Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

lop 10

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thi Hảo
Ngày gửi: 21h:55' 14-04-2021
Dung lượng: 61.5 KB
Số lượt tải: 1
Số lượt thích: 0 người
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 NĂM HỌC 2020 -2021
Nhóm 6: Môn: TIN HỌC, Lớp 11
Thời gian làm bài: 60 phút,
không tính thời gian phát đề

Họ và tên học sinh:……………………………………. Mã số học sinh:………………
Nhóm 6: Hoàng Đức Thành(THPT Mường Bú) sđt: 0978 869 585
Phạm Công Hòa(PTDT Nội Trú Sông Mã) sđt: 0983 914 975
Lừ Văn Điến (THPT Tông Lệnh) sđt: 0987 061 442
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1 (NB 1.1): Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, về mặt cú pháp câu lệnh nào sau đây là đúng với cấu trúc lặp (For - do) có một lệnh con ?
For i := 1 to 100 do
a := a – 1 ;
For i := 1 to 100 do;
a := a – 1 ;
For i := 1 to 100 do
a := a – 1
For i := 1 ; to 100 do
a := a – 1 ;
Câu 2 (TH 1.1): Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, đoạn chương trình sau đưa ra màn hình kết quả gì ?
For i := 10 downto 1 do write(i, ‘ ’);
A. Không đưa ra kết quả gì B. Đưa ra 10 dấu cách
C. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 D. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Câu 3 (NB 2.1): Cách tham chiếu đến phần tử của mảng:
A. [];            
B. [];    
C. [];    
D. [];    
Câu 4 (NB 2.1): Cách viết nào sau đây là đúng khi khai báo mảng một chiều?
A. Var : array[tên biến mảng] of ;
B. Var : array[kiểu chỉ số] of ;    
C. Var ;    
D. Var : array[kiểu chỉ số] of ;
Câu 5 (TH 2.1): cho khai báo mảng :
Var A: array[1..500] of integer;
i,n: integer;
begin
readln(n);
for i:=1 to n do read(a[i]);
for i:=1 to n do write(a[i]);
end.
Chương trình trên thực hiện công việc nào sau đây?
Nhập 500 phần tử và hiển thị các phần tử của mảng A.
Nhập tất cả các phần tử vào mảng A.
Nhập số phần tử và giá trị các phần tử ,hiển thị các phần tử của mảng A.
Đọc và hiển thị mảng A
Câu 6 (NB 3.1): Trong các khai báo sau đâu KHÔNG phải là khai báo biến tệp văn bản?
A. var ttep: string; B. var ttep: file;
C. var ttep = record; D. var ttep: text;
Câu 7 (TH 2.2): Đoạn chương trình sau thực hiện công việc:
Readln(s);
k:= length(S); 
for i:= k downto 1 do write(S[i]);
A. In ra màn hình xâu S                 B. In ra màn hình độ dài xâu S
C. In ra màn hình xâu S đảo ngược           D. Đưa ra màn hình xâu S      
Câu 8 (NB 3.2): Câu lệnh nào dùng để đóng tệp F1.
A. Close(F1); B. Close(f1): C. Stop(f1); D. Stop(F1):
Câu 9 (NB 3.2): Câu lệnh dùng để đóng tệp F1.
A. Thủ tục gán tên tệp cho tên biến tệp
B. Thủ tục mở tên tệp để đọc dữ liệu
C. Khai báo biến tệp
D. Thủ tục đóng tệp
Câu 10 (TH 3.2): Hàm nào dưới đây được dùng để kiểm tra con trỏ tệp đang chỉ tới cuối tệp f ?
A. eof(f) B. eoln(f)
C. eof(c) D. eof(c)
Câu 11(TH 3.2): Tệp F có dữ liệu để đọc 3 giá trị trên từ tệp F và ghi 3
 
Gửi ý kiến