Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

KTCLDN TOĂN MOI

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Ngọc Bích
Ngày gửi: 15h:27' 08-09-2015
Dung lượng: 206.5 KB
Số lượt tải: 117
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU
LỚP:....................
HỌ TÊN:.................................................
ĐIỂM


LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊN


BÀI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NĂM 2011- 2012
MÔN : TOÁN 8
ĐỀ 1
CHỌN CÂU TR Ả LỜI ĐÚNG NHẤT
1./
A.   
=
A. B. C. D.
3.(y+3)(3-y) =
A. B. C. D.
4. Tổng các góc trong tứ giác bằng:
A. B. C.  D.
5.Hình thang ABCD (AB// CD) có = .Số đo của góc D=
A. B. C. D.
6. Tứ giác ABCD là hình thang cân nếu có:
A. AB//CD B.AB=CD C. AB//CD, = D.AD=BC
7.Giá tri của biểu thức tại x= 99 là:
A. 1000 B.100.000 C.10.000 D.1000.000
8.Cho 3x(12x-4)- 9x(4x-3)= 30. Vậy x = ?
A. x = 1 B.x = -2 C. x = 2 D . x = -1
9.Để trở thành bình phương của một nhị thức thì:
A. x= 4 B. x = 16 C. x= 2 D. 
10.Rút gọn .Vậy A = ?
A. -25 B.27 C. -27 D. 25
11.Cho hình thang ABCD(AB//CD)có AB= 14cm và đương trung bình MN=20cm thì
CD=?
A.34cm B.17cm C.26cm D.8cm
12.Cho tứ giác ABCD có = , = 3, góc -  =, thì góc B=?
A. B. C. D.
13. Cho hình thang ABCD(AB//CD) có AB=BC ,đường chéo AC là:
A.Đường phân giác của góc DAB B.Đường phân giác của góc DCB
C.Đường vuông góc với AD D.Đường vuông góc với DB
14.Một hình thang có nhiều nhất là bao nhiêu góc tù?
A.1 B.2 C.3 D. 4
ĐÁP ÁN
Từ câu 1-6 mỗi câu 1đ

1.C 2.C 3D 4.B 5.A 6.C

Từ câu 7-câu 14 mỗi câu 0.5đ

7.B 8.C 9.D 10. A 11.D 12.B
13.B 14.B
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CH ẤT LƯỢNG NĂM 2011-2012

Mức độ
Nội dung
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng


Nhân đơn thức với đa thức-
nhân đa thức với đa thức

những hằng đẵng thức đáng nhớ
Tứ giác-Hính thang-hình thang cân-đường trung bình của hình thang
Tổng


 TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU
LỚP:....................
HỌ TÊN:.................................................
ĐIỂM


LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊN


BÀI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NĂM 2011- 2012
MÔN : TOÁN 8
ĐỀ 2
CHỌN CÂU TR Ả LỜI ĐÚNG NHẤT
1./
A.   
=
A. B. C. D.
3.(y+5)(5 -y) =
A. B. C. D.
4. Tổng các góc trong tứ giác bằng:
A. B C.  D.
5.Hình thang ABCD (AB// CD) có = .Số đo của góc D=?
A. B. C. D.
6. Tứ giác ABCD là hình thang cân nếu có:
A. AB//CD ,= B.AB=CD C. AB//CD D.AD=BC
7.Giá tri của biểu thức tại x= 9 là:
A. 1000 B.100.000 C.10.000 D.1000.000
8.Cho 3x(12x-4)- 9x(4x-3)= 30. Vậy x = ?
A. x = 2 B.x = -2 C. x = 1 D . x = -1
9.Để
 
Gửi ý kiến