Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

lop 12 KIỂM TRA LẦN 3

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Tân Thanh
Ngày gửi: 05h:35' 21-03-2019
Dung lượng: 72.5 KB
Số lượt tải: 194
Số lượt thích: 0 người
Trường THCS & THPT Trường Xuân
Tổ. Hóa – Sinh – KT

Đề chính thức
ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT LẦN 3
NĂM HỌC: 2018 - 2019
MÔN: HOÁ HỌC LỚP 12
(Đề kiểm tra có 22 câu)


ĐỀ 1


Họ và tên học sinh. ……………………………………………..…..lớp. ………………..
Cho: H =1; Li =7; C =12; N=14; O=16; Na =23; Mg =24; Al =27; K=39; Ca =40; Cl=35,5.
I. TRẮC NGHIỆM (8 điểm)
Câu 1: Khi tinh thể Al2O3 có lẫn tạp chất là Fe2+, Fe3+ và Ti4+ ta thu được
A. saphia. B. hồng ngọc. C. Corinđon. D. thạch anh.
Câu 2: Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, kim loại kiềm thuộc nhóm
A. IIA. B. IA. C. 1A. D. IIIA.
Câu 3: Trong hợp chất kim loại kiềm có số oxi hoá bằng
A. +3. B. + 1. C. 0. D. +2.
Câu 4: Công thức hoá học của vôi tôi là
A. CaCO3. B. Ca(OH)2. C. CaO. D. CaCl2.
Câu 5: Trong các kim loại sau: Cu, Al, K, Mg. Kim loại nào có thể tác dụng với nước tạo thành dung dịch bazơ mạnh?
A. Mg. B. Al. C. K. D. Cu.
Câu 6: Hợp chất nào sau đây dùng bó bột khi bị gãy xương?
A. Tinh bột. B. Thạch cao khang C. Thạch cao nung. D. Thạch cao sống.
Câu 7: Hỗn hợp tecmit là hỗn hợp gồm bột
A. magie và bột sắt. B. nhôm và bột đồng. C. magie và bột đồng. D. nhôm và bột sắt.
Câu 8: Cho các dung dịch sau: NaHCO3, AlCl3, Ca(OH)2, HCl. Số dung dịch có thể phản ứng được với nhau là
A. 4. B. 3. C. 2. D. 1.
Câu 9: Cho các chất sau: Na2O, NaCl, NaOH, Na2CO3. Số chất phản ứng được với dung dịch H2SO4 là
A. 3. B. 1. C. 2. D. 4.
Câu 10: Một cốc nước có chứa nhiều các ion Mg2+, Na+, Cl-, SO . Nước trong cốc thuộc loại nước
A. có tính cứng tạm thời. B. có tính cứng vĩnh cữu.
C. không có tính cứng. D. có tính cứng toàn phần.
Câu 11: Cho dung dịch HCl dư vào 1,5 gam CaCO3, đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được bao nhiêu lít khí CO2 (đktc)?
A. 2,24. B. 0,224. C. 0,336 D. 3,36.
Câu 12: Nhận xét nào sau đây về quá trình điều chế nhôm là chưa đúng?
A. Nguyên liệu dùng để sản xuất nhôm là quặng boxit.
B. Ở catot xảy ra quá trình oxi hoá ion Al3+ thành Al.
C. Người ta có cho thêm criolit vào nguyên liệu.
D. Điện cực bằng than chì được sử dụng trong điện phân.
Câu 13: Cho các chất: AlCl3, Al2O3, Al, Al(OH)3. Số chất có thể tác dụng với dung dịch NaOH là
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
Câu 14: Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. Khi đun sôi có thể làm loại bỏ tính cứng của nước cứng tạm thời.
B. Có thể dùng Na2CO3 để nhận biết sự có mặt của ion Ca2+ và Mg2+.
C. Công thức hoá học của thạch cao sống là CaSO4.2H2O.
D. Các kim loại kiềm thổ có tính khử mạnh và giảm dần từ Ba đến Be.
Câu 15: Cho m gam hỗn hợp gồm Al và Al2O3 phản ứng vừa đủ với dung dịch HNO3, sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch A và 0,224 lít khí không màu hoá nâu trong không khí (đktc). Cho lượng dư dung dịch NH3 vào dung dịch A thu được 2,34 gam kết tủa. Giá trị của m là.
A. 0,27. B. 1.29. C. 1,02. D. 1,935.
Câu 16: Cho hỗn hợp gồm Ba và Mg vào lượng dư CuSO4. Sau khi phản ứng kết thúc trong dung dịch chứa những chất tan nào?
No_avatar

ĐỀ RA SAI LÀM SAO HS GIẢI ĐÚNG : 

Câu 7: Hỗn hợp tecmit là hỗn hợp gồm bột

A. magie và bột sắt.      B. nhôm và bột đồng.   C. magie và bột đồng.  D. nhôm và bột sắt.

No_avatar

chju

 
Gửi ý kiến