Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

KT DS 8 Chương 1

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Dương Khải Hoàng
Ngày gửi: 06h:21' 05-11-2017
Dung lượng: 104.5 KB
Số lượt tải: 194
Số lượt thích: 1 người (Huỳnh Chơn Thiện)
Tuần 11/ tiết 21 Ngày dạy : …. /11./2017 . Lớp : 8A1 ; 8A2 ; 8A3 ; 8A4
KIỂM TRA CHƯƠNG I
I.MỤC TIÊU:
- Kiến thức: Kiểm tra sự hiểu biết của HS về nhân chia đa thức.
- Kĩ năng: HS vận dụng được các kiến thức đã học vào giải toán.
- Tư duy, thái độ: Làm bài cẩn thận, nghiêm túc, chính xác.
II. MA TRẬN:
Cấp độ


Chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu
Vận dụng

Tổng
Vận dụng
thấp
Vận dụng
thực tiễnTNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL


1. Nhân đa thức.


Hiểu được cách nhân đa thức
Thực hiện được phép nhân đa thức


Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %


1
0,5đ
1
1,0 đ
2
1,5 điểm
15%

2. Hằng đẳng thức đáng nhớ.
Nhận biết được dạng hằng đẳng thức


Khai triển được hằng đẳng thức


Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0,5đ


1
1,0 đ
2
1,5 điểm
15%

3. Phân tích đa thức thành nhân tử.
Nhận biết được bài toán phân tích đa thức thành nhân tử


Phân tích được một đa thức thành nhân tử
Vận dụng cách phân tích đa thức thành nhân tử để tìm x
Vận dụng được các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử chứng minh tính chia hết của một đa thức
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0,5 đ


3
2,5đ

1
0,5đ
1
1,0đ


6
4,5 điểm
45%

4. Chia đa thức.
Nhận biết được phép chia đa thức
Thực hiện được phép chia đa thức
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
2
1,0đ
1
1,5đ


3
2,5 điểm
25%

Tông số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
4
2,0 điểm
20%
6
5,0 điểm
50%
3
3,0 điểm
30%
13
10,0 điểm
100%


III. ĐỀ KIỂM TRA:
Đề 1:
I. TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm)
Chọn đáp án đúng theo yêu cầu của câu hỏi và trình bày vào bài làm theo cách sau:
Ví dụ: Câu 1 chọn đáp án A và câu 2 chọn đáp án B ta viết: 1.A ; 2.B
Câu 1: Kết quả -5x2 .(5x2 +2x -3) bằng
A. 25x5 – 10x4 -15x3. B. -25x5 – 10x3 +15x2.
C. -25x5 + 10x4 +15x3. D. 25x5 + 10x4 +15x3 .
Câu 2: Phép chia đa thức: 6x2 + 13x - 5 cho đa thức 2x + 5 có thương là
A. -3x + 1. B. 3x – 1 . C. 3x + 1. D. -3x – 1.
Câu 3: Viết dưới dạng bình phương một tổng: x2 + 2x + 1 là
A. (x + 2)2 . B. (x - 2)2 . C. (x + 1)2 . D. (x - 1)2.
Câu 4: Kết quả phép chia: 5x2y4 : 10x2y là
A. 0,5xy3. B. 0,5xy2. C. 0,5xy. D. 0,5y3.
Câu 5: Kết quả phân tích đa thức 3x - 6y thành nhân tử là
A. 3(x - 6y). B. 3(3x - y). C. 3(3x - 2y). D. 3(x - 2y).
Câu 6: Tìm x, biết: x2 - 13x = 0, ta được x bằng
A. x = 0. B. x = 13.
C. x = 13 hoặc x = 0. D. x = - 13 hoặc x = 0.
II. TỰ LUẬN: (7,0 điểm)
Bài 1: (3,5 điểm) Thực hiện phép tính:
a) 5x2.(x – 1)
 
Gửi ý kiến