Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

KT chương IV Đại Số 8

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Tạ Nhật Minh
Ngày gửi: 20h:16' 12-04-2016
Dung lượng: 131.6 KB
Số lượt tải: 463
Số lượt thích: -1 ngườiPHÒNG GD & ĐT TX. AN NHƠN Thứ ….. ngày …. Tháng 4 năm 2016
TRƯỜNG: THCS NHƠN THỌ KIỂM TRA 45 PHÚT
Họ và tên: ……………………………….. ĐẠI SỐ 8 TIẾT 65
Lớp 8A… ĐỀ:1 I/ TRẮC NGHIỆM : ( 3 điểm )
Khoanh tròn vào các chữ cái đứng trước khẳng định đúng cho các câu sau.
Câu 1: Bất phương trình nào dưới đây là bất phương trình bậc nhất 1 ẩn.
A. x+3>0
B. x2+1>0
C. <0
D. <0

Câu 2: Hình vẽ dưới đây biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình nào?
0 6


A. x+1 7
B. x+17
C. x+1 <7
D. x+1>7

Câu 3:Cho bất phương trình: -5x+10 > 0. Phép biến đổi nào dưới đây là đúng.
A. 5x > 10
B. 5x > -10
C. 5x < 10
D. x < -10

Câu 4: Các giá trị của x nào sau đây là nghiệm của bất phương trình: x2 + 2x > 5
A. x = 2
B. x = 3
C. x = 1
D. x = -2

Câu 5: Bất phương trình 2 – 3x 0 có nghiệm là:
A. 
B. 
C. 
D. 

Câu 6: Cho a > b. Bất đẳng thức nào tương đương với bất đẳng thức cho.
A. a + 2 > b + 2
B. – 3a – 4 > - 3b – 4
C. 3a + 1 < 3b + 1
D. 5a + 3 < 5b + 3

II)TỰ LUẬN : (7 điểm )
Bài 1: (2,0 điểm ) Giải các bất phương trình sau và biểu diễn tập nghiệm trên trục số.
a) 3x + 5 < 14 b/ 3x -3 < x + 9
Bài 2 : (3,0 điểm ) Giải các bất phương trình sau
3x – 2(x + 1) > 5x + 4(x – 6);
b ) .
Bài 3. (1,5 điểm ) Giải phương trình: (x-5 ( = 2x + 7
Bài 4. (0,5 điểm ) Cho a, b là các số dương. Chứng minh rằng: .PHÒNG GD & ĐT TX. AN NHƠN Thứ ….. ngày …. tháng 4 năm 2016
TRƯỜNG: THCS NHƠN THỌ KIỂM TRA 45 PHÚT
Họ và tên: ……………………………….. … ĐẠI SỐ 8 TIẾT 65
Lớp 8A... ĐỀ:2 I/ TRẮC NGHIỆM : ( 3 điểm )
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước khẳng định đúng.cho các câu sau.

Câu 1. cho x < y kết quả nào dưới đây là đúng?
A. x – 3 > y – 3 B. 3 – 2x < 3 – 2y
C. 2x – 3 < 2y – 3 D. 3 – x < 3 – y
Câu 2: Nếu và thì:
A. B. C. D. 
Câu 3. Bất phương trình nào dưới đây là bất phương trình bậc nhất một ẩn?
A. B. x + 5 > 0
C. 2x2 + 3 > 0 D. < 0
Câu 4. Tập nghiệm của bất phương trình 1,3x –3,9 là:
A. B. 
C. D. 
Câu 5. Giá trị x = 2 là nghiệm của BPT nào trong các BPT sau?
A. 3x + 3 > 9 B. –5x > 4x + 1
C. x – 2x < –2x + 4 D. x – 6 > -2 – x
Câu 6: Hình vẽ bên biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình:
A. B. 
C. D. 
II. TỰ LUẬN. (7đ)
Bài 1: (2,0 điểm ) Giải các bất phương trình sau và biểu diễn tập nghiệm trên trục số.
a) 2x- 6 0 b) 
Bài 2 : (3,0 điểm ) Giải các bất phương trình sau
 b)
Bài 3. (1,5 điểm ) Giải phương trình: .
 
Gửi ý kiến