Violet
Dethi
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

lớp 11 chương 5

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: tham luong phuong
Ngày gửi: 09h:12' 05-02-2017
Dung lượng: 336.0 KB
Số lượt tải: 43
Số lượt thích: 0 người
CHƯƠNG 5 HIDROCACBON NO

ANKAN:
Đồng đẳng, đồng phân danh pháp:
Câu 1:Viết CTCT các đồng phân và đọc tên quốc tế của các chất có CTPT sau đây:
1/C5H12 2/C6H14 3/C4H10
Câu 2: Viết CTCT của các chất có tên gọi sau đây:
1/. 2,4-đietyl-4-metylhexan 2/. 3-etyl-3,5-đimetylhepta
3/. 5-etyl-3,5-đimetylheptan 4/. 2,2,3-trietylpentan.
5/ 3,4 -Đimetylpentan. 6/. 2,3-Đimetylpentan.
7/. 2,2,3-trimetylpentan. 8/. 2,2,3-trimetylbutan.
9. isopentan 10. 2 – metylpentan
11. 2,3 – đimetylbutan 12. 3,5 – đietyl – 2,2,3 trimetyloctan
13. 4- etyl – 2,2,5 – trimetylhexan 14.3,3 – đimetylpentan
15. 1,2 – đibrom – 2 - metylpropan 16..2,2,3,3- tetrametylpentan

Câu 3: Gọi tên các chất sau:
a.(CH3)2CHCH2CH(CH3)CH2CH3 b.CH3CH2CH2CH(CH3)CH2CH(C2H5)CH3
c.CH3C(CH3)2CH2CH(C2H5)CH2CH3 c.C(CH3)3CH2CH2CH(C2H5)CH3
Câu 4: với CTCT sau có tên gọi là:A. 2,2,4-trimetyl l pentan. B. 2,4-trimetyl petan.
C. 2,4,4-trimetyl pentan. D. 2-đimetyl-4-metyl pentan.
Câu 5: với CTCT sau có tên gọi là:


A. 2-metyl-3-butyl pentan B.3-Etyl-2-metyl heptan
C. 3-isopropyl heptan D. 2-Metyl-3-etyl heptan
Câu 6: Tên của ankan nào sau đây không đúng:
A. 2-metyl butan B. 3-metyl butan C. 2,2-đimetyl butan D. 2,3-đimetyl butan
Câu 7: CTCT nào sau đây ứng với tên gọi : isopentan
A. B.
 


C. D.
 
Tính chất hóa học:
Phản ứng thế:
Bài 1 : viết phản ứng thế của các chất sau bởi clo:
CH3CH2CH2CH3
CH3CH(CH3)CH3
CH3CH2CH2CH2CH3
CH3CH2CH(CH3)CH3
CH3C(CH3)2CH3
Câu 1: Cho propan tác dụng với khí clo ( askt ) theo tỉ lệ mol 1:1 thu được tối đa bao nhiêu sản phẩm?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 2: Cho n- butan tác dụng với khí clo ( askt ) theo tỉ lệ mol 1: 1 thu được tối đa bao nhiêu sản phẩm?
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
Câu 3: Cho hợp chất 2,2 – đimetyl butan tác dụng với Clo ( askt ) theo tỉ lệ mol 1:1 thì thu được tối đa bao nhiêu sản phẩm?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 4: Khi cho 2 – metylbutan tác dụng với Clo theo tỉ lệ mol 1:1 thì sản phẩm chính thu được là?
A. 1-clo -2-metylbutan B. 2-clo -2-metylbutan C. 1-clo -3-metylbutan D. 2-clo -3-metylbutan
Câu 5: Cho iso-pentan tác dụng với Br2 (hơi) theo tỉ lệ mol 1:1 (askt) thì sản phẩm chính monobrom có công thức cấu tạo là?
A. CH3CHBrCH(CH3)2 B. (CH3)2CHCH2CH2Br C. CH3CH2CBr(CH3)2 D. CH3CH(CH3)CH2Br
Câu 6: Cho neo –pentan tác dụng với clo theo tỉ lệ mol 1:1 thu được tối đa bao nhiêu sản phẩm?
A. 1 B. 3 C. 4 D. 5
Câu 7: Khi clo hóa C5H12 với tỉ lệ mol 1:1 thu được 3 sản phẩm thế monoclo. Tên gọi của HC là?
A. 2,2-đimetylpropan B. 2-metylbutan C. n-pentan D. 2,3-đimetyletyl
Câu 8: Khi clo hóa C5H12 với tỉ lệ mol 1:1 thu được 1 sản phẩm thế monoclo duy nhất. Tên gọi của HC là?
 
Gửi ý kiến