng xuất hiện enzim tiêu hóa?
  A. Trùng kiết lị B. Trùng giày C. Trùng roi D. Trùng biến hình
  Câu 2: Trùng roi xanh hô hấp bằng cách nào?
  A. Qua không bào co bóp và qua màng tế bào B. Qua không bào tiêu hóa
  C. Nhờ sự trao đổi khí qua màng tế bào D. Qua không bào co bóp
  Câu 3: Chân giả của trùng biến hình được tạo thành nhờ?
  A. Không bào co bóp B. Không bào tiêu hóa
  C. Nhân D. Chất nguyên sinh
  Câu 4: Trùng kiết lị khác với trùng biến hình ở điểm nào?
  A. Có chân giả rất ngắn, chỉ ăn hồng cầu B. Không có chân giả
  C. Không có hại D. Có chân giả dài
  Câu 5: Trong cơ thể muỗi Anôphen, trùng sốt rét sinh sản bằng hình thức nào?
  A. Mọc chồi B. Tiếp hợp C. Phân đôi D. Sinh sản vô tính
  Câu 6: Trùng kiết lị xâm nhập vào cơ thể người bằng con đường nào?
  A. Theo thức ăn, nước uống vào ống tiêu hóa người. B. Qua đường da
  C. Qua đường hơi thở D. Qua đường máu
  Câu 7: Trong các nhóm động vật sau đây, nhóm động vật nào có hại cho cây trồng?
  A. Ốc gạo, trai sông B. Ốc gạo, sò huyết
  C. Ốc sên, ốc bươu vàng D. Ốc gạo, tôm
  Câu 8: Giun kim thường kí sinh ở đâu trong cơ thể người?
  A. Dạ dày B. Ruột non C. Ruột già D. Gan và mật
  Câu 9: Loài ruột khoang có lối sống di chuyển tích cực là?
  A. Sứa B. San hô C. Hải quỳ D. Hải quỳ và san hô
  Câu 10: Loài ruột khoang có lối sống cộng sinh với tôm ở nhờ là?
  A. Sứa B. San hô C. Hải quỳ D. Hải quỳ và san hô
  Câu 11: Chất bã sau quá trình tiêu hóa được Thủy tức thải ra ngoài qua?
  A. Hậu môn B. Lỗ huyệt C . Lỗ miệng D. Ruột
  Câu 12: Loài sán nào sau đây có lối sống tự do?
  A. Sán lá gan B. Sán bã trầu C. Sán dây D. Sán lông
  Câu 13: Môi trường kí sinh của giun đũa ở người là?
  A. Ruột non B. Ruột già C. Gan D. Phổi
  Câu 14: Bên ngoài cơ thể của giun đũa có lớp vỏ bảo vệ bằng chất?
  A. Đá vôi B. Ki tin C. Cuticun D. Chất nhờn
  Câu 15: Giun đất hô hấp bằng?
  A. Da. B. Phổi C. Mang D. Ống khí
  Câu 16: Giun kim kí sinh gây hậu quả gì?
  A. Lấy tranh chất dinh dưỡng của cơ thể B. Gây ngứa ngáy khó chịu
  C. Làm người bệnh xanh xao, vàng vọt D. Gây bệnh vàng lụi ở lúa
  Câu 17: Được xếp vào ngành giun đốt là?
  A. Giun đũa B. Đỉa C. Sán dây D. Giun kim
  Câu 18: Cách dinh dưỡng của trai sông có ý nghĩa như thế nào với môi trường nước?
  A. Tạo ngọc trai B. Lọc nước C. Tạo khí D. Lấy thức ăn
  Câu 19: Tôm hô hấp bằng ?
  A. Phổi B. Túi khí C. Da D. Mang

  Câu 20: Vỏ bọc cơ thể của tôm có cấu tạo bằng chất?
  A. Kitin B. Đá vôi C. Kitin ngấm can xi D. Cuticun
  Câu 21: Bộ phận giúp tôm bơi được trong nước là?
  A.Chân bụng B. Chân ngực C. Đuôi C. Chân ngực và chân bụng
  Câu 22: Loài giáp xác sống đào hang ở bờ ruộng, bờ mương là?
  A. Tôm hùm B. Cua đồng. C. Trai sông. D. Ốc sên
  Câu 23: Trùng sốt rét xâm nhập vào cơ thể của người qua con đường?
  A. Tiêu hóa B. Máu C. hô hấp D. Da
  Câu 24: Loài thân mềm có tác hại đục thủng thuyền, phá hoại các công trình gỗ dưới nước là?
  A. Ốc nước ngọt B. Con hà , sun C. Ốc bươu vàng D. Bạch tuộc
  Câu 25: Ốc sên phá hoại cây trồng bằng cách?
  A. Ốc sên ăn thực vật B. Ốc sên đào lỗ phá hoại
   
  Gửi ý kiến