Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

KT giữa học kỳ 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Đức Phúc
Ngày gửi: 15h:18' 15-03-2019
Dung lượng: 196.6 KB
Số lượt tải: 876
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG TH SỐ 1 QUẢNG VĂN KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II-NĂM HỌC 2017-2018
Họ và tên học sinh: ………………………………MÔN: TOÁN – LỚP 4
Lớp:……………Thời gian: 40 phút

Điểm
Bằng số:……………
Bằng chữ:…………

Giám khảo 1:…………………………………
Giám khảo 2:…………………………………

MÃ ĐỀ 1
Câu 1: Trong các phân số ; ; ; phân số nào bé hơn 1?
A. B. C. D. 
Câu 2: Phân số nào dưới đây bằng phân số ?
A.        B.       C.          D. 
Câu 3: Hình bình hành có độ dài đáy là 4dm, chiều cao là 34dm. Hỏi diện tích hình bình hành là bao nhiêu ?
A. 126 dm2 B. 136 dm2 C. 146 dm2 D. 156 dm2
Câu 4: Điền chữ và số thích hợp vào chỗ chấm: (1 điểm)
A B N

M P P PD 8cm C Q

(MP = 8cm; NQ = 6cm)
Diện tích của hình ABCD là………………..............................................
Diện tích của hình MNPQ là……………………….................................
Câu 5:  Tìm X: (1 điểm)
X + = 9 b. X x = 
…………………………………………………………………………….….…..……………………………………………………………………….…….……..…………………………………………………………………….……….……………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 6: Số thích hợp viết vào chỗ chấm để 55m2 8cm2 = ... cm2 là:
A. 558             B. 5580             C. 55800             D. 550 008
Câu 7: Tính (1 điểm)
+ =……………… b. - = ……………………..
c. x 4= ………………… d. : = ……………………...


Câu 8: Các phân số được sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là: (1điểm)
A. ; ; B. ; ; C. ; ; D. ; ; 
Câu 9: Tính bằng cách thuận tiện nhất
…………………………………………………………………………….….…..……………………………………………………………………….…….……..…………………………………………………………………….……….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 10: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài là 120 m. Chiều rộng bằng chiều dài. Tính chu vi và diện tích của mảnh đất đó ? (1 điểm)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………....TRƯỜNG TH SỐ 1 QUẢNG VĂN KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II-NĂM HỌC 2017-2018
Họ và tên học sinh: ………………………………MÔN: TOÁN – LỚP 4
Lớp:……………Thời gian: 40 phút

Điểm
Bằng số:……………
Bằng chữ:…………

Giám khảo 1:…………………………………
Giám khảo 2:…………………………………

MÃ ĐỀ 2
Câu 1:  Số thích hợp viết vào chỗ chấm để 55m2 8cm2 = ... cm2 là:
A. 550 008          B. 55800              C. 5580              D. 558
Câu 2: Hình bình hành có độ dài đáy là 4dm, chiều cao là 34dm. Hỏi diện tích hình bình hành là bao nhiêu ?
A. 126 dm2 B. 156 dm2 C. 146 dm2 D. 136 dm2
Câu 3: Trong các phân số ; ; ; phân số nào bé hơn 1?
A. B. C. D. 
Câu 4: Các phân số được sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là: (1điểm)
A. ; ; B. ; ; C. ; ; D. ; ; 

Câu 5: Tính (1 điểm)
+ =……………… b. - = ……………………..
c. x 4= ………………… d. : = ……………………...
Câu 6: Tính bằng cách thuận tiện nhất
…………………………………………………………………………….….…..……………………………………………………………………….…….……..…………………………………………………………………….……….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Câu 7: Phân số nào dưới đây bằng phân số ?
A.       B.       C.          D. 
Câu 8: Điền chữ và số thích hợp vào chỗ chấm: (1 điểm)
A B N

M P P PD 8cm C Q

(MP = 8cm; NQ = 6cm)
Diện tích của hình ABCD là………………..............................................
Diện tích của hình MNPQ là……………………….................................
Câu 9: Tìm X: (1 điểm)
X + = 9 b. X x = 
…………………………………………………………………………….….…..……………………………………………………………………….…….……..…………………………………………………………………….……….……………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 10: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài là 120 m. Chiều rộng bằng chiều dài. Tính chu vi và diện tích của mảnh đất đó ? (1 điểm)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….


ĐÁP ÁN MÔN TOÁN LỚP 4
GIỮA HỌC KÌ II
Năm học: 2017 – 2018
MÃ ĐỀ 1
Câu 1: Trong các phân số ; ; ; phân số nào bé hơn 1? Đáp án D. 
Câu 2: Phân số nào dưới đây bằng phân số ? Đáp án B. 
Câu 3: Hình bình
 
Gửi ý kiến