Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Let's Learn 4. Kiểm tra 1 tiết

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phu Pham Ba
Ngày gửi: 14h:01' 08-12-2019
Dung lượng: 15.8 KB
Số lượt tải: 76
Số lượt thích: 0 người
Name:………………………….
Class:………………………….
PRACTICE
I. Fill in the blank.
1. I want to go to Sa Pa and see………………………………..
2. I want to be ………………………….
3. ………………………. uses a paintbrush.
4. ……………. do you want to go?
5. What did you do ………………………..?
II. Translate into English.
Bạn muốn làm nghề gì?
…………………………………………………………………………..
Hôm qua bạn làm gì?
…………………………………………………………………………..
Bạn muốn đi đâu?
…………………………………………………………………………..
Chú ấy làm nghề gì? – Chú ấy làm thợ xây.
……………………………………………………………………………
Bạn muốn chơi ghi ta không?
…………………………………………………………………………….
III. Reorder the words to make sentences
picked / I / the / up / yesterday / trash.
…………………………………………………………………………….
favourite / Which / is / your / sport /?
……………………………………………………………………………
go / Where / to / want / do / you / ?
…………………………………………………………………………..
doing / What / you / are?
…………………………………………………………………………..
picnic / Do / want / you / have / to / a /?
…………………………………………………………………………..
IV. Odd one out.
A. doctor B. singer C. builder D. hammer
A. using B. building C. read D. going
A. hospital B. The UK C. park D. bookshop
A. socks B. glasses C. chess D. jeans
A. sack race B. relay race C. play tag D. hockey
V. Choose the best answer
1. What ….. you want to be?
A. did B. do C. does D. is
2. ……………. do you want to go?
A. What B. When C. Where D. I
3. What are you ………………… to do ?
A. going B. go C, goes D. went
4. What does a buider …………?
A. using B. uses C. used D. use
5. Can you ……………. guitar?
A. play B. playing C. plays D.played 
Gửi ý kiến