Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

LISTENING PRACTICE

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Văn Bình (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:37' 27-11-2017
Dung lượng: 24.2 MB
Số lượt tải: 247
Số lượt thích: 0 người
TEST 1
SECTION 1. Question 1-6. Write NO MORE THAN THREE WORDS AND/OR A NUMBER for each answer.
MOVING COMPANY SERVICE REPORT

Full name: Jane Bond. Phone number (1)___________________________
USA address: 509 (2)_____________________, 1137 (3)____________________ in Seattle.
Packing day: (4)_______________. Date: 11th March, Day (5)____________________.
About the price: rather expensive. Storage time: (6)_________________________.


Question 7-10.Write the correct letter A, B, or C as the answers to the question “Where does the speaker intend to put items in?”
A. in emergency pack B. in personal package C. in storage with furniture
7. cutlery and dishes:_____________ 8. kettle:__________________
9. Alarm clock:______________ 10. CD player:____________

SECTION 2. Question 11-16. Write NO MORE THAN THREE WORDS AND/OR A NUMBER for each answer.
ANNUAL WULLABALLOO CONFERENCE

TIME
CONTENT
LOCATION

9:00 a.m.
Title of the lecture: (11)________________
Lecturer: John Smith from the (12)_________
Main Hall

10:30 a.m.
Presentation of Papers
Garden Room (ground)

11:15 a.m.
Coffee Break
Main Hall

1:00 p.m.
Lunch
Sea View restaurant on the (13) __________, the lift on the (14)_______.

2:00 p.m.
Presentation of further Papers
Ballroom

(15)_______p.m.
Afternoon Tea
Ballroom

5:00 p.m.
Conference will be finished
Main Hall

5:10-6:10 p.m.
Informal Reception
(16)___________


Question 17-20.Choose the correct answer A, B, or C.
17. Tickets are available_____________. A. only at the reception desk
B. tomorrow evening C. at any time before the reception
18. The delegates will be charged_____________ for lunch.
A. $ 6.50 B. $ 15.00 C. $ 25.00
19. The restaurant is famous for_____________.
A. steak B. fish C. barbecue
20. The trip on Sunday costs_____________.
A. $ 35 in total B. $ 35 plus entrance fees C. $ 35 plus lunch

TEST 1 - KEYS
SECTION 1. Question 1-6. Write NO MORE THAN THREE WORDS AND/OR A NUMBER for each answer.
MOVING COMPANY SERVICE REPORT

Full name: Jane Bond. Phone number (1) 94635550
USA address: 509 (2) Clark House, 1137 (3) University Drive in Seattle.
Packing day: (4) Monday. Date: 11th March, Day (5) Thursday.
About the price: rather expensive. Storage time: (6) a/one month.


Question 7-10.Write the correct letter A, B, or C as the answers to the question “Where does the speaker intend to put items in?”
A. in emergency pack B. in personal package C. in storage with furniture
7. cutlery and dishes: A 8. kettle: B 9. Alarm clock: C 10. CD player: C

SECTION 2. Question 11-16. Write NO MORE THAN THREE WORDS AND/OR A NUMBER for each answer.
ANNUAL WULLABALLOO CONFERENCE

TIME
CONTENT
LOCATION

9:00 a.m.
Title of the lecture: (11) Computer as Teacher
Lecturer: John Smith from the (12) University of Melbourne
Main Hall

10:30 a.m.
Presentation of Papers
Garden Room (ground)

11:15 a.m.
Coffee Break
Main Hall

1:00 p.m.
Lunch
Sea View restaurant on the (13) top floor, the lift on the (14) ground floor.

2:00 p.m.
Presentation of further Papers
Ballroom

(15) 3:10 p.m.
Afternoon Tea
Ballroom

5:00 p.m.
Conference will be finished
Main Hall

5:10-6:10 p.m.
Informal Reception
(16) Palm Lounge


Question 17-20.Choose the correct answer A, B, or C.
17. Tickets are available_____________. A. only at the reception desk
B. tomorrow evening C. at any time before the reception
18. The delegates will be charged_____________ for lunch.
A. $ 6.50
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