Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học cơ sở > Giáo dục Hướng nghiệp > GD hướng nghiệp 9 > (1124 bài)

Pdf-small

Kết quả thi HSG vòng tỉnh (20...

Ngày gửi: 2018-03-20 10:22:02

Word-logo-small

đề kiểm tra học kì 2 toán 9

Ngày gửi: 2018-02-04 13:17:30

Word-logo-small

GD HUONG NGHIEP LOP 9

Ngày gửi: 2018-01-22 20:35:18

Word-logo-small

ĐỀ THI TIN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA...

Ngày gửi: 2018-01-12 16:08:14

Word-logo-small

ĐỀ THI TỈNH NĂM HỌC 2014-2015

Ngày gửi: 2018-01-12 15:58:47

Word-logo-small

Đề thi học sinh giỏi môn hóa

Ngày gửi: 2017-12-27 21:42:38

Word-logo-small

Đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn

Ngày gửi: 2017-12-27 21:39:53

Word-logo-small

Chuyển CV của Bộ Nội vụ về vi...

Ngày gửi: 2017-11-07 10:43:08

Word-logo-small

Chuyển CV của Bộ Nội vụ về vi...

Ngày gửi: 2017-11-07 10:42:26

Word-logo-small

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VĂN 9

Ngày gửi: 2017-11-06 05:27:30

Word-logo-small

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM SINH HỌC L...

Ngày gửi: 2017-10-29 20:09:11

Word-logo-small

ĐỀ THI HSG CẤP HUYỆN

Ngày gửi: 2017-10-29 20:08:15

Word-logo-small

BÀI CẢM ƠN CỦA HỌC SINH NHẬN ...

Ngày gửi: 2017-10-16 19:25:49

Pdf-small

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ ...

Ngày gửi: 2017-09-26 22:45:32

Pdf-small

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ ...

Ngày gửi: 2017-09-26 22:43:42

Pdf-small

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ ...

Ngày gửi: 2017-09-26 22:42:40

Pdf-small

Đề thi thử quốc gia 2017

Ngày gửi: 2017-06-17 09:28:19

Pdf-small

200 câu hỏi trắc nghiêm về H...

Ngày gửi: 2017-05-14 17:08:42

Word-logo-small

kế hoạch BDHSG 2016-2017

Ngày gửi: 2017-04-30 07:29:19

Pdf-small

KẾT QUẢ CUỘC THI ỨNG DỤNG CNT...

Ngày gửi: 2017-04-20 11:06:47

Pdf-small

Quyết định khen thưởng và kết...

Ngày gửi: 2017-04-14 09:52:04

Pdf-small

Quyết định thành lập đoàn dự ...

Ngày gửi: 2017-04-13 09:45:12

Pdf-small

QĐ so 740-QD-UBND phe duyet k...

Ngày gửi: 2017-04-13 09:43:58

Xls-small

Danh sách phòng thi Tiếng Anh...

Ngày gửi: 2017-04-11 05:46:25

Xls-small

Danh sách phòng thi Vật lí in...

Ngày gửi: 2017-04-11 05:45:42

Xls-small

Danh sách phòng thi Toán bằng...

Ngày gửi: 2017-04-11 05:45:11

Xls-small

Danh sách phòng thi Toán bằng...

Ngày gửi: 2017-04-11 05:44:53

Xls-small

Danh sách phòng thi Toán bằng...

Ngày gửi: 2017-04-11 05:44:12

Xls-small

Danh sách phòng thi Toán bằng...

Ngày gửi: 2017-04-11 05:43:52

Thumbnail

ĐỀ THI HSG HÓA_có đáp án

Ngày gửi: 2017-04-07 16:26:43

Thumbnail

ĐỀ THI HSG NGỮ VĂN 9_có đáp án

Ngày gửi: 2017-04-07 16:26:01

Thumbnail

ĐỀ THI HSG TIẾNG ANH 9_có đáp án

Ngày gửi: 2017-04-07 16:25:20

Thumbnail

ĐỀ THI HSG SINH HỌC 9_có đáp án

Ngày gửi: 2017-04-07 16:24:44

Thumbnail

ĐỀ THI HSG HÓA 9_có đáp án

Ngày gửi: 2017-04-07 16:14:53

Thumbnail

ĐỀ THI HSG NGỮ VĂN 9_có đáp án

Ngày gửi: 2017-04-07 16:14:16

Thumbnail

ĐỀ THI HSG TIẾNG ANH 9_có đáp án

Ngày gửi: 2017-04-07 16:13:31