Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

kt 10

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ngô Xuân Hương
Ngày gửi: 22h:03' 26-04-2016
Dung lượng: 114.5 KB
Số lượt tải: 151
Số lượt thích: 1 người (Oaihuong Hoa)
BÀI KIỂM TRA SỐ 4 LỚP 10 NĂM 2015-2016
Mục đích kiểm tra
Đánh giá kết quả học tập (kiến thức, kĩ năng, thái độ) của học sinh thông qua chương oxi- lưu huỳnh từ đó biết được mức độ đạt được của học sinh, những sai lầm, vướng mắc của học sinh
Hình thức, thời gian kiểm tra
Tự luận kết hợp trắc nghiệm đúng- sai, trắc nghiệm ghép đôi, trắc nghiệm điền khuyết
Thời gian: 45 phút
Bảng mô tả các mức yêu cầu cần đạt được
MA TRẬN


Nội dung kiến thức
Mức độ nhận thức


Cộng


Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng thấp
Vận dụng ở mức độ cao hơn


Khái quát nhóm OXI LƯU HUỲNH
- Nhóm oxi lưu huỳnh gồm những nguyên tố nào; vị trí nhóm trong BTH
- Đặc điểm chung của oxi, lưu huỳnh

Điểm số
0,5đ0,5đ

Đơn chất Oxi –Lưu huỳnh
- Tính chất hoá học cơ bản của Oxi- Lưu hùynh
- Các phương pháp điều chế khí Oxi
-So sánh tính chất hoá học của oxi, lưu huỳnh và giải thích

Số điểm
1,5đ1,5đ

Hợp chất của lưu huỳnh
- Tính chất hoá học cơ bản của SO2, H2S, H2SO4, viết phương trình minh hoạ
- Ứng dụng của SO2, H2SO4
- Xác định vai trò của S, SO2, H2S, H2SO4 trong các phản ứng
- mô tả được hiện tượng của các phản ứng và viết phương trình phản ứng

- Giải các bài toán SO2 tác dụng với bazơ, H2SO4 loãng tác dụng với kim loại, H2SO4 đặc tác dụng với kim loại và hợp chất có tính khử
Giải quyết bài toán tổng quát


Số điểm
4,0
2,0đ
1,5đ
0,5
8đ

Tổng số điểm
6,0đ(60%)
2,0đ( 20%)
1,5đ(15%)
0,5đ(5%)
10,0đ

Sở Giáo Dục và Đào Tạo Đăklăk ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT SỐ 4 NĂM HỌC 2015-2016
Trường PTTH Quang Trung Môn: Hóa Học Khối 10
------***------ Thời gian 45 phút
(Đề có 02 trang)
Họ và Tên: …………………………………… Lớp: ……. Điểm …… Chữ kí GT: ………
( Học làm trực tiếp vào đề và không được sử dụng bảng hệ thống tuần hoàn)
(1đ) Viết công thức hoá học của những chất có tên sau:
a. Khí sunfurơ: …………………….. c. Natri sunfat: ………………...
b. Axit sunfuhiđric: ………………... d. Lưu huỳnh trioxit: ………………..
(2,5đ) Hoàn thành các phương trình hoá học sau:
S + O2 …………………………………………………
Fe + H2SO4 loãng …………………………………………………
H2S + SO2 …………………………………………………
Fe3O4 + H2SO4đặc ……………………………………………
SO2 + Br2 + H2O ……………………………………………
(2,0đ) Viết phương trình hoá học xảy ra trong các trường hợp sau:
Phản ứng điều chế oxi trong phòng thí nghiệm
……………………………………………………. ……………………………………………………
Khi nhỏ dung dịch bari nitrat vào dung dịch axit sunfuric
……………………………………………………. ……………………………………………………
Khi nhỏ dung dịch chì nitrat vào dung dịch natri sunfua
……………………………………………………. ……………………………………………………
Cho kim loại đồng vào axit sunfuric đặc nóng
……………………………………………………. ……………………………………………………
(0,75đ) Hoà tan hoàn toàn 5,4g kim loại nhôm vào dd H2SO4 loãng dư, sau phản ứng thu được V lít khí H2 (đktc).
Viết phương trình hoá học xảy ra. b. Tính giá trị V.
……………………………………………………. ……………………………………………………
……………………………………………………. ……………………………………………………
……………………………………………………. ……………………………………………………
……………………………………………………. ……………………………………………………
(0,75đ) Trong 4 chất: S, SO2, H2S, H2SO4.
Chất chỉ thể hiện tính oxi hoá là ……………..
Chất chỉ thể hiện tính khử là …………………
Chất có tính oxi hoá và tính khử là …………….
(1đ) Sục khí A vào dung dịch muối Na2SO3, thu được dung dịch chứa một muối B duy nhất. Cho B tác dụng với dung dịch axit D, lại tạo ra khí A. Khi cho khí A tác dụng với dung dịch brom cũng tạo ra axit D. Tìm A, B, D và viết các phương trình hóa học của các phản ứng đã xảy ra.

……………………………………………………. ……………………………………………………
……………………………………………………. ……………………………………………………
……………………………………………………. ……………………………………………………
……………………………………………………. ……………………………………………………
……………………………………………………. ……………………………………………………
……………………………………………………. ……………………………………………………
(0,5đ) Có 3 bình, mỗi bình đựng một chất khí là H2S, SO2 và O2. Hãy trình bày phương pháp hoá học phân biệt chất khí đựng trong mỗi bình.,
 
Gửi ý kiến