Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

KTĐG GIỮA KI TOÁN 7 MA TRẬN ĐẶC TẢ

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Nguyễn Văn Hội (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:21' 08-11-2022
Dung lượng: 1.8 MB
Số lượt tải: 404
Số lượt thích: 0 người
Nhung hươu Nga Hội 0978759734 hoặc 0337927612 Hương Sơn- Hà Tĩnh
SBẢNG 1: MA TRẬN + ĐẶC TẢ MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ TỔNG THỂ GIỮA HK I MÔN TOÁN-LỚP 7
(BẢNG NÀY LẬP VÀ LƯU TRONG MÁY ĐỂ DÙNG TẠO RA BẢNG 2 KHI CẦN RA ĐỀ)
TT
(1)
1

Chương/
Chủ đề
(2)
Chủ đề 1:
Số thực

Nội dung /
Đơn vị kiến
thức
(3)
Nội dung 1:
Số hữu tỉ và
tập hợp các số
hữu tỉ. Thứ tự
trong tập hợp
các số hữu tỉ.

Mức độ đánh giá
(4)
Nhận biết
- Nhận biết được số hữu tỉ và
lấy được ví dụ về số hữu tỉ.
- Nhận biết đựợc tập hợp các
số hữu tỉ.
- Nhận biết được số đối của
một số hữu tỉ.
-Nhận biết được thứ tự trong
tập hợp các số hữu tỉ.
Thônghiểu:
- Biểu diễn được số hữu tỉ
trên trụcsố.

Vận dụng:
- So sánh được hai số hữu tỉ
.
Nội dung 2:
Thông hiểu
Các phép tính - Mô tả được phép tính lũy
với số hữu tỉ thừa với số mũ tự nhiên của
một số hữu tỉ và một số tính
chất của phép tính đó (tích và
thương của hai luỹ thừa cùng
cơ số, luỹ thừa của luỹ thừa).

Nhận biết
TNKQ

TL

Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
Thông hiểu
Vận dụng

Vận dụng cao

TNKQ

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TL

Tổng
%
điểm
(13)

2
(1,0 đ)
10%

1
(0,5đ)

5%
1
(1,0 đ)

1
(0,5 đ)

1
(0,5 đ)

Uy tín - chất lượng – tư vấn nhiệt tình – bán giá gốc tận chuồng – dẫn cắt trực tiếp hoặc sihp toàn quốc

10%

10%

Nhung hươu Nga Hội 0978759734 hoặc 0337927612 Hương Sơn- Hà Tĩnh

TT
(1)

Chương/
Chủ đề
(2)

Nội dung /
Đơn vị kiến
thức
(3)

Mức độ đánh giá
(4)

Nhận biết
TNKQ

Chủ đề 2.

Nội dung 1.

Vận dụng cao

TNKQ

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TL

- Mô tả được thứ tự thực hiện
các phép tính, quy tắc dấu
ngoặc, quy tắc chuyển vế
trong tập hợp số hữu tỉ.
Vận dụng
- Vận dụng được các tính
chất giao hoán, kết hợp, phân
phối của phép nhân đối với
phép cộng, quy tắc dấu
ngoặc với số hữu tỉ trong
tính toán (tính viết và tính
nhẩm, tính nhanh một cách
hợp lí).
- Giải quyết được một số vấn
đề thực tiễn (đơn giản, quen
thuộc) gắn với các phép tính
về số hữu tỉ
(vídụ: các bài toán liên quan
đến chuyển động trong Vật
lí, trong đo đạc,...)
Vận dụng cao
- Giải quyết được một số vấn
đề thực tiễn (phức hợp,
không quen thuộc) gắn với
các phép tính về số hữu tỉ.

2

TL

Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
Thông hiểu
Vận dụng

Nhận biết

4
(2,0 đ)

20%

2
(1,0
đ)
1

Uy tín - chất lượng – tư vấn nhiệt tình – bán giá gốc tận chuồng – dẫn cắt trực tiếp hoặc sihp toàn quốc

Tổng
%
điểm
(13)

10%

5%

Nhung hươu Nga Hội 0978759734 hoặc 0337927612 Hương Sơn- Hà Tĩnh

TT
(1)

