Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học cơ sở > Tin học > (15112 bài)

Word-logo-small

Đề thi học kì 2

Ngày gửi: 2018-03-17 21:31:49

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết hoc ky 2

Ngày gửi: 2018-03-17 21:29:42

Word-logo-small

Đề cương ôn thi

Ngày gửi: 2018-03-16 10:34:32

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết HK 2 có ma tr...

Ngày gửi: 2018-03-15 10:17:30

Word-logo-small

Thực hành kiểm tra 1 tiết

Ngày gửi: 2018-03-14 20:36:48

Word-logo-small

Kiểm tra 15'

Ngày gửi: 2018-03-13 22:07:18

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết

Ngày gửi: 2018-03-13 08:40:00

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết HK2

Ngày gửi: 2018-03-12 23:02:26

Pdf-small

Tin Học

Ngày gửi: 2018-03-12 22:09:15

Pdf-small

Đề thi

Ngày gửi: 2018-03-12 22:08:15

Word-logo-small

Đề thi Tin học trẻ

Ngày gửi: 2018-03-12 22:05:42

Word-logo-small

Đề thi chọn HSG

Ngày gửi: 2018-03-12 11:34:34

Word-logo-small

Đề thi chọn HSG 2018

Ngày gửi: 2018-03-12 10:55:07

Word-logo-small

Đề thi HSG tỉnh Bình Định 2016

Ngày gửi: 2018-03-10 09:28:55

Word-logo-small

Đề thi học kì 2

Ngày gửi: 2018-03-09 13:58:21

Word-logo-small

Đề thi giữa học kì 2

Ngày gửi: 2018-03-09 13:57:39

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết

Ngày gửi: 2018-03-08 20:43:48

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết - HKII

Ngày gửi: 2018-03-07 08:35:32

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết tuần 28 có ma...

Ngày gửi: 2018-03-04 18:07:58

Word-logo-small

de kiem tra hoc ki 2 tin 7 co...

Ngày gửi: 2018-03-01 22:03:24

Word-logo-small

de thi hsg tin hoc 8 cap huyen

Ngày gửi: 2018-03-01 22:01:32

Word-logo-small

Tin 7 giữa kì 2 17-18

Ngày gửi: 2018-02-28 11:31:40

Word-logo-small

Tin 6 giữa kì 2 17-18

Ngày gửi: 2018-02-28 11:21:59

Word-logo-small

Đề thi cuối học kì 1 môn tin 7

Ngày gửi: 2018-02-27 10:42:56

Word-logo-small

de cuong tin7 hk 1 2017-2018 ...

Ngày gửi: 2018-02-27 08:36:30

Word-logo-small

Đề kiểm tra tin lớp 6 tuần 27...

Ngày gửi: 2018-02-26 21:57:32

Word-logo-small

15P TIN 6 TUAN 24 TIET 47 NH ...

Ngày gửi: 2018-02-26 08:14:45

Word-logo-small

Giáo án học kì 1

Ngày gửi: 2018-02-06 14:45:50

Word-logo-small

Chương II

Ngày gửi: 2018-02-05 17:32:37

Word-logo-small

Chương I

Ngày gửi: 2018-02-05 17:32:17

Word-logo-small

Học kì 1

Ngày gửi: 2018-02-05 17:31:50

Word-logo-small

Chương II

Ngày gửi: 2018-02-05 17:31:32

Word-logo-small

Chương I Tin học 8

Ngày gửi: 2018-02-05 17:31:15

Word-logo-small

ĐỀ THI HSG HUYỆN KB MÔN TIN H...

Ngày gửi: 2018-02-05 16:32:50

Word-logo-small

Đề tin 9 Chương 1

Ngày gửi: 2018-02-05 08:56:29

Word-logo-small

KT tin 7 kì 1

Ngày gửi: 2018-02-05 08:40:04