Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

KTGKI Toán học 4.

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Anh Mai
Ngày gửi: 15h:20' 08-11-2018
Dung lượng: 217.5 KB
Số lượt tải: 612
Số lượt thích: 0 người
MA TRẬN ĐỀ MÔN TOÁN LỚP 4- GIỮA KÌ I
NĂM HỌC 2018 – 2019
Mạch kiến thức,
kĩ năng
Số câu và số điểm
Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

TỔNGTNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

Đọc, viết, so sánh số tự nhiên. Hàng và lớp.
Số câu
3


1
3
1


Câu số
1,2,3


7
1,2,3
7


Số điểm
1,5


1,0
1,5
1,0

Yếu tố hình học: vẽ 2 đường thẳng vuông góc

Số câu1

1


Số câu8

8


Số điểm1,0

1,0

Thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia số tự nhiên.
Số câu

11


Câu số

55


Số điểm

2,02,0

Đo độ dài, khối lượng, thời gian.
Số câu
1


1
1
1


Câu số
4


6
4
6


Số điểm
1,0


0,5
1,0
0,5

Giải bài toán dạng trung bình cộng và dạng tổng – hiệu.
Số câu

1

1

2


Câu số

9

10

9,10


Số điểm

2,0

1,0

3,0


Tổng

Số câu
4


3

2

1
4
6


Câu số
1,2,3,4


6,7,8

5,9

10
1,2,3,4
5,6,7,8,9,10


Số điểm
2,5


2,5

4,0

1,0
2,5
7,5


Trường TH Lý Thường Kiệt Thứ............. ngày ............. tháng.............năm ............
Họ và tên:...................................................................................... KIỂM TRA GIỮA KÌ I NĂM HỌC: 2018 – 2019
Lớp: ............. Môn: TOÁN- Lớp 4 (Thời gian: 40 phút)


Phần I: Trắc nghiệm. (2,5 điểm).
Bài 1: (0,5 điểm).Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.
Số “Ba mươi ba triệu ba trăm linh ba nghìn không trăm linh bảy” viết là :
A. 33300007
B.33303007
C.33330007
D. 30333007

Bài 2 (0,5 điểm).Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.
Giá trị của chữ số 8 trong số 45873246 là:
A. 8000
B. 80000
C. 800000
D. 8000000

Bài 3 (0,5 điểm).Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.
Số lớn nhất trong các số: 725369 ; 725396 ; 725936 ; 725693 là:
A. 725936
B. 725396
C. 725369
D. 725693

Bài 4: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống. (1 điểm).
2 tấn 5 tạ = 2500kg
3m = 30cm

Phần II: Tự luận (7,5 điểm)
Bài 5: Đặt tính và tính. (2điểm).
4556 + 3728
............................... ...............................
............................... ...............................
...............................
...............................
74928 – 5342
............................... ...............................
............................... ...............................
...............................
...............................
5034 x 8 ............................... ...............................
............................... ...............................
............................... ...............................
14100 : 6 ............................... ...............................
............................... ...............................
............................... ...............................

Bài 6: Tính. (0,5điểm). Điền số vào chỗ chấm.
 thế kỉ 17 năm = .......................... năm.
Bài 7: (1,0điểm).Tính giá trị biểu thức : 149 + 608 : 8 =.............................................
.............................................
.............................................
Bài 8:(1,0 điểm)Hãy vẽ một đường thẳng đi qua điểm A và vuông góc với đường thẳng CD
A


 
Gửi ý kiến