Chương/
Chủ đề
(2)
Hình học
trực quan

Nội dung /
Đơn vị kiến
thức
(3)
Hình hộp chữ
nhật và hình
lập phương

Nội dung 2.
Lăng trụ
đứng tam
giác, lăng trụ
đứng tứ giác

Mức độ đánh giá
(4)
- Mô tả được một số yếu tố
cơ bản (đỉnh, cạnh, góc,
đường chéo) của hình hộp
chữ nhật và hình lập phương.
Thông hiểu
– Giải quyết được một số
vấn đề thực tiễn gắn với việc
tính thể tích, diện tích xung
quanh của hình hộp chữ nhật,
hình lập phương (ví dụ: tính
thể tích hoặc diện tích xung
quanh của một số đồ vật
quen thuộc có dạng hình hộp
chữ
nhật,
hình
lập
phương,...).
Nhận biết
– Mô tả được hình lăng trụ
đứng tam giác, hình lăng trụ
đứng tứ giác (ví dụ: hai mặt
đáy là song song; các mặt
bên đều là hình chữ nhật, ...).
Thông hiểu
– Tạo lập được hình lăng trụ
đứng tam giác, hình lăng trụ
đứng tứ giác.
– Tính được diện tích xung

Nhận biết
TNKQ

TL

Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
Thông hiểu
Vận dụng

Vận dụng cao

TNKQ

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TL

Tổng
%
điểm
(13)

(0,5 đ)

1
(0,5 đ)
5%

2
(1,5 đ)

15%

1

Uy tín - chất lượng – tư vấn nhiệt tình – bán giá gốc tận chuồng – dẫn cắt trực tiếp hoặc sihp toàn quốc

10%

Nhung hươu Nga Hội 0978759734 hoặc 0337927612 Hương Sơn- Hà Tĩnh

TT
(1)

Chương/
Chủ đề
(2)

Nội dung /
Đơn vị kiến
thức
(3)

Tổng

Mức độ đánh giá
(4)

Nhận biết
TNKQ

TL

Vận dụng cao

TNKQ

quanh, thể tích của hình lăng
trụ đứng tam giác, hình lăng
trụ đứng tứ giác.
– Giải quyết được một số
vấn đề thực tiễn gắn với việc
tính thể tích, diện tích xung
quanh của một lăng trụ đứng
tam giác, hình lăng trụ đứng
tứ giác (ví dụ: tính thể tích
hoặc diện tích xung quanh
của một số đồ vật quen thuộc
có dạng lăng trụ đứng tam
giác, lăng trụ đứng tứ
giác,...).
Vận dụng: Giải quyết được
một số vấn đề thực tiễn gắn
với việc tính thể tích, diện
tích xung quanh của một
lăng trụ đứng tam giác, hình
lăng trụ đứng tứ giác.
2

3

30%

Tỉ lệ chung

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Tổng
%
điểm
(13)

0

5

0

2

17

(1,0 đ)

3

Tỉ lệ %

Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
Thông hiểu
Vận dụng

2
30%

60%

30%

10%
40%

BẢNG 2: MA TRẬN + ĐẶC TẢ MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ CỤ THỂ GIỮA HK I MÔN TOÁN-LỚP 7

Uy tín - chất lượng – tư vấn nhiệt tình – bán giá gốc tận chuồng – dẫn cắt trực tiếp hoặc sihp toàn quốc

100%
100%

Nhung hươu Nga Hội 0978759734 hoặc 0337927612 Hương Sơn- Hà Tĩnh
(CHỈ CÓ BẢNG NÀY MỚI PHẢI ĐƯA VÀO TRONG GIÁO ÁN)
Chương /
TT
Chủ đề
(1)
(2)
1

Chủ đề
1: Số
hữu tỉ

Nội dung /
Đơn vị kiến
thức
(3)
Nội dung 1:
Số hữu tỉ và
tập hợp các
số hữu tỉ.
Thứ tự trong
tập hợp các
số hữu tỉ.

Mức độ đánh giá
(4)
Nhận biết
- Nhận biết đựợc tập hợp các
số hữu tỉ (Câu 1)
- Nhận biết được số đối của
một số hữu tỉ. (Câu 2)

Thông hiểu:
- Biểu diễn được số hữu tỉ
trên trục số. (Câu 4)
Vận dụng:
- So sánh được hai số hữu tỉ.
(Câu 7)
Nội dung 2: Thông hiểu
Các phép
- Mô tả được phép tính lũy
tính với số
thừa với số mũ tự nhiên của
hữu tỉ.
một số hữu tỉ và một số tính
chất của phép tính đó (tích và
thương của hai luỹ thừa cùng
cơ số, luỹ thừa của luỹ thừa)
(Câu 5)
- Mô tả được thứ tự thực hiện
các phép tính, quy tắc dấu
ngoặc, quy tắc chuyển vế
trong tập hợp số hữu tỉ.
(Câu 8a)
Vận dụng
- Vận dụng được các tính chất

