Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

LỚP 3 - VÒNG 5 ( 2017 - 2018 )

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Nga
Ngày gửi: 15h:24' 04-11-2017
Dung lượng: 102.5 KB
Số lượt tải: 337
Số lượt thích: 1 người (Lê Thị Nga)
ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN TOÁN VIOLYMPIC
VÒNG 5 LỚP 3 (Ngày 26/10/2017)
ĐI TÌM KHO BÁU
Câu 1: Tính: (174)
Câu 2: của 27m là ….. m. (9)
Câu 3: Tìm x biết: Trả lời: x = …. (1)
Câu 4: So sánh: 146 + 258 … 254 + 152 (<)
Câu 5: So sánh: 27 + 36 … (<)
Câu 6: Ngăn trên có 45 quyển sách. Số sách ở ngăn dưới nhiều hơn số sách ở ngăn trên 15 quyển. Hỏi ngăn dưới có bao nhiêu quyển sách? Trả lời: Số sách ở ngăn dưới là …… quyển. (24)
Câu 7: của 42kg thêm 4kg thì được …… kg. (11)
Câu 8: Lấy của 60 trừ đi 15 thì được kết quả là ……. (15)
Câu 9: Số liền trước số 400 là …… (399)
Câu 10: Số liền sau số 475 là …… (476)
Câu 11: của 45 là ….. (9)
Câu 12: Số lẻ liền sau số 197 là …… (199)
Câu 13: Tìm x biết: x : 5 : 2 = 14 Trả lời: x = …… (140)
Câu 14: Tính: (54)
Câu 15: So sánh: + 72 … + 69 (>)
Câu 16: Tính: (296)
Câu 17: Một sợi dây dài 3m 5dm. An cắt một đoạn dây dài bằng độ dài sợi dây đó. Độ dài đoạn dây An đã cắt là …. dm. (7)
Câu 18: Tính: (90)
Câu 19: của 24km …… km. (4)
Câu 20: Số bé nhất có 3 chữ số khác nhau được lập nên từ các chữ số 4; 6; 1 là ……. (146)
Câu 21: Tính: 48 : 6 = …… (8)
Câu 22: Tìm số có 2 chữ số có tích các chữ số là 18 và hiệu giữa chữ số hàng chục và hàng đơn vị là 7. Trả lời: Số cần tìm là …… (92)
Câu 23: Cô giáo có 24 quyển vở. Cô giáo phát phần thưởng cho học sinh hết số vở đó. Số quyển vở cô giáo đã phát là …… quyển. (6)
Câu 24: Tính: 40 : 4 = …… (10)

ĐẬP DẾ
Câu 1: Tính: 678 – 594 = … A. 94 B. 174 C. 184 D. 84
Câu 2: Tính: A. 285 B. 385 C. 315 D. 235
Câu 3: của 20kg là: A. 15kg B. 4 C. 100kg D. 4kg
Câu 4: của 42kg là: A. 5kg B. 36kg C. 7kg D. 6kg
Câu 5: Lớp 3A có 32 bạn. Đội văn nghệ của nhà trường đã chọn số học sinh của lớp 3A tham gia vào đội. Hỏi có bao nhiêu học sinh của lớp 3A không tham gia vào đội văn nghệ của nhà trường? A. 20 học sinh B. 24 học sinh C. 9 học sinh D. 8 học sinh
Câu 6: Hùng có 24 quyển truyện. Sau khi quyên góp vào thư viện nhà trường số quyển truyện mình có thì Hùng còn lại bao nhiêu quyển truyện? A. 18 quyển B. 4 quyển C. 22 quyển D. 20 quyển
Câu 7: Tìm x biết: Trả lời: x = … A. 9 B. 8 C. 7 D. 6
Câu 8: Tính: A. 150 B. 147 C. 120 D. 127
Câu 9: Tích hai số là 18. Nếu nhân thừa số thứ nhất với 2, chia thừa số thứ hai cho 6 thì được hai số mới có tích là: A. 216 B. 54 C. 6 D. 4
Câu 10: Tính: A. 94 B. 104 C. 64 D. 84
Câu 11: An có 48 quyển vở. Số vở của Bình nhiều hơn số vở của An 15 quyển. Số vở Bình có là: A. 8 quyển B. 33 quyển C. 23 quyển D. 18 quyển
Câu 12: của 16m là: A. 4m B. 12m C. 4 D. 20
Câu 13: Tính: A. 4 B. 36 C. 3 D. 7
Câu 14: Tính: A. 11 B. 28 C. 3 D. 32
Câu 15: Tìm một số tự nhiên, biết rằng nếu lấy 
 
Gửi ý kiến