Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

kt c3 dai 7

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Hải Yến
Ngày gửi: 22h:00' 23-01-2016
Dung lượng: 169.5 KB
Số lượt tải: 326
Số lượt thích: 0 người
MA TRẬN KIỂM TRA CHƯƠNG III – ĐẠI SỐ 7

Cấp độ

Tên
Chủ đề
(nội dung,
chương)
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ caoTL
TL
TL
TL


Thu thập số liệu thống kê, bảng “tần số”
Học sinh nhận biết được số các giá trị, số các giá trị khác nhau, tần số tương ứng
Học sinh biết tìm được dấu hiệu điều tra
Học sinh lập được bảng tần số

HS nhận xét được số liệu từ bảng ”Tần số”


Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
4
1,25đ
12,5%

1
0,25đ
2,5%
1
1,0đ
10%

1/2
1,25đ
12,5%

1/2
0,75đ
7,5%
7
4,5 đ
45%

Biểu đồ
- Biết tên biểu đồ.
- Biết trục hoành, trục tung
Từ biểu đồ học sinh biết được các giá trị có cùng tần số, số các giá trị khác nhau, tính được tổng các tần số
Học sinh lập được biểu đồ đoạn thẳngSố câu
Số điểm
Tỉ lệ %
3
0,75đ
7,5%

3
0,75đ
7,5%


1
2,0đ
20%


7
3,5đ
35%

Số trung bình cộng
Nhận biết được mốt của dấu hiệu

Vận dụng công thức tính được số trung bình cộng và tìm được mốt của dấu hiệuSố câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0,25
2,5 %
1
2,0đ
20%


2
2,25đ
22,5%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
8
2,0đ
20%
5
2,0đ
20%
3
6,0đ
60%
16
10đ =100%


ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
MÔN: ĐẠI SỐ 7


Họ và tên:………………………….
Lớp:………..
Điểm
Lời phê của Thầy(Cô)
I/ TRẮC NGHIỆM: (3điểm) Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước kết quả đúng:

Bài 1: (1,5 điểm)
Theo dõi thời gian làm 1 bài toán ( tính bằng phút ) của 40 HS, thầy giáo lập được bảng sau :

Thời gian (x)
4
5
6
7
8
9
10
11
12


Tần số ( n)
6
3
4
2
7
5
5
7
1
N= 40


1. Mốt của dấu hiệu là :
A. 7 B. 9 ; 10 C. 8 ; 11 D. 12
2. Số các giá trị của dấu hiệu là :
A. 12 B. 40 C. 9 D. 8
3. Tần số 3 là của giá trị:
A. 9 B. 10 C. 5 D. 3
4. Tần số học sinh làm bài trong 10 phút là :
A. 6 B. 9 C. 5 D. 7
5. Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là :
A. 40 B. 12 C. 8 D. 9
6. Tổng các tần số của dấu hiệu là :
A. 40 B. 12 C. 8 D. 10
Bài 2: (1,5 điểm) Biểu đồ ghi lại điểm kiểm tra một tiết môn toán của học sinh lớp 7A như sau:
(Điểm)
Biểu đồ có tên gọi là:
A. Biểu đồ đoạn thằng. B. Biểu đồ đường thẳng. C. Biểu đồ hình chữ nhật.
Trục hoành dùng biểu diễn:
A. Tần số B. Số con điểm C. Điểm kiểm tra môn toán
Trục tung dùng biểu diễn:
A. Tần số B. Các giá trị của x C. Điểm kiểm tra môn toán
Có bao nhiêu giá trị có cùng
 
Gửi ý kiến