Nhận biết
TNKQ

TL

Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
Thông hiểu
Vận dụng
TNKQ

TL

TNKQ

TL

Vận dụng cao
TNKQ

2
(1,0đ)

TL

Tổng
%
điểm
(13)

10%

1
(0,5đ)

5%
1
(1.0đ)

1
(0.5đ)

10%

5%

1
(0.5đ)

5%
4
(2.0đ)

Uy tín - chất lượng – tư vấn nhiệt tình – bán giá gốc tận chuồng – dẫn cắt trực tiếp hoặc sihp toàn quốc

20%

Nhung hươu Nga Hội 0978759734 hoặc 0337927612 Hương Sơn- Hà Tĩnh

TT
(1)

2

Chương /
Chủ đề
(2)

Chủ đề
2: Hình
học trực
quan

Nội dung /
Đơn vị kiến
thức
(3)

Mức độ đánh giá
(4)

giao hoán, kết hợp, phân phối
của phép nhân đối với phép
cộng, quy tắc dấu ngoặc, quy
tắc chuyển vế với số hữu tỉ
trong tính toán (tính viết và
tính nhẩm, tính nhanh một
cách hợp lí).
(Câu 8b, c, Câu 9a,b)
Vận dụng cao
- Giải quyết được một số vấn
đề thực tiễn (phức hợp, không
quen thuộc) gắn với các phép
tính về số hữu tỉ. (Câu 11a,b)
Nội dung 1: Nhận biết
Hình hộp
Mô tả được một số yếu tố cơ
chữ nhật và bản (đỉnh, cạnh, góc, đường
hình lập
chéo) của hình hộp chữ nhật
phương
và hình lập phương.(Câu 3)
Thông hiểu
– Giải quyết được một số vấn
đề thực tiễn gắn với việc tính
thể tích, diện tích xung quanh
của hình hộp chữ nhật, hình
lập phương (ví dụ: tính thể
tích hoặc diện tích xung
quanh của một số đồ vật quen
thuộc có dạng hình hộp chữ
nhật, hình lập phương,...).

Nhận biết
TNKQ

TL

Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
Thông hiểu
Vận dụng
TNKQ

TL

TNKQ

TL

Vận dụng cao
TNKQ

TL

2
(1.0đ)

1
(0.5đ)

Tổng
%
điểm
(13)

10%

5%
1
(0.5đ)

Uy tín - chất lượng – tư vấn nhiệt tình – bán giá gốc tận chuồng – dẫn cắt trực tiếp hoặc sihp toàn quốc

5%

Nhung hươu Nga Hội 0978759734 hoặc 0337927612 Hương Sơn- Hà Tĩnh

TT
(1)

Nội dung /
Đơn vị kiến
thức
(3)

Chương /
Chủ đề
(2)

Nội dung 2:
Lăng trụ
đứng tam
giác, lăng
trụ đứng tứ
giác.

Mức độ đánh giá
(4)

Nhận biết
TNKQ

(Câu 6)
Nhận biết
– Mô tả được hình lăng trụ
đứng tam giác, hình lăng trụ
đứng tứ giác (ví dụ: hai mặt
đáy là song song; các mặt bên
đều là hình chữ nhật, ...). (Câu
10a,b)
Thông hiểu
– Tính được diện tích xung
quanh, thể tích của hình lăng
trụ đứng tam giác, hình lăng
trụ đứng tứ giác. (Câu 10c)

Tổng

Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
Thông hiểu
Vận dụng

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Vận dụng cao
TNKQ

TL

2
(1.5đ)

15%

1
(1.0đ)
3

Tỉ lệ %
Tỉ lệ chung

2

Tổng
%
điểm
(13)

3

30%

2
30%

60%

10%

0

5

0

30%

2
10%

40%

ĐỀ VÀ “ĐÁp án ở những trang cuối cùng nhé thầy cô”
-----------------Hết-----------------

Kính chào quý thầy cô và các bạn!
XIN LỖI LÀM PHIỀN QUÝ THẦY CÔ VÌ QUẢNG CÁO NÀY!!!
Uy tín - chất lượng – tư vấn nhiệt tình – bán giá gốc tận chuồng – dẫn cắt trực tiếp hoặc sihp toàn quốc

