Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

kt toán 9

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: hà phương
Ngày gửi: 10h:09' 09-11-2016
Dung lượng: 4.9 MB
Số lượt tải: 11
Số lượt thích: 0 người MA TRẬN ĐỀ THI HKII
Toán 8
Năm học 2012 - 2013
Mức Độ

Chủ Đề

Nhận biết

Thông Hiểu
Vận Dụng

Cộng
Thấp
Cao


Chương III : Phương trình bậc nhất một ẩn
 Giải được phương trình ax + b = 0
Giải phương trình tích
Đưa pt về dạng
ax + b = 0 rồi giải
Giải phương trình chứa ẩn ở mẫu


Số câu
Số điểm- Tỉ lệ
1
1,0
1
0,5
2
2,0
1
1,0
5
4,5 đ=45%

Chương IV: Bất phương trình bậc nhất một ẩn- Vận dụng được hai quy tắc biến đổi bất phương trình
Giải bất phương trình đưa về dạng ax + b > 0 ,
ax + b < 0
Vận dụng quy tắc nhân với một số để biến đổi bất phương trình


Số câu
Số điểm- Tỉ lệ

1
0,5
1
0,5
1
0,5
3
1,5 đ=15%

Hình học
Chương III: Tam giác đồng dạng

Biết và vận dụng được định lí Ta – lét trong tam giác để tính độ dài
- Biết tính được tỉ số, áp dụng vào tính chất đường phân giác của tam giác
- Biết tính độ dài của các đoạn thẳng, áp dụng định lý pytago , tính chất của dãy tỉ số bằng nhau
 Chứng minh hai tam giác đồng dạng và tính tỉ số diện tích hai tam giác


Số câu
Số điểm- Tỉ lệ

1
1,0
2
2,0
1
1,0
4
4,0 đ=40%

Tổng số câu
Tổng số điểm
1
1,0 10%
4
3,5 35%
4
3,0 30%
3
2,5 25%
12
10,0đ= 100%ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
Năm học 2013 -2014
MÔN TOÁN (KHỐI 8)
Thời gian: 90 phút
( không kể thời gian phát đề )
Câu 1 : (3,5 điểm )
Giải các phương trình sau :
a) x + 5 = 6
b) 4x – 2 = 3x + 8
c) ( x – 3)( 2x + 4) = 0
d) 

Câu 2:(1,5 điểm)
Giải các bất phương trình sau:
a) 2x – 4 < 0
b) 
c) 3 – 4x  19

Câu 3 : ( 1.0 điểm)
Tìm hai số, biết tổng của hai số đó bằng 60 và số này gấp đôi số kia.

Câu 4: ( 1.0 điểm)
Tính độ dài x của đoạn thẳng trong hình vẽ , biết rằng các số trên hình cùng đơn vị đo là cm .


MN // BC
Câu 5: ( 3.0 điểm)
Cho tam giác ABC vuông tại A, AB = 8cm, AC = 6cm, AD là tia phân giác góc A ().
a) Tính .
b) Tính BC, từ đó tính DB, DC. ( làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai).
c) Kẻ đường cao AH ().Tính .
…..Hết….


ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM
TOÁN 8 HK2
Năm học 2013 – 2014
Câu
Đáp án
Điểm

1a
(1,0)
a) x + 5 = 6
x = 6 - 5
x = 1
Vậy S = 

0.5
0.25
0.25

1b
(1.0 )
b) 4x -2 = 3x + 8
4x -3x = 8 + 2
 x = 10
Vậy S = 

0.5
0.25
0.25

1c
(0.5)
( x – 3)(2x + 4 ) = 0
x – 3 = 0 hoặc 2x + 4 = 0
1) x – 3 = 0 x = 3
2) 2x + 4 = 0 2x = -4 x = -2 .
Vậy tập nghiệm của phương trình đã cho là S = 

0,25

0,25

1d
(1.0 )

ĐKXĐ : x 1và x -10.25


0.25

0.
 
Gửi ý kiến