Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Liên hệ thực tế về đạo đức trong TTHCM

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Gia Hân
Ngày gửi: 20h:24' 05-08-2015
Dung lượng: 21.4 KB
Số lượt tải: 28
Số lượt thích: 0 người
Liên Hệ Thực tiễn
Chủ tịch Hồ Chí Minh từ thuở sinh thời rất chú trọng đến việc giáo dục đạo đức cho cán bộ Đảng viên, Đoàn viên, sinh viên và toàn dân
Bồi dưỡng, rèn luyện đạo đức đối với cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ hết sức quan trọng của công tác Xây dựng Đảng, nó còn góp phần xây dựng con người mới Xã hội chủ nghĩa; đây còn là cơ sở quan trọng để xây dựng lý tưởng, củng cố niềm tin cách mạng, đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tạo nền tảng để thống nhất về chính trị, tư tưởng và tổ chức, nhằm xây dựng, củng cố sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. Để bồi dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng có hiệu quả, chúng ta cũng cần hiểu rõ thực trạng đạo đức của cán bộ, đảng viên hiện nay.Tình trạng suy thoái về đạo đức của cán bộ Đảng viên được đề cập trong các kỳ Đại Hội :
“Cần nhấn mạnh một khuyết điểm nặng trong quản lý kinh tế là lối quản lí,quan liêu, hành chính, xem nhẹ hiệu quả, năng suất và chất lượng..”
*Quan liêu là những người, những cơ quan lãnh đạo từ trên xuống dưới, xa rời thực tế, việc gì cũng không sâu, chỉ đại khái. Đối với công việc thì trọng hình thức, chỉ biết khai hội, xem báo cáo trên giấy, không kiểm tra đến nơi đến chốn
“Việc phê bình và tự phê bình để ngăn ngừa và đấu tranh chống các mặt tiêu cực chưa được thực hiện đúng mức”

“Công tác tư tưởng thiếu  sắc  bén,  chưa  phê  phán  kịp  thời  những  biểu  hiện  tiêu  cực”
“Những phần tử thoái hóa, biến chất, những kẻ đã mất hếttinh thần chiến đấu cách mạng, phai nhạt lý tưởng , những phần tử chui vào  Đảng để mưu lợi ích riêng, những kẻ lợi dụng chức quyền để uy hiếp quần chúng, xâm hại tài sản xã hội chủ nghĩa, những kẻ chia rẽ, bè phái”
* Nguyên nhân của sự suy thoái đạo đức trong Đảng, Nhà nước và xã hội 
- Khách quan: 
+ Sự sụp đổ ở Liên Xô cũ và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu đã gây xáo động lớn về tư tưởng, tình cảm trong cán bộ, Đảng viên và nhân dân. 
+  Các  thế  lực  thù  địch  ráo  riết  thực  hiện  chiến  lược  “diễn  biến  hoà bình”, bằng mọi thủ đoạn tinh vi, thâm độc làm tha hoá cán bộ, Đảng viên hòng thực hiện những âm mưu, ý đồ chính trị đen tối của chúng. 
+ Cơ chế thị trường và sự hội nhập quốc tế, bên cạnh những tác động to lớn, cũng đã bộc lộ mặt trái  của nó, ảnh hưởng tiêu cực đến ý thức tư tưởng, đạo đức, lối sống của nhân dân ta. 
+ Nước ta còn nghèo, nhu cầu về văn hoá của nhân dân rất lớn nhưng khả năng đáp ứng còn hạn chế do thiếu những điều kiện và phương tiện vật chất cần thiết. 
- Chủ quan: 
+ Trong điều kiệnmới, một bộ phận cán bộ, Đảng viên chạy theo chủ nghĩa cá nhân, sống buông thả, thiếu tự giác rèn luyện, tu dưỡng, trong khi đó sự giáo dục, quản lí, kiểm tra của các tổ chức Đảng, trước hết các chi bộ và cấp uỷ lại lỏng lẻo, đồng thời chưa có những quy chế để nhân dân tham gia giám sát, giáo dục cán bộ, Đảng viên. 
+ Trong khi tập trung vào nhiệm vụ kinh tế, Đảng chưa lường hết những tác động tiêu cực, từ  đó chưa đặt đúng vị trí văn hoá, chưa coi trọng công tác giáo dục về tư tưởng, đạo đức, lối sống,  thiếu các biện pháp cần thiết trên cả hai mặt “xây” và “chống” trên lĩnh vực văn hoá. 
+ Việc xử lí những phần tử thoái hóa, biến chất trong đang và bộ máy nhà nước chưa nghiêm. Tinh thần  tự phê bình và phê bình sa sút ở nhiều cấp bộ Đảng. Nội dung giáo dục tư tưởng, chính trị trong sinh hoạt Đảng và các đoàn thể còn yếu. Những điều đó làm suy giảm niềm tin của nhân dân  vào đội ngũ cán bộ,  nhưng Trung ương và Bộ chính trị, Chính phủ chưa có những biện pháp khắc phục hữu hiệu. 
+ Chưa có cơ chế và chính sách phát huy nội lực của nhân dân; chưa tạo được phong trào quần  chúng mạnh mẽ tham gia phát triển văn hoá, xây dựng nếp sống văn minh, bảo vệ văn hoá dân tộc 
+ Chưa coi trọng bồi dưỡng, giáo dục và phát huy khả năng của tuổi trẻ là lực lượng chính, là đối tượng chủ yếu của hoạt động văn hóa.
Biện pháp
Hồ Chí Minh rất quan tâm đến việc giác ngộ cách mạng cho Đảng viên bằng con đường học tập lí luận. Năm 1925, tại Quảng Châu (Trung Quốc), người đó mở lớp huấn luyện chính trị cho cán bộ
 
Gửi ý kiến