17
100%
100%

Nhung hươu Nga Hội 0978759734 hoặc 0337927612 Hương Sơn- Hà Tĩnh
Công việc chính của mình là DẠY TOÁN ở vùng núi Hương Sơn Hà Tĩnh. Tự hào là quê hương của đại danh y Hải
Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác
Quê mình nổi tiếng với đặc sản NHUNG HƯƠU một trong Tứ đại danh dược của Đông y bao gồm Sâm – Nhung – Quế
– Phụ. Rất tốt cho người già, người mới ốm dậy, người suy nhược cơ thể, trẻ em chậm lớn, đàn ông yếu sinh lý,....
Nên mình muốn giới thiệu với mn coi như công việc làm thêm chính đáng. Mong mn ủng hộ đảm bảo GIÁ TẬN GỐC
từ người nông dân nuôi hươu .
Thầy cô hoặc bạn nào quan tâm thì liên hệ qua Zalo 0978759734 - 0337927612 hoặc facebook
https://www.facebook.com/plm.nguyen - https://www.facebook.com/nga.hoi.52
CHỔ MÌNH CÓ ĐỦ CÁC DẠNG NHUNG HƯƠU
Nhung hươu tươi nguyên cặp

GIÁ 1.300.000đ/100g chưa tính phí ship

Uy tín - chất lượng – tư vấn nhiệt tình – bán giá gốc tận chuồng – dẫn cắt trực tiếp hoặc sihp toàn quốc

Nhung hươu Nga Hội 0978759734 hoặc 0337927612 Hương Sơn- Hà Tĩnh

Uy tín - chất lượng – tư vấn nhiệt tình – bán giá gốc tận chuồng – dẫn cắt trực tiếp hoặc sihp toàn quốc

Nhung hươu Nga Hội 0978759734 hoặc 0337927612 Hương Sơn- Hà Tĩnh

Nhung hươu sấy khô

GIÁ 3.600.000đ/100g chưa tính phí ship

Uy tín - chất lượng – tư vấn nhiệt tình – bán giá gốc tận chuồng – dẫn cắt trực tiếp hoặc sihp toàn quốc

Nhung hươu Nga Hội 0978759734 hoặc 0337927612 Hương Sơn- Hà Tĩnh

Nhung hươu tươi thái lát hoặc xay nhuyễn

GIÁ 1.400.000đ/100g chưa tính phí ship

Uy tín - chất lượng – tư vấn nhiệt tình – bán giá gốc tận chuồng – dẫn cắt trực tiếp hoặc sihp toàn quốc

Nhung hươu Nga Hội 0978759734 hoặc 0337927612 Hương Sơn- Hà Tĩnh

Nhung hươu tươi thái lát, xay nhuyễn ngâm mật ong

GIÁ 1.450.000đ/100g chưa tính phí ship

Uy tín - chất lượng – tư vấn nhiệt tình – bán giá gốc tận chuồng – dẫn cắt trực tiếp hoặc sihp toàn quốc

Nhung hươu Nga Hội 0978759734 hoặc 0337927612 Hương Sơn- Hà Tĩnh

Nhung hươu tươi ngâm rượu

GIÁ 1.450.000đ/100g chưa tính phí ship

Uy tín - chất lượng – tư vấn nhiệt tình – bán giá gốc tận chuồng – dẫn cắt trực tiếp hoặc sihp toàn quốc

Nhung hươu Nga Hội 0978759734 hoặc 0337927612 Hương Sơn- Hà Tĩnh

Nhung hươu khô tán bột

GIÁ 3.600.000đ/100g - bán lẻ 1.300K/1 lọ 30g chưa tính phí ship

Uy tín - chất lượng – tư vấn nhiệt tình – bán giá gốc tận chuồng – dẫn cắt trực tiếp hoặc sihp toàn quốc

Nhung hươu Nga Hội 0978759734 hoặc 0337927612 Hương Sơn- Hà Tĩnh

Rượu huyết Nhung

QUÀ TẶNG MIỄN PHÍ KHI MUA SẢN PHẨM BÊN EM
(một người khỏe 2 người vui)

Uy tín - chất lượng – tư vấn nhiệt tình – bán giá gốc tận chuồng – dẫn cắt trực tiếp hoặc sihp toàn quốc

Nhung hươu Nga Hội 0978759734 hoặc 0337927612 Hương Sơn- Hà Tĩnh

ĐỀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ GIỮA HỌC KÌ I
MÔN TOÁN LỚP 7
Thời gian làm bài: 90 phút

