Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ HÓA KHỐI B 2014 GV:HOÀNG THANH.

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Phi Hông Gai
Ngày gửi: 23h:41' 16-07-2014
Dung lượng: 610.5 KB
Số lượt tải: 2120
Số lượt thích: 2 người (Nguyễn Mậu Hưng, Nguyễn Ngọc Thư)
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
LỜI GIẢI ĐỀ HÓA KHỐI B 2014
 ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2014
Môn: HÓA HỌC; Khối B


Mã đề thi 739GV:HOÀNG THANH - THPT AN LÃO-HẢI PHÒNG.
ĐỀ THI GỒM 50 CÂU (TỪ CÂU 1 ĐẾN CÂU 50) DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH.
Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:
H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Fe = 56; Cu = 64; Ag = 108; Ba = 137.
Câu 1: Cho sơ đồ phản ứng sau:
R + 2HCl(loãng)  RCl2 + H2; 2R + 3Cl2 2RCl3
R(OH)3 + NaOH(loãng) NaRO2 + 2H2O
Kim loại R là:
A. Cr. B. Al. C. Mg. D. Fe.
Cr+2HCl CrCl2+H2; 2Cr+3Cl22CrCl3;Cr(OH)3+NaOH NaCrO2+2H2O
Câu 2 : Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch chứa 0,15 mol NaOH và 0,1 mol Ba(OH)2, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là:
A. 14,775. B. 9,850. C. 29,550. D. 19,700.
Lập tỷ lệ: = =2,33 tạo muối trung hòa = nCO = 0,15 mol
Phương trình tạo kết tủa : Ba2+ + CO BaCO3
0,1 0,15 0,1

m = 197.0,1 = 19,700 gam
Câu 3 : Cho phản ứng: SO2 + KMnO4 + H2O K2SO4 + MnSO4 + H2SO4.Trong phương trình hóa học của phản ứng trên, khi hệ số của KMnO4 là 2 thì hệ số của SO2 là:
A. 5. B. 6. C. 4. D. 7.
5SO2+2KMnO4+2H2O K2SO4+2MnSO4+2H2SO4
Câu 4: Phương trình hóa học nào sau đây không đúng?
A. Ca + 2H2O Ca(OH)2 + H2. B. 2Al + Fe2O3 Al2O3 + 2Fe.
C. 4Cr + 3O2 2Cr2O3. D. 2Fe + 3H2SO4(loãng) Fe2(SO4)3 + 3H2.
Câu 5: Nung hỗn hợp gồm 0,12 mol Al và 0,04 mol Fe3O4 một thời gian, thu được hỗn hợp rắn X. Hòa tan hoàn toàn X trong dung dịch HCl dư thu được 0,15 mol khí H2 và m gam muối. Giá trị của m là
A. 34,10. B. 32,58. C. 31,97. D. 33,39.
Al Al3+ + 3e O2- + 2H+ H2O
0,12 0,12 0,36 0,16 0,32
Fe Fe3+ + 3e 2H+ + 2e H2
0,12 0,12 0,36 0,3 0,3 0,15
m muối = mAl + mFe + mCl = 0,12x27 + 0,12x56 + 35,5(0,32+ 0,3) = 31,97g.
Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp X gồm một ankan và một anken, thu được 0,35 mol CO2 và 0,4 mol H2O. Phần trăm số mol của anken trong X là:
A. 40%. B. 50%. C. 25%. D. 75%.
n ankan = nHO – nCO = 0,4 – 0,35 = 0,05mol; n anken = nX – n ankan = 0,2 – 0,05 = 0,15 mol
%n anken = 75%.
Câu 7: Chất X có công thức phân tử C6H8O4. Cho 1 mol X phản ứng hết với dung dịch NaOH, thu được chất Y và 2 mol chất Z. Đun Z với dung dịch H2SO4 đặc, thu được đimetyl ete. Chất Y phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được chất T. Cho T phản ứng với HBr, thu được hai sản phẩm là đồng phân cấu tạo của nhau. Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Chất T không có đồng phân hình học. B. Chất X phản ứng với H2 (Ni, t0)
 
Gửi ý kiến