Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

KTRACHUONGII SOHOC6

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thanh Hiền
Ngày gửi: 21h:39' 12-01-2013
Dung lượng: 91.5 KB
Số lượt tải: 687
Số lượt thích: 0 người

KIỂM TRA 1 TIẾT HẾT CHƯƠNG II
MÔN SỐ HỌC 6
NĂM HỌC 2012 – 2013


ĐIỂM
LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊN

ĐỀ RA :
Bài 1 :( 2 đ) : Tính :
a/ ( - 38 ) + 28 b/ ( - 273) + ( - 123 )
c/ 125. ( -8 ) d/ ( - 2500 ) . ( - 4 )
Bài 2 : ( 2 đ ) : Tính các tổng sau
a/ b/ 
Bài 3 : ( 2 đ ) : Thay một thừa số bằng tổng để tính
a/ - 76 . 11 b/ 65 . ( - 101 )
Bài 4 : ( 3đ ) : Tìm x biết
a/ 3x – (- 36 ) = - 27 b/ 
Bài 5 ( 1đ ) Tìm các số nguyên x ; y biết
( x + 3 ) ( y - 5 ) = - 25

BÀI LÀM
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................................................................................................................
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG II
MÔN SỐ HỌC 6 ( 2012 – 2013 )
BÀI
NỘI DUNG GIẢI
ĐIỂM T PHẦN

Bài 1

Giải : a/ -38 + 28 = - ( 38 – 28 ) = -10
b/ -273 + ( - 123 ) = - ( 273 + 123 ) = - 396
c/ 125 . ( - 8 ) = - ( 125.8 ) = - 1000
d/ ( -2500 ) . (- 4 ) = 2500 . 4 = 10000
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ

Bài 2

Giải : a/ 
b/ - ( - 256 ) +( - 156 ) – 324 + 32
= 256 + ( - 156 ) – 324 + 32 = 100 – 324 + 32
= - 224 + 32 = - 192
0,75đ

0,75đ
0,5đ

Bài 3

Giảỉ : a/ - 76 . 11 = - 76 .( 10 + 1 ) = - 76.10 + ( - 76 ) . 1
= - 760 + ( - 76 ) = - 836
b/ 65.( - 101 ) = 65 . = 65. ( - 100 ) + 65. ( -1 )
= ( - 6500) + ( - 65 ) = - 6565
0,5đ
0,25đ
0,75đ
0,5đ


Bài 4

Giaỉ : a/ 3x – ( - 36 ) = -27 3x + 36 = - 27 3x = - 27 – 36
 3x = - 63 x = - 63 : 3 x = - 21
b/ 
 1/ x + 25 = 40 và 2/ x + 25 = - 40
x = 40 – 25 ( 0,5đ ) x = - 40 – 25 (0,5đ )
x = 15 ( 0,25đ) x = - 65 (0,25đ)
0,5đ
0,5đ
0,5đ
Giải đúng cả 1 và 2 ghi 1,5đ


Bài 5

Vì ( x + 3 ) ( y - 5 ) = - 25 nên x + 3 và y - 5 thuộc ước của 25
Mà Ư(25) = 
Nếu x + 3 = 1 thì y – 5 = 25 x = - 2 và y = 30
Nếu x + 3 = - 1 thì y – 5 = - 25 x = - 4 và y = - 20
Nếu x + 3 = 5 thì y – 5 = 5 x = 2 và y = 10
Nếu x + 3 = - 5 thì y – 5 = - 5 x = - 8 và y = 0
Nếu x + 3 = 25 thì y – 5 = 1 x = 22 và y = 6
Nếu x + 3 = - 25 thì y – 5 = -1 x = - 28 và y = 4

0,25đ


0,25đ

0,25đ

0,25đTuần 22Tiết 68 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN 6 CHƯƠNG II
NS: 18 /01/2013 ( Năm học 2012 – 2013 Tiết PPCT tiết 68 )
ND: 21/01/2013
MỤC TIÊU :
1/ kiến thức : Kiểm tra ; đánh giá việc tiếp thu của học sinh khi học xong chương I
về cộng trừ ; nhân các số nguyên ; giá trị tuyệt đối của một số nguyên ; tính chất
của phép nhân các số nguyên ; bội và ước của một số nguyên
2/ Kỹ năng : - Biết áp dụng các quy tắc ; tính
 
Gửi ý kiến