Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học cơ sở > Tin học > (15086 bài)

Word-logo-small

Giáo án học kì 1

Ngày gửi: 2018-02-06 14:45:50

Word-logo-small

Chương II

Ngày gửi: 2018-02-05 17:32:37

Word-logo-small

Chương I

Ngày gửi: 2018-02-05 17:32:17

Word-logo-small

Học kì 1

Ngày gửi: 2018-02-05 17:31:50

Word-logo-small

Chương II

Ngày gửi: 2018-02-05 17:31:32

Word-logo-small

Chương I Tin học 8

Ngày gửi: 2018-02-05 17:31:15

Word-logo-small

ĐỀ THI HSG HUYỆN KB MÔN TIN H...

Ngày gửi: 2018-02-05 16:32:50

Word-logo-small

Đề tin 9 Chương 1

Ngày gửi: 2018-02-05 08:56:29

Word-logo-small

KT tin 7 kì 1

Ngày gửi: 2018-02-05 08:40:04

Word-logo-small

Đề thi học kỳ I môn tin học 9

Ngày gửi: 2018-01-31 21:17:25

Word-logo-small

Đề thi học kỳ I môn tin học 7

Ngày gửi: 2018-01-31 21:16:02

Word-logo-small

Đề thi học kỳ I môn tin học 8

Ngày gửi: 2018-01-31 21:14:54

Word-logo-small

đề kiểm tra công nghệ 7 năm 2...

Ngày gửi: 2018-01-31 08:33:31

Word-logo-small

Tách số có trong xâu

Ngày gửi: 2018-01-30 16:59:35

Word-logo-small

De thi hk 1 tin 8-20172018

Ngày gửi: 2018-01-30 10:05:55

Word-logo-small

De thi hk 1 tin 9

Ngày gửi: 2018-01-30 10:05:36

Word-logo-small

ĐỀ KT THỰC HÀNH TIN 9 HKI 201...

Ngày gửi: 2018-01-30 10:05:28

Word-logo-small

De thi hk 1 tin 7

Ngày gửi: 2018-01-30 10:04:40

Word-logo-small

ĐỀ KT THỰC HÀNH TIN 7 HKI 201...

Ngày gửi: 2018-01-30 10:04:23

Word-logo-small

De thi hk 1 tin 6-20172018

Ngày gửi: 2018-01-30 10:04:00

Word-logo-small

ĐỀ KT THỰC HÀNH TIN 6 HKI 201...

Ngày gửi: 2018-01-30 10:03:50

Word-logo-small

ÔN TÂP HKI TIN HỌC 6

Ngày gửi: 2018-01-27 16:41:26

Xls-small

các bài thực hành lớp 7

Ngày gửi: 2018-01-25 11:26:12

Word-logo-small

kiểm tra 45 phút

Ngày gửi: 2018-01-25 11:20:41

Word-logo-small

thực hành

Ngày gửi: 2018-01-25 11:19:40

Word-logo-small

đề kiểm tra thực hành đ3

Ngày gửi: 2018-01-25 11:17:20

Word-logo-small

đề kiểm tra th 2

Ngày gửi: 2018-01-25 11:15:41

Word-logo-small

đề thi thực hành lớp 7 đê 1

Ngày gửi: 2018-01-25 11:13:28

Word-logo-small

Tin học 7

Ngày gửi: 2018-01-24 05:39:51

Word-logo-small

Thời khóa biểu áp dụng ngày 2...

Ngày gửi: 2018-01-19 15:57:19

Word-logo-small

Chuyên đề BDHSG tin học 8,11

Ngày gửi: 2018-01-18 10:06:55

Word-logo-small

gffg

Ngày gửi: 2018-01-12 09:17:57

Word-logo-small

bảng điểm của em

Ngày gửi: 2018-01-12 09:13:01

Word-logo-small

Đề kiểm tra học kỳ I năm học ...

Ngày gửi: 2018-01-10 04:48:50

Word-logo-small

trắc nghiệm tin 7

Ngày gửi: 2018-01-08 18:28:48

Word-logo-small

Đề thi Tin học 8 (2017-2018 Đ...

Ngày gửi: 2018-01-05 09:50:46