Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

lop9 chuong 5

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Man Thi Ha
Ngày gửi: 10h:25' 27-03-2018
Dung lượng: 14.0 KB
Số lượt tải: 191
Số lượt thích: 0 người
Câu 1: Các nhóm chất sau là dẫn xuất của hidrocacbon:
a) Metan, rượu etilic, benzen b) Etanol, protein, tinh bột, xenlulozơ, glucozơ.
c) Etilen, protein, tinh bột d) Xenlulozơ, glucozơ, benzen
Câu 2: Một chai rượu ghi 45o có nghĩa là:
a) Trong 55g nước có 45g rượu etilic nguyên chất. b) Trong 100ml nước có 45ml rượu etilic nguyên chất.
c) Trong 100ml dung dịch có 45ml rượu etilic nguyên chất. d) Trong 100g nước có 45ml rượu etilic nguyên chất.
Câu 3: Các chất nào sau đây được sản xuất từ nguyên liệu là chất béo:
a) Tơ nhân tạo b) Rượu etilic c) Đường d) Glicerol
Câu 4: “Mắt xích” của PE?
a) Metan b) Amino axit c) Etilen d) Etanol
Câu 5: “Mắt xích” của tinh bột, xenlulozơ là :
a) C6H12O6 b) C6H10O5 c) Amino axit d) Đường saccarozơ
Câu 6: “Mắt xích” của protein là :
a) NH2 b) C6H10O5 c) Amino axit d) Đường saccarozơ
Câu 7: Để tẩy sạch chất béo dính vào quần áo. Ta có thể dùng chất nào sau đây:
a) Nước b) Dung dịch nước clo c) Cồn d) Dầu hỏa
Câu 8: Có 3 lọ chứa các dung dịch sau: etilen, rượu etilic và glucozơ.
Có thể dùng thuốc thử nào sau nay để phân biệt:
a) Dung dịch brom, Na b) Na, Dung dịch brom c) Dung dịch brom d) Tất cả đều được
Câu 9: Khi cho chất béo tác tác dụng với nước xúc tác axit hữu cơ sẽ thu
được glixerol là:
a) Một axit béo b) Một hỗn hợp các muối của axit béo c) Một hỗn hợp các axit béo d) Hai muối axit béo.
Câu 10: Các loại thực phẩm nào là hợp chất cao phân tử:
a) Nước uống, đường b) Tinh bột, chất béo b) Đường, tinh bột d) Tinh bột, đạm
Câu 11: Một chất hữu cơ A, vừa tác dụng với Na vừa tác dụng với NaOH là:
a) Metan b) Rượu etilic c) Axit axetic d) Tinh bột
Câu 12: Có thể phân biệt axit acetic và benzene bằng những cách nào sau đây:
a) Qùi tím b) Dùng Na c) Dùng NaOH d) Tất cả đều được
Câu 13: Để phân biệt vải dệt bằng tơ tằm và vải dệt bằng sợi bông, chúng ta có thể:
a) Đốt và ngửi, nếu có mùi khét là vải bằng tơ tằm. b) Gia nhiệt để thực hiện phản ứng đông tụ.
c) Dùng qùi tím d) Dùng phản ứng thủy phân.
Câu 14: Natri có thể phản ứng với:
a) Rượu và benzen b) Rượu, nước, axit c) Metan, protein, polime d) a, b, c đều đúng.
Câu 15: Hòa tan axit acetic vào nước được dung dịch A. Để trung hòa 100ml
dung dịch A cần 250ml dung dịch NaOH 0,1M. Vậy nồng độ dung dịch A bằng :
a) 0,2M b) 0,4M
c) 0,25M d) 0,1M
Câu 16: Nhiệt độ sôi của chất nào sau đây thấp nhất:
a) Nước cất b) H2SO4
c) Etanol d) Axit axetic
Câu 17: Thể tích rượu etilic 60o cần lấy để pha thành 3 lit rượu etilic 20o là:
a) 1 lit b) 1,5 lit
c) 2 lit d) 3 lit
Câu 18: NHóm chất nào ở điều kiện bình thường ở trạng thái khí:
a) Nước cất, rượu etilic b) Metan, etilen, axetilen
c) Benzen, axit axetic d) Rượu etilic, axit axetic
Câu 19: Chọn những câu đúng:
a) Những hợp chất của cacbon gọi là hợp chất hữu cơ.
b) Những chất có nhóm –OH, –COOH tác dụng được với kim loại
c) Những chất có nhóm –OH, – COOH tác dụng được với Na và NaOH
c) Những chất có nhóm (–OH) tác dụng được với Na, những chất có nhóm (–COOH) tác dụng được với Na và NaOH.
Câu 20: Khi hòa tan 50g đường glucozơ vào 250g nước ở 20oC thì thu được
dung dịch bão hòa. Độ tan của đường ở 20oC là:
a) 16,7g b) 15g
c) 20g d) 30g

 
Gửi ý kiến