Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Lời giải chi tiết đề thi tốt nghiệp năm 2012

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trieu Hoang Manh
Ngày gửi: 14h:55' 10-06-2012
Dung lượng: 192.5 KB
Số lượt tải: 258
Số lượt thích: 0 người
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(Đề thi có 04 trang)
KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2012
Môn thi: VẬT LÍ - Giáo dục trung học phổ thông
Thời gian làm bài: 60 phút.Mã đề thi 368

Họ, tên thí sinh: ...........................................
Số báo danh: ..............................................
Cho hằng số Plăng h = 6,625.10−34 J.s, tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.108m/s,
1u = 931,5 MeV/c2 , độ lớn điện tích nguyên tố e =1,6.10−19C, khối lượng êlectron m = 9,1.10−31kg.
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (32 câu, từ câu 1 đến câu 32)
Câu 1: Khi nguyên tử hiđrô chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng  sang trạng thái dừng có năng lượng  thì nguyên tử phát ra một phôtôn ứng với bức xạ có bước sóng
0,1027 (m. 0,6563 (m. 0,4861 (m. 0,1210 (m.
Câu 2: Cho bốn loại tia: tia X, tia (, tia hồng ngoại, tia α. Tia không cùng bản chất với ba tia còn lại là
tia X. tia hồng ngoại. tia α. tia (.
Câu 3: Một sóng hình sin lan truyền trên trục Ox. Trên phương truyền sóng, khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm mà các phần tử môi trường tại hai điểm đó dao động ngược pha nhau là 0,4 m. Bước sóng của sóng này là
0,8 m. 0,8 cm. 0,4 cm. 0,4 m.
Câu 4: Cho phản ứng hạt nhân . Hạt X là
. . . .
Câu 5: Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào sau đây sai?
Phôtôn của mọi ánh sáng đơn sắc đều mang năng lượng như nhau.
Trong chân không, phôtôn bay với tốc độ m/s dọc theo các tia sáng.
Ánh sáng được tạo thành bởi các hạt gọi là phôtôn.
Phôtôn chỉ tồn tại trong trạng thái chuyển động.
Câu 6: Đặt điện áp xoay chiều có tần số 50 Hz vào hai đầu một đoạn mạch gồm một cuộn cảm thuần có độ tự cảm 0,2 H và một tụ điện có điện dung 10 (F mắc nối tiếp. Độ lệch pha của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch là
0. . . .

Câu 7: Chiếu xiên một chùm ánh sáng song song hẹp (coi như một tia sáng) gồm bốn ánh sáng đơn sắc: vàng, tím, đỏ, lam từ không khí vào nước. So với tia tới, tia khúc xạ bị lệch nhiều nhất là tia màu
đỏ. vàng. lam. tím.
Câu 8: Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì 1,25 s và biên độ 5 cm. Tốc độ lớn nhất của chất điểm là
6,3 cm/s. 2,5 cm/s. 63,5 cm/s. 25,1 cm/s.
Hd: 
Câu 9: Cho phản ứng phân hạch: . Giá trị của x bằng
4. 3. 1. 2.
Câu 10: Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng 50 N/m và vật nhỏ có khối lượng 200 g đang dao động điều hòa theo phương ngang. Lấy . Tần số dao động của con lắc là
5,00 Hz. 3,14 Hz. 2,50 Hz. 0,32 Hz.
Câu 11: Cho phản ứng hạt nhân: . Biết khối lượng các hạt , ,  và  lần lượt là 2,0136 u; 3,0155 u; 4,0015 u và 1,0087 u. Năng lượng tỏa ra trong phản ứng là
15,6 MeV. 4,8 MeV. 16,7 MeV. 17,6 MeV.
Câu 12: Trong một mạch dao động lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Biết điện tích cực đại trên một bản tụ điện là 4.10(8 C và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là 10 mA. Tần
 
Gửi ý kiến