Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

KTHKI Toan 9 Thanh Hoa

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hà Văn Hải
Ngày gửi: 23h:02' 28-12-2016
Dung lượng: 224.0 KB
Số lượt tải: 206
Số lượt thích: 1 người (Trịnh Ngọc Cường)
ĐỀ THI HKI THANH HÓA VÀ ĐÁP ÁN

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HK I – TOÁN 9 THANH HÓA
Câu 1:
a/ = = 2
b/ Để y = (n – 1)x – 3 nghịch biến thì n – 1 < 0 n < 1
Câu 2:
a/ ĐKXĐ: 
B = =
B = = =
b/ Ta có: B = = . Do > 0 nên B > 0 
Câu 3:
a/ 
b/ 
Câu 4:
a/ ABO vuông tại B có đường cao BH nên: BO2 = OH.OA hay OH.OA = R2
b/ AB là tiếp tuyến của (O, R) nên AB OB
M là trung điểm của CD nên OM AM
Tứ giác ABMO có nên nội tiếp trong đường tròn đường kính
OA hay A, B, M, O cùng thuộc một đường tròn.
c/ Ta có: AD là cát tuyến nên: AB2 = AC.AD. Mặt khác AB2 = AH.AO (Câu a)
nên AC.AD = AH.AO CDOH nội tiếp
Gọi I là trung điểm của OE, kẻ IK HO IK // EH IK là
đường trung bình của OEH KH = KO I thuộc đường trung
trực của HO mặt khác I thuộc đường trung trực của CD mà CDOH nội tiếp I là
tâm đường tròn ngoại tiếp tứ giác CDOH IO = ID mà IO =OE nên ID =OE, do ID là đường trung tuyến của ODE nên ODE vuông tại D hay ED là tiếp tuyến của (O, R)
Câu 5:B = y2 – 4y + 4 + 3y + = (y – 2)2 + (3y + ) + 2012
Do dấu " = " khi y = 2 nên B 2012 + 12 = 2024 y = 2


 
Gửi ý kiến