Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học phổ thông > Tin học > Tin học 10 > (1533 bài)

Pdf-small

Bai tap word

Ngày gửi: 2018-02-09 22:51:25

Word-logo-small

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TIN 10 LÝ ...

Ngày gửi: 2018-02-09 19:05:43

Word-logo-small

BTH3-KIEUDANHSACH,CHIACOT,DRO...

Ngày gửi: 2018-02-05 22:56:03

Word-logo-small

BAI TẬP THỰC HÀNH TIN LỚP 10 ...

Ngày gửi: 2018-01-20 22:12:32

Word-logo-small

bài 3-Giới thiệu máy tính

Ngày gửi: 2018-01-09 08:33:41

Word-logo-small

Kiểm tra tin học lớp 10 HK1

Ngày gửi: 2018-01-07 18:10:15

Word-logo-small

MA TRẬN + ĐỀ THI HKI TIN 10

Ngày gửi: 2017-12-29 17:05:09

Word-logo-small

MA TRẬN + ĐỀ KTRA 1 TIẾT_TIN ...

Ngày gửi: 2017-12-29 17:04:46

Pdf-small

thi học kì hóa hoc

Ngày gửi: 2017-12-21 23:24:00

Word-logo-small

đề cương tin học 10 hk1 chươn...

Ngày gửi: 2017-12-15 16:26:52

Word-logo-small

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT SỐ 1 TIN H...

Ngày gửi: 2017-12-12 10:03:52

Word-logo-small

Bài thực hành tin học 10

Ngày gửi: 2017-12-06 19:56:28

Word-logo-small

ĐỀ KIỂM TRA HKI TIN HOC 10 20...

Ngày gửi: 2017-12-03 19:01:57

Word-logo-small

KIEM TRA TIN 10-15 PHÚT HK1

Ngày gửi: 2017-11-28 10:30:06

Word-logo-small

BAI TẬP THỰC HÀNH : THAO TÁC ...

Ngày gửi: 2017-11-22 21:24:49

Word-logo-small

ĐỀ KT 15 TIN HỌC 10 HK II

Ngày gửi: 2017-11-07 13:27:53

Word-logo-small

ĐỀ KT 15 TIN HỌC 10 HK I

Ngày gửi: 2017-11-07 13:24:01

Word-logo-small

de kt1t tin 10 lan 1 hk1

Ngày gửi: 2017-10-26 15:22:34

Word-logo-small

kt tin hoc 10 thang 11

Ngày gửi: 2017-10-25 19:38:42

Word-logo-small

ĐỂ KT HK LOP 3

Ngày gửi: 2017-09-25 16:19:54

Word-logo-small

Giao an tin 10 full

Ngày gửi: 2017-06-07 22:51:19

Word-logo-small

De thi HSG Tin 12

Ngày gửi: 2017-06-07 22:48:12

Word-logo-small

Đề trắc nghiệm ôn tập tin học...

Ngày gửi: 2017-05-16 20:03:22

Pdf-small

toan 12

Ngày gửi: 2017-04-27 12:17:52

Word-logo-small

DE KIEM TRA TIN HOC 10 HK2 20...

Ngày gửi: 2017-04-24 19:02:53

Word-logo-small

ON TAP HKII 2016-2017

Ngày gửi: 2017-04-24 08:13:13

Word-logo-small

CÂU HỎI ÔN TẬP THI HỌC KỲ 2 M...

Ngày gửi: 2017-04-16 21:54:33

Thumbnail

Bộ đề cương lớp 7 học kỳ 2 mô...

Ngày gửi: 2017-04-13 14:24:22

Word-logo-small

đề cuong HII - Tin 11

Ngày gửi: 2017-04-07 08:12:53

Word-logo-small

Đề cương tin học lớp 10 học k...

Ngày gửi: 2017-04-06 08:40:44

Thumbnail

Đề cương ôn tập học kì 1 môn ...

Ngày gửi: 2017-04-05 19:32:24

Word-logo-small

bài tập thực hành word 10 lần 2

Ngày gửi: 2017-03-29 08:00:38

Word-logo-small

ĐỀ KIỂM TRA 15 LẦN 1 - HỌC KỲ 2

Ngày gửi: 2017-03-28 23:00:29

Word-logo-small

BAI TẬP THỰC HÀNH WORD LỚP 10...

Ngày gửi: 2017-03-27 14:51:10

Word-logo-small

kiểm tra chất lượng giữa hk2

Ngày gửi: 2017-03-21 16:01:42

Word-logo-small

ON THI TIN HOC LOP 10 HK2 (20...

Ngày gửi: 2017-03-09 09:05:03