Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học cơ sở > Tin học > Tin học 8 > (1785 bài)

Word-logo-small

Giáo án học kì 1

Ngày gửi: 2018-02-06 14:45:50

Word-logo-small

Học kì 1

Ngày gửi: 2018-02-05 17:31:50

Word-logo-small

Chương II

Ngày gửi: 2018-02-05 17:31:32

Word-logo-small

Chương I Tin học 8

Ngày gửi: 2018-02-05 17:31:15

Word-logo-small

Đề thi học kỳ I môn tin học 8

Ngày gửi: 2018-01-31 21:14:54

Word-logo-small

De thi hk 1 tin 8-20172018

Ngày gửi: 2018-01-30 10:05:55

Word-logo-small

Đề thi Tin học 8 (2017-2018 Đ...

Ngày gửi: 2018-01-05 09:50:46

Word-logo-small

ĐỀ THI HKI MÔN TIN HỌC 8 (201...

Ngày gửi: 2017-12-27 14:42:58

Word-logo-small

Đề thi HKI chuẩn

Ngày gửi: 2017-12-25 17:06:06

Word-logo-small

50 đề thi Học sinh giỏi Anh 9

Ngày gửi: 2017-12-23 12:15:30

Word-logo-small

Đề thi KSCL HKI Tin 8 2017 - ...

Ngày gửi: 2017-12-21 09:53:26

Word-logo-small

Đề thi tin có MT+DA moi

Ngày gửi: 2017-12-20 15:06:00

Word-logo-small

Đội TNTP Hồ Chí Minh

Ngày gửi: 2017-12-19 23:30:47

Thumbnail

Học kì 1 Tin 8 Hòa Bình 2014-...

Ngày gửi: 2017-12-11 09:13:53

Word-logo-small

Đề Tin 8 Học Kỳ 1 có ma trận

Ngày gửi: 2017-12-10 22:20:00

Word-logo-small

Đề KTHKI Tin 8

Ngày gửi: 2017-12-07 15:31:17

Thumbnail

Giáo án tổng hợp

Ngày gửi: 2017-12-06 09:26:11

Word-logo-small

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 TIN HOC 8, CÓ...

Ngày gửi: 2017-12-06 09:25:28

Word-logo-small

Đề thi tin hoc 9 HKII

Ngày gửi: 2017-12-05 20:00:05

Word-logo-small

de thi hoc ki I tin 8 2017-2018

Ngày gửi: 2017-12-05 11:09:43

Word-logo-small

Đề KT HK1 môn Tin học 8 (2016...

Ngày gửi: 2017-12-03 06:14:53

Word-logo-small

Đề thi học kỳ I môn tin học 8

Ngày gửi: 2017-11-29 21:00:05

Word-logo-small

giao an

Ngày gửi: 2017-11-29 05:54:13

Word-logo-small

de thi tin 6

Ngày gửi: 2017-11-26 22:48:29

Word-logo-small

tin8

Ngày gửi: 2017-11-22 22:22:54

Word-logo-small

61 bài tập tin 8hay

Ngày gửi: 2017-11-10 15:55:46

Thumbnail

HSG Tin 8 Phù Ninh 2015-2016

Ngày gửi: 2017-10-29 10:07:31

Word-logo-small

Đề thi HKI

Ngày gửi: 2017-10-27 19:24:05

Word-logo-small

LÀM QUEN VỚI GIẢI PHẪU CƠ THỂ...

Ngày gửi: 2017-10-26 20:19:31

Word-logo-small

bai tap pascal moi

Ngày gửi: 2017-10-20 05:26:31

Word-logo-small

bai tập pascal hay

Ngày gửi: 2017-10-20 05:24:30

Word-logo-small

ĐỀ KT 1 TIẾT LẦN 1 LƠP 8 CÓ M...

Ngày gửi: 2017-10-15 11:51:36

Word-logo-small

Đề thi học kỳ

Ngày gửi: 2017-10-06 08:36:29

Thumbnail

Đề & ĐA HSG Tin 8 Bình Xuyên ...

Ngày gửi: 2017-10-02 22:15:40

Thumbnail

Đề & ĐA ks-HSG Tin 8 Vĩnh Tườ...

Ngày gửi: 2017-10-02 22:15:24

Thumbnail

Đề & ĐA ks-HSG Tin 8 Vĩnh Tườ...

Ngày gửi: 2017-10-02 22:15:11