Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

kt 45 lan 2 hk2

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Thơ
Ngày gửi: 09h:31' 19-03-2011
Dung lượng: 142.5 KB
Số lượt tải: 251
Số lượt thích: 1 người (Bùi Thanh Cường)
Môn học
anh khoi 11

Tiêu đề
kiêm tra lan 2 hoc ky 2

Độ khó
trung binh


Câu 1.
Choose the word whose underlined part is pronounced differently

A.
slipped
B.
rubbed
C.
bridged
D.
screamed


Câu 2.
Choose the word whose underlined part is pronounced differently

A.
robs
B.
weeks
C.
sleeps
D.
wants


Câu 3.
Choose the word whose underlined part is pronounced differently

A.
thought
B.
weather
C.
although
D.
there


Câu 4.
Choose the word whose underlined part is pronounced differently

A.
students
B.
friends
C.
clubs
D.
chairs


Câu 5.
Choose the word whose underlined part is pronounced differently

A.
matched
B.
arranged
C.
changed
D.
judged


Câu 6.
Choose the word or phrase that is closest meaning to the underlined word or phrase:
The Asian Games take place every four years.

A.
occur
B.
occupy
C.
are presented
D.
take part in


Câu 7
Choose the word or phrase that is closest meaning to the underlined word or phrase:
The competition is held for the purpose of mutual understanding.

A.
organised
B.
played

 C.
handled
D.
kept


Câu 8
Choose the word or phrase that is closest meaning to the underlined word or phrase:
Collecting coins really keeps me occupied.

A.
busy
B.
interested

 C.
bored
D.
amusing


Câu 9
Choose the word or phrase that is closest meaning to the underlined word or phrase:
We saw an enormous UFO last night.

A.
very big
B.
very small

 C.
very modest
D.
very easy


Câu 10
Choose the word or phrase that is closest meaning to the underlined word or phrase:
The quality of school facilities has been improved.

A.
equipment
B.
events

 C.
modern devices
D.
skills


Câu 11.
Choose the best answer:
This is Paul …………………..I went on holiday with.

A.
whom
B.
which
C.
whose
D.
when


Câu 12.
Choose the best answer:
The man to ……………..Tom is talking is my unlce.

A.
whom
B.
x
C.
who
D.
that


Câu 13.
Choose the best answer:
The girl…………………..over there is my friend.

A.
standing
B.
who standing
C.
stands
D.
is standing


Câu 14.
Choose the best answer:
The office……………my brother works in is on the fourth floor.

A.
x
B.
where
C.
in where
D.
in which


Câu 15.
Choose the best answer:
Mountaineering is an almost unique sport, as the climber is in ………………. with nature itself rather the with other humans.

A.
competition
B.
compete
C.
competing
D.
competitive


Câu 16
Choose the best answer:
The most ……………………..sports are football, rugby and athletics.

A.
popular spectator
B.
known team

 C.
popular viewing
D.
famous audience


Câu 17
Choose the best answer:
It was …………………they got to know each other.

A.
through the Internet that
B.
Internet that

 C.
on the Internet
D.
the internet that


Câu 18
Choose the best answer:
It is ……………….Jim wants to buy, not a desktop.

A.
a laptop that
B.
laptop that

 C.
a laptop
D.
a laptop who


Câu 19.
Choose the best answer:
We can…………………go to the concert or go out for drink.

A.
either
B.
neither
C.
not only
D.
both


Câu 20
Choose the best answer:
They said the room was very comfortable but it was…………….large……………….bright.

A.
neither/ nor
B.
both/ and

 C.
either/ or
D.
not only/ but also


Câu 21

 
Gửi ý kiến