Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

KT toán 6

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Dần (trang riêng)
Ngày gửi: 23h:51' 24-08-2018
Dung lượng: 63.5 KB
Số lượt tải: 47
Số lượt thích: 0 người
SỐ HỌC 6 (TIẾT 39)
Bài kiểm tra số 2

I.MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA:

Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ caoTNKQ
TL
TNKQ
TL
TN
TL
TN
TL


1. ƯỚC, BỘI, ƯỚC CHUNG, BỘI CHUNG, ƯCLN,BCNN

Biết tìm ước, bội, ƯC, BC, ƯCLN, BCNN của một số tự nhiên.


Tìm x thông qua ƯC, BC. Tìm ƯC, BC thông qua tìm ƯCLN, BCNN

Tìm số học sinh của một lớp khi xếp hàng.
Số câu
Số điểm
3
0,75


2
3,5

1
1


6
5,25

2.DẤU HIỆU CHIA HẾTĐiền số vào dấu * để được một số chia hết theo yêu cầu bài toán.


Số câu
Số điểm1
2,5
1
2,5

3.THỨ TỰ THỰC HIỆN PHÉP TÍNH
Biết thực hiện phép tính.


Vận dụng để tìm số tự nhiên x.


Số câu
Số điểm
5
1,25


1
1
6
2,25

Tổng số câu
Tổngsố điểm
Tỉ lệ %
8
2
20%
4
7,0
70%
1
1,0
10%

13
10.0
100%

II. ĐỀ KIỂM TRA

I/ TRẮC NGHIỆM (3 điểm):
Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Số 200 có số lượng các ước là ?
A. 10 B. 12 C. 6 D. 9
Câu 2: Kết quả phép tính ( 15 - 11)2 + 20 : 4 là :
A. 21 B. 9 C. 6 D.Cả A, B, C đều sai
Câu 3: ƯCLN ( 112, 84, 200) bằng :
A. 6 B. 8 C. 4 D. 12
Câu 4: ƯC ( 36,54,60) là :
A. { 1; 2; 4; 6; 8} B. { 1; 3; 4; 6} C. { 1; 2; 3} D. { 1; 2; 3; 6}
Câu 5: BCNN ( 12, 8, 30) là :
A. 240 B. 110 C. 120 D. Một kết quả khác
Câu 6: BC (5,6,4 ) là :
A.{ 0; 40; 80;120; ...} B. { 0; 60; 120; ... } C.{0; 30; 60; ...} . D.{0; 50; 100; ...}
Câu 7: Các số nguyên tố cùng nhau là :
A. 21 và 27 B. 207 và 33 C. 14 và 25 D. 2 và 130
Câu 8: x BC ( 2,3,4) và 20 < x < 30 thì x bằng :
A. 26 B. 28 C. 24 D. Không có giá trị nào
Câu 9: Tổng 48 + 56 chia hết cho số nào ?
A : 7 B : 8 C : 9 D : 10
Câu 10 : Thay chữ số thích hợp để là số nguyên tố.
A : 1 B : 3 C : 5 D : 7
Câu 11 : Thay chữ số thích hợp để là số chia hết cho cả 2 ; 3 ; 5 ; 9
A : a = 2 và b = 0 B : a = 0 và b = 2 C : a = 5 và b = 0 D : a = 1 và b = 4
Câu 12 : Số 4 là ước chung của :
A : 12 và 20 B : 11 và 12 C : 12 và 15 D : 14 và 20

II/TỰ LUẬN (7 điểm):
Bài 1: 2đ
a)Thực hiện phép tính:
320 : { 2. 32 + ( 12 : 3.4 - 13) - 11}
b) Tìm x biết: 15 - 2 ( 3x + 1) = 92- 42 . 5
Bài 2: (2đ) Thay a, b bằng các chữ số thích hợp để số n
 
Gửi ý kiến