Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Gốc > Cao đẳng - Đại học > Ngoại ngữ > Tiếng Trung Quốc > (78 bài)

Pdf-small

Tên Hán Việt

Ngày gửi: 2017-10-16 08:00:14

Pdf-small

Từ ngữ tiếng Anh trong tiếng ...

Ngày gửi: 2017-10-12 12:27:50

Pdf-small

100 tình huống giao tiếp Hoa-...

Ngày gửi: 2017-09-22 17:18:11

Pdf-small

Tiếng Trung qua các tình huốn...

Ngày gửi: 2017-08-16 20:02:41

Pdf-small

Đàm thoại tiếng Hoa phổ thông...

Ngày gửi: 2017-08-16 19:54:20

Pdf-small

Tiếng Trung cho nhân viên văn...

Ngày gửi: 2017-08-16 19:49:06

Pdf-small

Tự học tiếng Quảng Đông

Ngày gửi: 2017-08-14 15:38:19

Pdf-small

Luyện thi HSK Level 2 - Key

Ngày gửi: 2017-06-02 07:59:39

Pdf-small

Luyện thi HSK Level 2

Ngày gửi: 2017-06-02 07:58:45

Pdf-small

Học tiếng Trung qua tranh

Ngày gửi: 2017-05-21 15:17:21

Pdf-small

Yếu tố Hán Nhật

Ngày gửi: 2017-04-24 16:21:30

Pdf-small

Kinh Lễ (Trung-Việt)

Ngày gửi: 2017-04-24 15:26:59

Pdf-small

Ngục trung nhật ký

Ngày gửi: 2017-03-29 15:02:24

Pdf-small

Tự học phát âm tiếng Trung

Ngày gửi: 2017-03-28 09:04:49

Pdf-small

Tiếng Trung thương mại du lịch

Ngày gửi: 2017-03-27 19:38:06

Pdf-small

Ngữ pháp tiếng Hoa cơ bản

Ngày gửi: 2017-03-21 10:13:09

Pdf-small

Giao tiếp tiếng Hoa hàng ngày

Ngày gửi: 2017-03-21 10:06:51

Pdf-small

Đường thi - Thơ Đường

Ngày gửi: 2017-03-21 10:02:44

Pdf-small

Đường thi -Thơ Đường

Ngày gửi: 2017-03-18 11:43:17

Pdf-small

Mandarin Chinese Lessons with...

Ngày gửi: 2017-03-12 16:37:14

Pdf-small

Mandarin Chinese Lessons with...

Ngày gửi: 2017-03-12 16:35:53

Pdf-small

Ngữ pháp tiếng Hoa cơ bản

Ngày gửi: 2017-03-11 16:17:07

Pdf-small

Nghiên cứu chữ hán

Ngày gửi: 2017-03-06 20:57:52

Pdf-small

Học tiếng Trung qua các câu c...

Ngày gửi: 2017-03-06 09:00:54

Pdf-small

250 từ giúp bạn đi khắp Trung...

Ngày gửi: 2017-03-06 08:20:29

Pdf-small

3500 câu giao tiếp Hoa Việt

Ngày gửi: 2017-03-05 07:46:56

Pdf-small

3000 câu giao tiếp Hoa Việt

Ngày gửi: 2017-03-05 07:41:58

Pdf-small

100 tình huống giao tiếp Hoa ...

Ngày gửi: 2017-03-03 20:25:55

Pdf-small

Giao tiếp tiếng Hoa cho người...

Ngày gửi: 2017-03-03 12:18:39

Pdf-small

2500 câu giao tiếp Hoa Việt

Ngày gửi: 2017-03-03 11:43:03

Pdf-small

Phiên dịch Việt Hán Hán Việt

Ngày gửi: 2017-03-03 10:55:04

Pdf-small

3000 hoành phi câu đối Hán Nôm

Ngày gửi: 2017-03-03 10:51:52

Pdf-small

Đọc và nói tiếng Hoa

Ngày gửi: 2017-03-03 09:38:23

Pdf-small

Tiếng Hoa giao tiếp

Ngày gửi: 2017-03-03 08:07:30

Pdf-small

999 từ vựng Trung Quốc cơ bản

Ngày gửi: 2015-09-09 07:23:30

Pdf-small

Bridge 2

Ngày gửi: 2015-07-24 13:20:35