Violet
Dethi
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

lop 9

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Hồng Quang
Ngày gửi: 23h:21' 25-08-2020
Dung lượng: 37.5 KB
Số lượt tải: 7
Số lượt thích: 0 người
Sở giáo dục và đào tạo
Cao Bằng

 thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên
năm học 2010 - 2011đề thi Môn: HOá HọC
Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề)
Câu 1 (2,0 điểm)
1.Thế nào là sự ăn mòn kim loại ? Nêu những yếu tố ảnh hưởng đến sự ăn mòn kim loại và biện pháp bảo vệ kim loại không bị ăn mòn ?
2. Từ sắt và các hoá chất cần thiết hãy viết các phương trình hoá học để thu được các oxit riêng biệt: FeO, Fe3O4, Fe2O3 và ghi rõ điều kiện nếu có?
Câu 2 (2,0 điểm)
1.Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau :
CaCO3 ( CaO ( Ca(OH)2 ( Ca(HCO3)2( CaCO3( CaCl2
2.Trong khí thải công nghiệp có các khí độc hại sau: HCl, H2S , CO2, SO2. Chọn một hoá chất rẻ tiền nhất để loại bỏ được các khí trên? Viết các phương trình hoá học xảy ra?
Câu 3 (2,0 điểm)
Có 4 kim loại A, B, C, D (đều ở thể rắn trong điều kiện thường) đứng sau Mg trong dãy hoạt động hoá học. Biết rằng:
- A, B tác dụng với dung dịch HCl và đều không tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nguội.
- A tác dụng với dung dịch kiềm ; A đẩy được B ra khỏi dung dịch muối B. Còn B không tác dụng với dung dịch kiềm.
- C, D không tác dụng với dung dịch HCl; D đẩy được C ra khỏi dung dịch muối C.
1.Hãy sắp xếp các kim loại A, B, C, D theo thứ tự hoạt động hoá học giảm dần?
2.Chọn 4 kim loại phù hợp với những yêu cầu đầu bài rồi viết phương trình hoá học cho các tính chất đã nêu?
Câu 4 (2,5 điểm)
Hoà tan hoàn toàn 4 gam hỗn hợp gồm một kim loại hoá trị II và một kim loại hoá
trị III cần dùng vừa đủ 170 ml dung dịch HCl 2M.
1.Cô cạn dung dịch sau phản ứng sẽ thu được bao nhiêu gam muối khan?
2. Nếu biết kim loại hoá trị III là Al và có số mol gấp 5 lần số mol kim loại hoá trị II. Hãy xác định kim loại hoá trị II ?
Câu 5 (1,5 điểm)
Từ tinh bột dùng để sản xuất rượu C2H5OH. Hãy :
1.Viết các phương trình hoá học cho quá trình trên?
2.Tính thể tích rượu C2H5OH 800 thu được từ 1 tấn gạo chứa 81% tinh bột? Biết hiệu suất của cả quá trình là 80%; khối lượng riêng của rượu C2H5OH là 0,8g/ml.

(Cho:Al=27;Mg=24; Fe=56; Zn=65; Cu=64;Ag=108;H=1; C= 12; O= 16; Cl=35,5)

---------------------------Hết------------------------

Họ và tên thí sinh:…………………………………….. Số báo danh:……………
Họ tên, chữ ký của giám thị 1:…………………………………………………….
 
Gửi ý kiến