Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

KT giữa học kỳ 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Đức Phúc
Ngày gửi: 15h:19' 15-03-2019
Dung lượng: 145.5 KB
Số lượt tải: 734
Số lượt thích: 0 người

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 4 điểm )

Câu 1 : ( 1 đ ) Cho 7 phân số sau : ; ; ; ; ; 
a/-Hai phân số có giá trị nhỏ nhất là :
a. 
b. 
c. 
d. 


b/-Hai phân số có giá trị lớn nhất là :
a.
b. 
c. 
d. 


Câu 2 : ( 0,5 đ ) Phân số lớn hơn 1 là :
a. 
b. 
c.
d. 


Câu 3 : ( 0,5 đ ) Số thích hợp viết vào chỗ chấm để 25dm2 + 25cm2= . . . . . cm2
A 50
B. 5050
C. 2525
D. 2050


Câu 4 : ( 2 đ ) Mỗi câu 0,5 đ
a. Số tự nhiên m thỏa mãn < m < là :
a. 5
b. 4
c. 3
 d. 2

b. = - m thì m là số tự nhiên có giá trị là :
a. 2
b. 3
c. 4
 d. 5

c. Hiệu của và là :
a. 2
b. 3
c. 4
 d. 5

d. Tổng của và là :
a. 2
b. 3
c. 4
 d. 5II. PHẦN TỰ LUẬN ( 6 điểm )
Câu 1 : ( 1 đ ) Tìm x
a) 200 : x + 400 : x = 2
b) x x + x x = 2


Câu 3 : ( 2 đ ) Tính nhanh giá trị biểu thức sau
- a-
b- x 16 :Câu 4 : ( 2 đ ) Có một kho gạo, lần đầu người ta lấy ra 25 500 kg gạo, lần sau lấy ra số gạo bằng số gạo lấy lần đầu thì trong kho còn 14 300 kg gạo. Hỏi lúc đầu trong kho đó có bao nhiêu tấn gạo ?
Bài làm
Câu 4 : ( 1 đ ) Tính bằng cách thuận tiện nhất.
2019 + 2019 +2019 + 2019 + 2019 x 7 - 2019

ĐÁP ÁN
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 4 điểm )
Câu
1
2
3
4

Đáp án
1a
1b


4a
4b
4c
4d


d
a
c
c
d
b
a
c

Điểm
 1 đ
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5II. PHẦN TỰ LUẬN ( 6 điểm )

Câu 1 : ( 1 đ ) Tìm x
a) 200 : x + 400 : x = 2
( 200 + 400 ) : x = 2
600 : x = 2
x = 600 : 2
x = 300
Câu 2 : ( 1 đ ) Tìm x
x x + x x = 2
x x ( + ) = 2
x x = 2
x x 1 = 2
x = 2


 Câu 3 : Tính nhanh giá trị biểu thức sau ( 2 đ )
- a- 
= +
= + = 1 + 1 = 2
b- x 16 :
= x 16 x
= = = 2Câu 4 : ( 2 đ )


Câu 4 : ( 1 đ ) Tính bằng cách thuận tiện nhất.
2019 + 2019 +2019 + 2019 + 2019 x 7 - 2019
= 2019 x ( 7 +1 +1+1 - 1 ) = 2019 x 10 = 20190 
Gửi ý kiến