I. Trắc nghiệm khách quan (3,0 điểm).
Em hãy chọn phương án trả lời đúng cho các câu hỏi sau.
Câu 1: Tập hợp nào sau đây là tập hợp các số hữu tỉ
A. N
B. Z
Câu 2: Số đối của số hữu tỉ (-0,5) là:

−5
A. 10

−1
B. 2

C. – 0,5

C. Q

D. R
D. 0,5

Câu 3: Hình hộp chữ nhật có các mặt đều là hình:
A. Hình vuông
B. Hình chữ nhật
C. Hình thang
D. Hình thoi
Câu 4: Khi biểu diễu số hữu tỉ a và b trên trục số nằm ngang ta thấy điểm a nằm bên phải điểm b thì:
Uy tín - chất lượng – tư vấn nhiệt tình – bán giá gốc tận chuồng – dẫn cắt trực tiếp hoặc sihp toàn quốc

Nhung hươu Nga Hội 0978759734 hoặc 0337927612 Hương Sơn- Hà Tĩnh
A. a < b
B. a > b
C. a = b
2 3
Câu 5: Kết quả của phép tính 2 .2 .2 viết dưới dạng một luỹ thừa là:
A. 25
B. 27
C. 26
Câu 6: Thể tích của hình hộp chữ nhật ở hình
vẽ là:
A. 60 cm3
B. 120 cm3
C. 12 cm3
D. 64 cm3
II.Tự luận (7,0 điểm)

−1

Câu 7 (1,0 điểm): Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần:
Câu 8 (1,5 điểm): Thực hiện phép tính (Tính hợp lí nếu có thể)

17 51 3
: ).
a) 18 36 5
(

Câu 9 (1,0 điểm): Tìm x, biết:

2 4
a) x + 3 = 5

3 −(4,5− 14 )
17
b) 17

D. a = –b
D. Một kết quả khác

1
−3
2 ; 2,5; 4 ; -0,5; 0,7; 3

1
1
8
(− )2 4 + 7 (− )2
c) 3 . 11 11 . 3 + 9
1
1 x−32=(−2022)0
b) 2

Câu 10 (2,5 điểm): Cho hình lăng trụ đứng tam giác
ABC.A'B'C' ở hình bên.
a) Hãy chỉ ra các đáy dưới, đáy trên và các mặt bên
b) Xác định các cạnh đáy, cạnh bên, đỉnh của hình
lăng trụ trên.
c) Cho AB = 40 cm; BC = 30cm; A'C' = 50cm; CC'
= 60cm. Tính thể tích và diện tích xung quanh của hình

Uy tín - chất lượng – tư vấn nhiệt tình – bán giá gốc tận chuồng – dẫn cắt trực tiếp hoặc sihp toàn quốc

Nhung hươu Nga Hội 0978759734 hoặc 0337927612 Hương Sơn- Hà Tĩnh
lăng trụ đứng.

Câu 11 (1.0 điểm): Để nâng cao hiệu quả phòng chống dịch bệnh, học sinh phải thực hiện việc test nhanh Covid trước khi
đến trường. Giá ban đầu để test mẫu gộp là 40000đồng/1 học sinh, mẫu đơn là 100000 đồng/1 học sinh. Do lớp 7A test sau
ngày 21/2/2022 nên được giảm giá 30%.
a) Tính chi phí test nhanh Covid của lớp 7A biết có 13 em test mẫu gộp, 22 em test mẫu đơn.
b) Nếu chi phí test nhanh Covid cho 35 học sinh lớp 7A là 2030000 đồng thì có bao nhiêu em test mẫu đơn, bao
nhiêu em test mẫu gộp?
----------------- Hết -----------------

Uy tín - chất lượng – tư vấn nhiệt tình – bán giá gốc tận chuồng – dẫn cắt trực tiếp hoặc sihp toàn quốc

Nhung hươu Nga Hội 0978759734 hoặc 0337927612 Hương Sơn- Hà Tĩnh

HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
MÔN: TOÁN 7
Chú ý: Học sinh làm cách khác mà đúng vẫn cho điểm tối đa
Uy tín - chất lượng – tư vấn nhiệt tình – bán giá gốc tận chuồng – dẫn cắt trực tiếp hoặc sihp toàn quốc

