Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

KT chương I-ĐS 9

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Mai Dinh Cong
Ngày gửi: 13h:37' 14-10-2017
Dung lượng: 220.5 KB
Số lượt tải: 297
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THCS NHƠN PHÚC NGÀY KIỂM TRA: /10/ 2017
Họ và tên: ………………………………………………………………….Lớp 9A
BÀI KIỂM TRA 45 phút - CHƯƠNG I ( BÀI SỐ 1)
ĐẠI SỐ: 9
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Trả lờiI.TRẮC NGHIỆM. (5 điểm) Học sinh chọn câu trả lời đúng nhất để điền vào bảng.
Câu 1. Căn bậc hai số học của 9 là
A. -3 B. 3 C. 81 D. - 81
Câu 2. Biểu thức bằng
A. 4 và -4 B. - 4 C. 4 D. 8
Câu 3. So sánh 9 và , ta có kết luận sau:
A. B. C. D. Không so sánh được.
Câu 4. Biểu thức xác định khi:
A. B. C. D. 
Câu 5. Nghiệm của phương trình x2 = 8 là
A. ± 8 B. ± 4 C. D. 
Câu 6. Giá trị của biểu thức bằng
A. B. 1 C. -4 D. 4
Câu 7. Với giá trị nào của a thì biểu thức không xác định ?
A. a > 0 B. a = 0 C. a < 0 D. mọi a
Câu 8. Biểu thức bằng
A. B. C. -2 D..
Câu 9. Biểu thức bằng
A. 3 – 2x B. 2x – 3 C. ‌ D. 3 – 2x và 2x – 3
Câu 10. Nếu thì x bằng
A. 2 B. 64 C. 25 D. 4
II. TỰ LUẬN. ( 5điểm)
Bài 1 ( 1,5 điểm ): Thực hiện phép tính.
a) b) 
Bài 2 ( 1,5 điểm): Thu gọn biểu thức:

Bài 3 (1 điểm): Giải phương trình:

Bài 4 (1 điểm): Chứng minh rằng:

Bài Làm
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

TRƯỜNG THCS NHƠN PHÚC NGÀY KIỂM TRA: /10/ 2017
Họ và tên: ………………………………………………………………….Lớp 9A
BÀI KIỂM TRA 45 phút - CHƯƠNG I ( BÀI SỐ 1)
ĐẠI SỐ: 9
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Trả lờiI.TRẮC NGHIỆM. (5 điểm) Học sinh chọn câu trả lời đúng nhất để điền vào bảng.
Câu 1. Căn bậc hai số học của 25 là
A. -3 B. 3 C. 5 D. - 5
Câu 2. Biểu thức bằng
A. 4 và -4 B. - 4 C. 8 và -8 D. 8
Câu 3. So sánh 9 và , ta có kết luận sau:
A. B. C. D. Không so sánh được.
Câu 4. Biểu thức xác định khi:
A. B. C. D. 
Câu 5. Nghiệm của phương trình x2 = 8 là
A. ± 8 B. ± 4 C. D. 
Câu 6. Giá trị của biểu thức bằng
A. 4 B. C. 0 D. .
Câu 7. Biểu thức có nghĩa khi nào?
A. a ≠ 0 B. a < 0 C. a 0 D. a > 0
Câu 8. Biểu thức bằng
A. -2 B. C. D..
Câu 9. Biểu thức bằng
A. 3 – 2x hoặc 2x – 3 B. 2x – 3 C. ‌3 – 2x D. 3 – 2x và 2x – 3
Câu 10. Nếu thì x bằng
A. 36 B.
 
Gửi ý kiến