Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học cơ sở > Tin học > (15057 bài)

Word-logo-small

Đề thi học kỳ I môn tin học 7

Ngày gửi: 2017-11-27 08:53:31

Word-logo-small

de thi tin 6

Ngày gửi: 2017-11-26 22:48:29

Word-logo-small

ĐỀ KIỂM TRA TIN HỌC 7 VNEN HK1

Ngày gửi: 2017-11-25 18:39:00

Word-logo-small

Đề kiểm tra 1 tiết Tin 7

Ngày gửi: 2017-11-24 18:25:48

Word-logo-small

Tin học 9.Đề cương ôn tập HK1...

Ngày gửi: 2017-11-24 04:46:24

Word-logo-small

đề cương hk1 tin 7

Ngày gửi: 2017-11-23 20:16:33

Xls-small

Thông báo danh sách rèn luyện...

Ngày gửi: 2017-11-23 16:51:32

Xls-small

Thông báo danh sách lưu ban n...

Ngày gửi: 2017-11-23 16:49:50

Xls-small

Thông báo kết quả thi lại năm...

Ngày gửi: 2017-11-23 16:45:38

Word-logo-small

Thông báo 3 công khai năm học...

Ngày gửi: 2017-11-23 13:40:28

Word-logo-small

tin8

Ngày gửi: 2017-11-22 22:22:54

Word-logo-small

DE CUONG KT

Ngày gửi: 2017-11-22 21:08:33

Word-logo-small

de thi hs gioi tin 2000

Ngày gửi: 2017-11-22 15:58:13

Word-logo-small

LUONG GIAO VIEN XEP CAO NHAT

Ngày gửi: 2017-11-22 12:48:10

Word-logo-small

Giáo án tin học năm học 20...

Ngày gửi: 2017-11-19 09:37:06

Word-logo-small

CodeAN

Ngày gửi: 2017-11-17 11:13:41

Xls-small

Thông báo danh sách rèn luyện...

Ngày gửi: 2017-11-15 15:53:21

Xls-small

Thông báo danh sách lưu ban n...

Ngày gửi: 2017-11-15 15:51:26

Xls-small

Thông báo danh sach thi lại n...

Ngày gửi: 2017-11-15 15:50:00

Word-logo-small

Thời khóa biểu áp dụng ngày 2...

Ngày gửi: 2017-11-15 15:41:28

Xls-small

THI ĐUA CUÔI NAM CÔNG ĐOAN

Ngày gửi: 2017-11-14 20:51:59

Word-logo-small

kiểm tra 1 tiết

Ngày gửi: 2017-11-13 22:05:47

Word-logo-small

KIỂM TRA VẬT LÍ 7

Ngày gửi: 2017-11-13 21:46:05

Word-logo-small

KIỂM TRA VẬT LÍ 7

Ngày gửi: 2017-11-13 21:44:25

Word-logo-small

Kiểm tra 7 Lí

Ngày gửi: 2017-11-13 18:46:19

Word-logo-small

Tranh và mẫu soạn thảo, hình ...

Ngày gửi: 2017-11-12 19:11:37

Word-logo-small

Thi HSG 2016-2017

Ngày gửi: 2017-11-12 15:36:16

Xls-small

TÔNG HOP ĐIEM THI TH

Ngày gửi: 2017-11-11 22:00:07

Xls-small

THÔNG KÊ KHỐI 5/ TT22

Ngày gửi: 2017-11-11 21:39:45

Xls-small

THEO DOI NANG LUONG

Ngày gửi: 2017-11-11 21:38:16

Word-logo-small

Đề thi huyện HSG tin

Ngày gửi: 2017-11-11 18:54:49

Word-logo-small

HSG huyện

Ngày gửi: 2017-11-11 08:09:42

Word-logo-small

61 bài tập tin 8hay

Ngày gửi: 2017-11-10 15:55:46

Word-logo-small

Chuyên đề tin học 9

Ngày gửi: 2017-11-10 09:28:36

Word-logo-small

Bài thi HSG

Ngày gửi: 2017-11-09 08:29:51

Word-logo-small

Bài thi HSG

Ngày gửi: 2017-11-09 08:22:34