Violet
Dethi
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

KT chuong 3 toán 8 chỉ viec in

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Đăng Hải
Ngày gửi: 22h:55' 03-02-2018
Dung lượng: 221.9 KB
Số lượt tải: 1131
Số lượt thích: 1 người (Phạm Như Quynh)
UBND QUẬN LÊ CHÂN
TRƯỜNG THCS TRẦN PHÚ

ĐỀ LẺ
(Đề gồm 01 trang)
ĐỀ KIỂM TRA MÔN ĐẠI SỐ 8 – TUẦN 27
Năm học 2017 - 2018
Thời gian làm bài: 45 phút
(không kể thời gian giao đề)

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2 điểm)
* Hãy chọn một chữ cái đứng trước câu trả lời đúng và ghi vào bài làm của em.
Câu 1: Trong các phương trình sau, phương trình bậc nhất 1 ẩn là:
A. 
B. 
C. ax + b = 0
D. 2x + 3y = 0

Câu 2: Số nào sau đây là một nghiệm của phương trình 2x5 – 5x2 + 3 = 0
A. - 1
B. 1
C. 2
D. - 2

Câu 3: Phương trình 3x – 6 = 0 có nghiệm là:
A. x = 2
B. x = -2
C. x = 3
D. x = - 3

Câu 4: Với giá trị nào của m thì phương trình: (m2- 9)x – m = 3 vô nghiệm ?
A. m = -3
B. m = 3
C. m = 3 hoặc m = -3
D. m = 3 và m = -3

Câu 5: Tập nghiệm của phương trình (x + )(x – 2 ) = 0 là:
A. S = 
B. S = 
C. S = 
D. S = 

Câu 6: Điều kiện xác định của phương trình  là:
 hoặc 

 và 


Câu 7:Phương trình x2 – 16 = x +4có
A. một nghiệm duy nhất x = 5.
B. một nghiệm duy nhất x = -4.

C. hai nghiệm là x = -4 và x = 5.
D. hai nghiệm là x = -4 và x = 4.

Câu 8: Với giá trị nào của m thì phương trình (m-3)x + 4 = 0 có nghiệm là x = -2
A. m = 2
B. m = -2
C. m = 5
D. m= -5

PHẦN II. TỰ LUẬN (8 điểm)
Bài 1(5 điểm): Giải các phương trình sau:
a) 7x – 4 = 3x + 12
b) 
c) (x + 4)(7x – 3) – x2 + 16 = 0
d) 
Bài 3(3 điểm):
Một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc 50km/h. Lúc về đi với vận tốc 40km/h. Biết thời gian cả đi và về là 4 giờ 30 phút, tính quãng đường AB.
Bài 4( thưởng 0,5 điểm). Giải phương trình ẩn x sau:
x3 – (a + b + c)x2 = - (ab + ac + bc)x + abc

_-Hết-_
UBND QUẬN LÊ CHÂN
TRƯỜNG THCS TRẦN PHÚ
ĐỀ CHẴN
(Đề gồm 01 trang)
ĐỀ KIỂM TRA MÔN ĐẠI SỐ 8 – TUẦN 27
Năm học 2017 - 2018
Thời gian làm bài: 45 phút
(không kể thời gian giao đề)

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2 điểm)
* Hãy chọn một chữ cái đứng trước câu trả lời đúng và ghi vào bài làm của em.
Câu 1: Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc nhất 1 ẩn?
A.  – 5 = 0
B. x2 + 2 = 0
C. x + 2 = 0
D. 0x + 1 = 0

Câu 2: Số nào sau đây một là nghiệm của phương trình - 2x2 + 5x – 3 = 0
A. 1
B. 2
C. - 1
D. - 2

Câu 3: Phương trình 2x – 6 = 0 có nghiệm là:
A. x = 2
B. x = - 2
C. x = - 3
D. x = 3

Câu 4: Với giá trị nào của m thì phương trình m(x – 3) = 6 có nghiệm x = 6?
A. m = 2
B. m = - 2
C. m = 3
D. m = - 3

Câu 5: Tập nghiệm của phương trình (x –)(x + 2) = 0 là:
A. S = 
B. S = 
C. S = 
D. S = 

Câu 6: Điều kiện xác định của phương trình là:
 hoặc 
 và Câu 7: Khi m = 2 thì phương trình (m2
 
Gửi ý kiến