Nhung hươu Nga Hội 0978759734 hoặc 0337927612 Hương Sơn- Hà Tĩnh

I. Trắc nghiệm (Mỗi câu đúng được 0,5 điểm)
Câu
Đáp án
II. Tự luận
Câu
7
(1,0 điểm)

1
C

2
D

3
B

Đáp án

1 -3 = -6 -3
-1 = -2
2 = 2 4 ; 4 ;-0,5 = 2 4
1
-6 -3 -2 <0
-3
−1
2 < 4 < -0,5 < 0
Vì 4 < 4 < 4
nên
−1

0 < 0,7 < 2,5 < 3

Nên thứ tự tăng dần là:

−1

8
17 36 3
17 51 3
(
. ).
(
:
).
(1,5 điểm) a) 18 36 5 = 18 51 5

1 -3
2 ; 4 ; -0,5 ; 0,7 ; 2,5 ; 3

2 . 3 =2
= 3 5 5
3 14
3 −(4,5− 14 )
3 −4,5+ 14
( + )−4,5
17 = 17
17 = 17 17
b) 17
3+14 −4,5 17 −4,5
=1−4,5=−3,5
= 17
= 17

4
A

5
C

6
A

Điểm
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0.25 đ
0.25 đ
0.25 đ
0.25 đ

Uy tín - chất lượng – tư vấn nhiệt tình – bán giá gốc tận chuồng – dẫn cắt trực tiếp hoặc sihp toàn quốc

Nhung hươu Nga Hội 0978759734 hoặc 0337927612 Hương Sơn- Hà Tĩnh
Câu

Đáp án

1
1
1
8
8
4+7
4+7
(− )2
(− )2
(− )2
c) 3 . 11 11 . 3 + 9 = 3 .( 11 11 )+ 9
1 . 1+ 8 1 + 8 =1
9 =9 9
= 9

Điểm
0.25 đ
0.25 đ

9
a)
(1,0 điểm)

2 4
x+ 3 = 5
4 2
x= 5 - 3
12 − 10
x = 15 15
2
x = 15
1
1 x−32=(−2022)0
b) 2
3 x−9=1
2
3 x=1+9=10
2
3 20
2
x=10: = =6
2 3
3

10
a)
(2,5 điểm) -Đáy dưới là ABC, đáy trên là A'B'C'

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ
0.25đ

Uy tín - chất lượng – tư vấn nhiệt tình – bán giá gốc tận chuồng – dẫn cắt trực tiếp hoặc sihp toàn quốc

Nhung hươu Nga Hội 0978759734 hoặc 0337927612 Hương Sơn- Hà Tĩnh
Câu

Đáp án
-Các mặt bên: AA'B'B; BB'C'C; CC'A'A
b)
-Cạnh đáy: AB; BC; CA; A'B'; B'C'; C'A'
-Cạnh bên: AA'; BB'; CC'
-Đỉnh của hình lăng trụ: A; B; C; A'; B'; C'
c)
-Thể tích của hình lăng trụ đứng tam giác là:

1
V = 2 (30.40).60 = 36 000 (cm3)

Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng tam giác là:
Sxq = (30 + 40 + 50).60 = 7 200 (cm2)
Câu 11 a) Chi phí test Covid của lớp 7A khi chưa được giảm giá là:
(1,0 điểm)
13 . 40 000 + 22 . 100 000 = 2 720 000 (đồng)
Chi phí test Covid của lớp 7A sau khi được giảm giá là:
2 720 000 . 30% = 1 904 000 (đồng)
b) Giả sử tất cả 35 em được test mẫu đơn thì chi phí là:
35 . 100 000 . 0,7 = 2 450 000 (đồng)
Khi đó chi phí test mẫu gộp nhiều hơn so với thực tế là:
2 450 000 – 2 030 000 = 420 000 (đồng)
Số tiền test 1 mẫu đơn nhiều hơn test 1 mẫu gộp là:
100 000 . 0,7 – 40 000 . 0,7 = 42 000 (đồng).
Vậy số học sinh test mẫu gộp là: 420 000 : 42 000 = 10 (học sinh), số
học sinh test mẫu đơn là: 35 – 10 = 25 (học sinh).

Điểm
0.5đ
0.25đ
0.25đ
0.25đ
0.5đ
0.5đ
0,25
0,25

0,25
0,25

…………………………Hết………………

Uy tín - chất lượng – tư vấn nhiệt tình – bán giá gốc tận chuồng – dẫn cắt trực tiếp hoặc sihp toàn quốc
 
Gửi ý kiến