Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học cơ sở > Tin học > (15086 bài)

Word-logo-small

Đề thi tin học khối 4 theo sá...

Ngày gửi: 2017-12-20 08:56:18

Word-logo-small

Đề thi 1 tin học 4 theo sách ...

Ngày gửi: 2017-12-20 08:30:57

Word-logo-small

Đội TNTP Hồ Chí Minh

Ngày gửi: 2017-12-19 23:30:47

Word-logo-small

Đề thi HK1 Tin hoc 5 hoàn chỉ...

Ngày gửi: 2017-12-19 21:16:04

Word-logo-small

Đề thi HK1 Tin hoc 4 hoàn chỉ...

Ngày gửi: 2017-12-19 18:41:41

Word-logo-small

Đề thi HK1 Tin hoc 3 hoàn chỉ...

Ngày gửi: 2017-12-19 15:41:07

Word-logo-small

A programming contest about t...

Ngày gửi: 2017-12-19 15:35:16

Word-logo-small

ma trận đề kiểm tra tin hoc 3

Ngày gửi: 2017-12-19 09:04:59

Word-logo-small

ĐỀ KIỂM TRA VÀ MA TRẬN TIN HOC 4

Ngày gửi: 2017-12-19 09:04:22

Word-logo-small

đề thi và ma trận tin hoc 5

Ngày gửi: 2017-12-19 09:02:52

Word-logo-small

Đề thi kì 1 lớp 4 năm 2017-2018

Ngày gửi: 2017-12-18 21:15:48

Xls-small

BANG TÔNG HOP TIEU HOC

Ngày gửi: 2017-12-18 13:20:24

Xls-small

THÔNG KÊ ĐIỂM THI

Ngày gửi: 2017-12-17 21:27:03

Word-logo-small

Đề thi tin học lớp 4 hk1

Ngày gửi: 2017-12-17 15:00:31

Word-logo-small

đề thi TIN HỌC HK I 2017-2018...

Ngày gửi: 2017-12-17 14:27:55

Xls-small

NHẬN XET CÁC MÔN THÔNG TƯ 22

Ngày gửi: 2017-12-16 21:45:12

Word-logo-small

NHẬN XET THÔNG TƯ 22/BGD

Ngày gửi: 2017-12-16 21:41:48

Word-logo-small

de kiem tra Tin 7

Ngày gửi: 2017-12-15 20:19:58

Word-logo-small

ĐỀ CƯƠNG TIN HỌC 7 HK2

Ngày gửi: 2017-12-15 19:57:39

Word-logo-small

MA TRẬN VÀ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ...

Ngày gửi: 2017-12-15 16:18:51

Word-logo-small

Đề thi tin học HK1 Lớp 4

Ngày gửi: 2017-12-15 14:50:37

Word-logo-small

Đề thi tin học HK1 Lớp 5

Ngày gửi: 2017-12-15 14:49:23

Word-logo-small

Đề Tin 6 - 9 HK I.

Ngày gửi: 2017-12-15 14:42:46

Word-logo-small

DE THI HOC KY I

Ngày gửi: 2017-12-14 21:12:02

Word-logo-small

DE CUONG ON HOC KY I TIN6

Ngày gửi: 2017-12-14 21:08:22

Word-logo-small

LOP 3 HK2-DE2 MA TRAN TT22 MO...

Ngày gửi: 2017-12-14 20:54:59

Word-logo-small

Đề thi Tin học lớp 3 tt22

Ngày gửi: 2017-12-14 20:52:43

Pdf-small

Em sắp thi mong nhận được sự ...

Ngày gửi: 2017-12-14 13:31:25

Word-logo-small

kiểm tra học kì 1 tin 11

Ngày gửi: 2017-12-13 22:03:46

Word-logo-small

Công nghệ 9: ĐỀ THI KÌ I NĂM ...

Ngày gửi: 2017-12-13 20:06:34

Word-logo-small

kiểm tra tin học lần 2 lớp 8 ...

Ngày gửi: 2017-12-13 19:52:25

Word-logo-small

kiểm tra tin học lần 2 lớp 7 ...

Ngày gửi: 2017-12-13 19:51:23

Word-logo-small

đề kiểm tra học kì 1 năm 2017...

Ngày gửi: 2017-12-13 19:24:13

Word-logo-small

thic học kì 1 2017 - 2018 lớ...

Ngày gửi: 2017-12-13 19:21:59

Word-logo-small

kiểm tra học kì 1 năm 2017 - ...

Ngày gửi: 2017-12-13 19:19:18

Word-logo-small

BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ 1 - LỚP 6

Ngày gửi: 2017-12-13 10:26:23