Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

KT-GK1-2022

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lưu Bình Giang (trang riêng)
Ngày gửi: 05h:15' 09-11-2022
Dung lượng: 255.0 KB
Số lượt tải: 114
Số lượt thích: 0 người
Ma trận KT-GKI Môn công nghệ 8
Tên chủ đề

Bản vẽ các
khối hình
học
7 tiết

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng
Cấp độ thấp
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
1.Biết được KN hình chiếu và sự 2.Hiểu thế nào là phép chiếu 1. Vận dụng để đọc được
tương quan giữa hướng chiếu và vuông góc, phép chiếu xuyên tâm, các bản vẽ vật thể có hình
hình chiếu
phép chiếu phép chiếu song song, khốitròn xoay,chóp,cầu,trụ,
Hình nón cụt.
đặc điểm của các phép chiếu đó

Số câu hỏi

1
C2-1

Số điểm

0.25

0.25

Bản vẽ kĩ
thuật
6 tiết
Số câu hỏi
Số ðiểm

Cộng

3. Vận dụng để đọc được các bản
vẽ vật thể có hình khối tròn
xoay,chóp,cầu,trụ.
4. Vận dụng để đọc được các bản
vẽ khối đa diện
1
C1-2

Tỉ lệ%

Cấp độ cao
TNKQ
TL
2.Vẽ được bản vẽ
kĩ thuật của vật
thể có cấu trúc
đơn giản.

5.Biết được khái niệm và công
dụng của hình cắt
6. Biết được nội dung của bản vẽ
chi tiết,,biểu diễn ren
3
1
C6-8,C6-9,
C5-7
C6-10
0,75đ
0.25đ

4
C3-3;C34;
C3-5;C4-6


7.Hiểu được công dụng của bản vẽ
lắp, bản vẽ nhà.

1
C1-1

1
C2-2

8

6,5đ

3..Hiểu được qui ước vẽ .
ren
4. Đọc được kí hiệu Ren..
2
C3-3,
C4-4


2
C7-11,C7-12
0.5đ

8
3,5đ

Tỉ lệ%

TS câu hỏi
TS điểm

5
1,25đ

7
1,75đ

4


16
10đ

PGD&ĐT DẦU TIẾNG

Trường THCS MINH TÂN
Họ &tên:
Lớp:

KIỂM TRA GIỮA HKI : (2022-2023)
MÔN: Công nghệ Lớp: 8

Thời gian:60 phút (không kể phát đề)
Ngày:__/_11 _/2022

I. Trắc nghiệm: (3 đ) Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong các câu sau:
Câu 1: Phép chiếu vuông góc là phép chiếu có các tia chiếu
A. song song với nhau và vuông góc với mặt phẳng chiếu.
B. song song với nhau.
C. cùng đi qua một điểm.
D. song song với mặt phẳng cắt.
Câu 2: Hướng chiếu của hình chiếu bằng là:
A. Từ dưới lên

B. Từ trước tới

C. Từ trái sang

D. Từ trên xuống

Câu 3: Hình chóp đều được bao bởi các hình gì ?
A. Đa giác đều và hình tam giác cân

B. Hình chữ nhật và tam giác đều .

C. Hình chữ nhật và hình tròn .

D. Hình chữ nhật và đa giác đều .

Câu 4: Các hình chiếu vuông góc của hình cầu đều là:
A. Hình chữ nhật

B. Hình vuông

C. Tam giác cân

D. Hình tròn

Câu 5: Hình chiếu trên mặt phẳng song song với trục quay của hình trụ là:
A. Hình chữ nhật

B. Hình vuông

C. Hình tròn

D. Tam giác cân

Câu 6: Hình lăng trụ đều được bao bởi các hình gì ?
A. Hình chữ nhật và hình tròn .

B. Hình chữ nhật và đa giác đều .

C. Đa giác đều và hình tam giác cân

D. Hình chữ nhật và tam giác đều .

Câu 7: Phần vật thể bị mặt phẳng cắt cắt qua được:
A. Kẻ bằng nét đứt

B. Kẻ bằng đường chấm gạch

C. Kẻ gạch gạch

D. Tô màu hồng

Câu 8: Nội dung của bản vẽ chi tiết bao gồm:
A. Khung tên, hình biểu diễn, bảng kê
B. Bảng kê, yêu cầu kĩ thuật, kích thước.
C. Khung tên, hình biểu diễn, kích thước, yêu cầu kĩ thuật
D. Khung tên, kích thước, yêu cầu kĩ thuật, bảng kê
Câu 9: Đinh vít là chi tiết có ren gì ?
A. Ren ngoài

B. Ren trong

C. Cả ren trong và ren ngoài

D. Ren bị che khuất

Câu 10: Đai ốc là chi tiết có ren gì ?
A. Ren ngoài

B. Ren trong

C. Ren bị che khuất

D. Cả ren trong và ren ngoài

Câu 11: Trình tự đọc của bản vẽ chi tiết gồm:
A. Khung tên, hình biểu diễn, kích thước, yêu cầu kĩ thuật, tổng hợp.

B. Bảng kê, yêu cầu kĩ thuật, hình biểu diễn.
C. Khung tên, bảng kê, yêu cầu kĩ thuật
D. Khung tên, yêu cầu kĩ thuật, bảng kê, hình biểu diễn.
Câu 12: Bản vẽ chi tiết là loại:
A. Bản vẽ lắp.

B. Bản vẽ xây dựng.

C. Bản vẽ chi tiết.

D. Bản vẽ cơ khí.

II. Tự luận: ( 7 điểm)
Câu 1 : Hãy vẽ hình chiếu đứng , hình chiếu bằng và hình chiếu cạnh của vật thể ở hình dưới đây (3đ)

Câu2: Xác định vật thể A, B, C được tạo thành từ các khối hình học nào bằng cách đánh dấu
(X) vào bảng (2,0đ)

.

A

B

C

D

Vật thể

A

B

C D

Khối hình học
Hình trụ
Hình nón cụt
Hình hộp
Hình chỏm cầu

Câu 3 : Quy ước vẽ ren trục và ren lỗ khác nhau như thế nào ?(1đ)
Câu 4:. Em hãy giải thích kí hiệu ren sau: M10 x 1? (1đ)

Đáp án

I Trắc nghiêm: ( 3đ)mỗi câu 0.25 đ'
Câu
1 2
Đ/ÁN A D

3
A

4
D

5
A

6
B

7
C

8
C

9
A

10
B

11
A

12
C

II.Tự luận: (7 điểm)

Câu 1 : Vẽ đúng các hình chiếu mỗi hình được (1đ)

Câu 2 :
Vật thể

A

Khối hình học
Hình trụ

B

C

X

X

Hình nón cụt

D

X

X

Hình hộp

X

Hình chỏm cầu

X

Câu

Đáp án

3

* Quy ước vẽ ren trong và ren ngoài khác nhau:
- Ren ngoài: Đường đỉnh ren nằm ngoài đường chân ren, vòng đỉnh
ren nằm ngoài vòng chân ren
- Ren trong : Đường đỉnh ren nằm trong đường chân ren, vòng đỉnh
ren nằm ngoài vòng chân ren

4

- M: Ren hệ mét
- 10: kích thước đường kính d của ren
- 1 là bước ren

Thang điểm
0,5 đ
0,5 đ
0,25đ
0,5 đ
0,25đ
 
Gửi ý kiến