Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

KT ky II Toán lop 1 (QH)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Quang Hưng (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:08' 17-04-2013
Dung lượng: 211.0 KB
Số lượt tải: 269
Số lượt thích: 0 người
Họ và tên:………………………… KIỂM TRA CUỐI (2011-2012)
Lớp: 1/……… Môn: Toán. Thời gian: 40 phút

A/ Phần trắc nghiệm: (5 điểm)
Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng( mỗi câu đúng đạt 0.5 điểm)


43


46

1/ Các số cần điền là:

A. 41,43,44 B. 45,46,47 C. 42,44,45 D. 45,46,47
2/ Số “sáu chục” viết là:
A. 6 B. 06 C. 66 D. 60
3/ Số 95 = ……………………
A. 90 + 5 B.95 – 5 C. 9+ 5 D. 90 + 0
4/ Kết quả đúng của phép tính: 40 + 35 =…
A. 57 B. 25 C. 70 D. 75
5/ Số liền sau của 99 là:
A.101 B. 100 C. 98 D. 991
6/ Số nhất có hai chữ số là:
A. 0 B. 10 C. 9 D. 99
7/ Điền số 50 + … = 80
A. 40 B.50 C. 30 D. 20
8/ Một tuần có:
A.7 ngày B. 8 ngày C.6 ngày D. 5 ngày
9/ Đồng hồ chỉ:

A. 12 giờ B. 6 giờ C. 3 giờ D. 1 giờ

10/ Nhà Mai nuôi 45 con gà, mẹ đã mang đi bán hết 2 chục con gà. Hỏi nhà Mai còn lại bao nhiêu con gà ?
A. 43 con gà B. 35 con gà C. 25 con gà D. 33 con gà
B. PHẦN TỰ LUẬN (5 đ)
1/ Đặt tính rồi tính (1đ)
25 + 52 96 – 36 88 - 60 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2/ Tính (1 đ)
37 cm – 7cm + 12 cm = ……… 7 + 30 – 0 = ……….

3/ Điền >,<,= (1đ)
35 + 53 …… 53 + 35
69 – 6 ……….96 – 6
4/ Hãy viết 4 phép tính đúng dựa vào các số đã cho sau: 45, 30, 25, 20, (1 đ)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5/ 1A có 37 , trong đó có 20 bạn gái. Hỏi 1A có bao nhiêu trai? (1đ)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ
Phần trắc nghiệm (5 điểm)
Mỗi câu đúng đạt 0.5 điểm.
1. C 2. D 3. A 4. D 5. B
6. B 7. C 8. A 9. C 10. C
Phần Tự luận (5 điểm)
1/ Đặt tính rồi tính (bài đúng đạt 0,5đ)
25 + 52 96 - 36
25 96
52 36
77 60
2/ Tính (1đ)
37 cm - 7 cm + 12 cm = 42 cm 7 + 30 – 0 = 37
3/ >, <, =. (bài đúng đạt 0,5 điểm)
35 + 53 = 53 + 35
69 – 6 < 96 - 6
4/ Phép tính đúng: Mỗi phép tính đúng đạt 0,25 đ.
45 – 20 = 25
45 – 25 = 20
20 + 25 = 45
25 + 20 = 45

5/ Lời giải: Số bạn trai lớp 1A có là / Lớp 1A có số bạn trai là. (0,25đ)
37 – 20 = 17 ( ) (0,)
Đáp số: 17 . (0,)

 
Gửi ý kiến