Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

lop 7 KIEM TRA GIUA HỌC KÌ 2

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Thị Mừng
Ngày gửi: 15h:57' 17-04-2022
Dung lượng: 108.8 KB
Số lượt tải: 234
Số lượt thích: 0 người


ĐỀ 1
ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ GIỮA HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2021-2022
MÔN: TOÁN 7
Thời gian làm bài,…. phút không kể thời gian giao đề.

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:
Hãy viết vào bài làm chữ cái A, B, C hoặc D đứng trước câu trả lời đúng từ câu 1 đến câu 6:
Câu 1: Cho hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau, biết x = thì y =. Hỏi hệ số tỉ lệ nghịch của y theo x là bao nhiêu ?
A. - B. C. - D. -3
Câu 2: Đồ thị của hàm số y=x đi qua điểm nào sau đây:
A. (1;2) B. (-1;) C. (;) D. 
Câu 3: Giá trị của biểu thức M = - 3x2y3 tại x = -1, y = 1 là:
A. 3 B. -3 C. 18 D. -18
Câu 4: Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là đơn thức?
A. B. C. – 5x + 1 D. (- 2xy2)xy2
Câu 5: Tam giác MNP có góc ngoài tại P bằng:
A. 600 B. 1200 C. 200 D. 1800
Câu 6: Tam giác DEF là tam giác đều nếu:
A. DE = DF B. DE = EF C. DE = DF và D. 
II. PHẦN TỰ LUẬN:
Câu 7: Thời gian giải xong một bài toán (tính bằng phút) của mỗi học sinh lớp 7 được ghi lại ở bảng sau:
10
13
15
10
13
15
17
17
15
13

15
17
15
17
10
17
17
15
13
15

a/ Dấu hiệu ở đây là gì? Số các giá trị khác nhau là bao nhiêu?
b/ Lập bảng “tần số” và tìm mốt của dấu hiệu.
c/ Tính số trung bình cộng.
d/ Rút ra nhận xét.
e/ Vẽ biểu đồ đoạn thẳng.
Câu 8: Cho tam giác ABC vuông tại A, có và AB = 5cm. Tia phân giác của góc B cắt AC tại D. Kẻ DE vuông góc với BC tại E.
a/ Chứng minh: ABD = EBD.
b/ Chứng minh: ABE là tam giác đều.
c/ Tính độ dài cạnh BC.
Câu 9: Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức
....................Hết...................


ĐỀ 2
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
MÔN: TOÁN 7 Năm học: 2021-2022
Thời gian làm bài: 90 phút

I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm).
Chọn chữ cái trước câu trả lời đúng trong các câu sau rồi ghi vào bài làm.
Câu 1. Tổng của ba đơn thức là:

Câu 2. Bậc của đa thức là:

Câu 3. vuông tại A, biết số đo góc C bằng 520. Số đo góc B bằng:

Câu 4. vàcó ,. Thêm điều kiện nào sau đây để?

Câu 5. Một tam giác có độ dài 3 cạnh là bao nhiêu thì đó là tam giác vuông:
A. 2cm; 4cm; 6cm.
B. 3cm; 4cm; 2cm.
C. 5cm; 3cm; 4cm.
D. 2cm; 3cm; 5cm

Câu 6: MNP cân tại P. Biết . Số đo góc P bằng:
A. 
B. 
C. 
D.

II. TỰ LUẬN (7,0 điểm).
Câu 7 (1,0 điểm). Cho đơn thức: 
a) Thu gọn đơn thức A.
b) Xác định phần hệ số, phần biến và tìm bậc của đơn thức A.
Câu 8 (1,0 điểm). Cho biểu thức:
a) Thu gọn B.
b) Tính giá trị của biểu thức B tại
Câu 9 (2,0 điểm). Điểm bài kiểm tra môn Toán học kỳ I của 32 học sinh lớp 7C được ghi trong bảng sau:
7
4
4
6
6
5
6
8

8
7
2
6
4
8
5
6

9
8
4
7
9

 
Gửi ý kiến