Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

lop 12 tài liệu lí thuyết ở các đề thi

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ng V Nuoi
Ngày gửi: 15h:10' 08-04-2022
Dung lượng: 81.0 KB
Số lượt tải: 330
Số lượt thích: 0 người

THPTQG 2017
Câu 1 - BGD 2017:Công thức nào sau đây có thể là công thức của chất béo?
A. CH3COOCH2C6H5. B. C15H31COOCH3.
C. (C17H33COO)2C2H4. D. (C17H35COO)3C3H5.
Câu 2 - BGD 2017:Polime nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng?
Poli(etylen terephtalat). B. Poliacrilonitrin.
C. Polistiren. D. Poli(metyl metacrylat).
Câu 3 - BGD 2017:Trộn bột kim loại X với bột oxit sắt (gọi là hỗn hợp tecmit) để thực hiện phản ứng nhiệt nhôm dùng để hàn đường ray tàu hỏa. Kim loại X là
A. Fe. B. Cu. C. Ag. D. Al.
Câu 4 - BGD 2017:Trong công nghiệp, kim loại nào sau đây chỉ được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy?
A. Fe. B. Cu. C. Mg. D. Ag.
Câu 5 - BGD 2017:Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 tạo ra kết tủa?
A. NaCl. B. Ca(HCO3)2. C. KCl. D. KNO3.
Câu 6 - BGD 2017:Hợp chất H2NCH2COOH có tên là
valin. B. lysin. C. alanin. D. glyxin.
Câu 7 - BGD 2017:Ô nhiễm không khí có thể tạo ra mưa axit, gây ra tác hại rất lớn với môi trường. Hai khí nào sau đây đều là nguyên nhân gây ra mưa axit?
A. H2SvàN2. B. CO2vàO2. C. SO2vàNO2. D. NHsvàHCl.
Câu 8 - BGD 2017:Cho Fe tác dụng với HNO3 đặc, nóng, thu được khí X có màu nâu đỏ. Khí X là
A. N2. B. N2O. C. NO. D. NO2.
Câu 9 - BGD 2017:Dung dịch nào sau đây phản ứng với dung dịch HCl tạo ra chất khí?
A. Ba(OH)2. B. Na2CO3. C. K2SO4. D. Ca(NO3)2.
Câu 10 - BGD 2017:Công thức hóa học của natri đicromat là
A. Na2Cr2O7. B. NaCrO2. C. Na2CrO4. D. Na2SO4.
Câu 11 - BGD 2017:Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím hóa xanh?
Glyxin. B. Metylamin. C. Anilin. D. Glucozơ.
Câu 12 - BGD 2017:Cho các chất sau: fructozơ, glucozơ, etyl axetat, Val-Gly-Ala. Số chất phản ứng với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm, tạo dung dịch màu xanh lam là
A. 4. B. 2. C. 1. D. 3.
Câu 13 - BGD 2017:Phát biểu nào sau đây là sai?
Kim loại Cu khử được ion Fe2+ trong dung dịch.
Kim loại Al tác dụng được với dung dịch NaOH.
Kim loại có khối lượng riêng nhỏ nhất là Li.
Kim loại cứng nhất là Cr.
Câu 14 - BGD 2017:Thủy phân hoàn toàn 1 mol peptit mạch hở X chỉ thu được 3 mol Gly và 1 mol Ala. Số liên kết peptit trong phân tử X là

Câu 15 - BGD 2017:Phát biểu nào sau đây là sai?
Ở điều kiện thường, chất béo (C17H33COO)3C3H5 ở trạng thái rắn.
Fructozơ có nhiều trong mật ong.
Metyl acrylat, tripanmitin và tristearin đều là este.
Thủy phân hoàn toàn chất béo luôn thu được glixerol.
Câu 16 - BGD 2017:Trong phòng thí nghiệm, khí X được điều chế và thu vào bình tam giác theo hình vẽ bên. Khí X được tạo ra từ phản ứng hóa học nào sau đây?
2Fe + 6H2SO4(đặc) ———>Fe2(SO4)3 + 3SO2(k) + 6H2O
NH4Cl + NaOH —— NH3(k) + NaCl + H2O
CaCO3 + 2HCl >CaCl2 + CO2(k) + H2O
3Cu + 8HNO3 >3Cu(NO3)2 + 2NO(k) + 4H2O
THPTQG 2018
Câu 17 - BGD 2018:Kim loại Fe không phản ứng với dung dịch
HCl. B. AgNO3. C. CuSO4.
Câu 18 - BGD 2018:Hợp chất nào sau đây có tính lưỡng tính?
CrCl3. B. NaOH. C. KOH.
Câu 19 - BGD 2018:Trùng hợp propilen thu được polime có tên gọi là
polipropilen. B. polietilen. C. polistiren. D. poli(vinyl clorua).
Câu 20 - BGD 2018:Chất nào sau đây tác dụng được với dung dịch AgNO3 trong
NH3?
A. Metan. B. Etilen. C. Benzen.
 
Gửi ý kiến