Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Luyện chuyên sâu ngữ pháp và bài tập anh 10

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Trần Thi
Ngày gửi: 11h:28' 05-08-2020
Dung lượng: 600.5 KB
Số lượt tải: 1111
Số lượt thích: 0 người

MÌNHBÁNFILEWORDRẤTNHIỀUSÁCHTIẾNGANHTHÍĐIỂM
MỌICHITIẾTXINLIÊNHỆZALOO937-351-107
SAUĐÂYXINTẶNGBẠNFILE UNIT1 LUYỆN CHUYÊN SÂU NGỮ PHÁP VÀ BT
Unit 1: Family life
(Cuộc sống gia đình)
VOCABULARY
New words
Meaning
Picture
Example

Breadwinner
/ˈbredˌwɪn.ə(r)/
(n)
người trụ cột gia đình
/
Men are often the breadwinner in a family.
Đàn ông thường là trụ cột trong gia đình.

Chore
/tʃɔːr/
(n)
việc nhà, việc lặt vặt
/
When I have done my chores, I will go to the market.
Khi tôi xong việc nhà thì tôi sẽ đi chợ.

Collaborate
/kəˈlæb.ə.reɪt/
(v)
cộng tác
/
We should collaborate with this company to develop the product. Chúng ta nên cộng tác với công ty này để phát triển sản phẩm.

Consider
/kənˈsɪd.ər/
(v)
xem xét, cân nhắc
/
You should consider buying that house.
Bạn nên cân nhắc mua ngôi nhà đó.

Contribute
/kənˈtrɪb.juːt/
(v)
đóng góp
/
We agreed to contribute some money to charity.
Chúng tôi đã đồng ý đóng góp một số tiền cho việc từ thiện.

Divorce
/dɪˈvɔːs/
(v)
ly dị
/
They got a divorce.
Họ đã ly dị rồi.

Divide
/dɪˈvaɪd/
(v)
chia, tách
/
I will divide the class into four groups.
Tôi sẽ chia lớp thành 4 nhóm.

Educate
/ˈedʒ.u.keɪt/
(v)
giáo dục
/
A large number of children are educated at home today.
Ngày nay nhiều trẻ em được giáo dục tại nhà.

Extended family
/ɪkˌsten.dɪd
ˈfæm.əl.i/
(n)
gia đình lớn gồm nhiều thế hệ chung sống
/
I like living in an extended family. Tôi thích sống trong một gia đình nhiều thế hệ.

Finance
/ˈfaɪ.næns/
(n)
tài chính
/
I’d like to buy a house, but my finances are in such a bad state that I can’t afford to.
Tôi muốn mua một ngôi nhà, nhưng tài chính của tôi đang trong tình trạng không đủ điều kiện để mua.

Financial burden
/faɪˈnæn.ʃəl
ˈbɜː.dən/
(n)
gánh nặng tài chính, tiền bạc
/
Buying a house often puts a large financial burden on young couples. Việc mua nhà thường đặt gánh nặng lớn về tài chính cho các cặp đôi trẻ.

Generation
/ˌdʒen.əˈreɪ.ʃən/
(n)
thế hệ
/
There are two generations in my family.
Có hai thế hệ trong gia đình tôi.

Goods
/ɡʊdz/
(n)
hàng hóa, sản
phẩm
/
We sold a lot of leather goods. Chúng tôi đã bán nhiều mặt hàng bằng da.

Grocery
/ˈɡrəʊ.səri/
(n)
tạp hóa
/
I stopped at the grocery shop to buy some milk.
Tôi đã dừng lại ở cửa hàng tạp hóa mua ít sữa.

Heavy lifting
/ˈhev.i ˈlɪftɪŋ/
(n)
mang vác nặng
/
This job required him to do a lot of heavy lifting.
Công việc này đòi hỏi anh ấy phải mang vác nặng.

Homemaker
/ˈhəʊmˌmeɪ.kər/
(n)
người nội trợ
/
She is not the type of person to stay at home and be a homemaker. Cô ấy không phải kiểu người ở nhà và làm nội trợ.

Laundry
/ˈlɔːndri/
(n)
đồ giặt là
/
I have to do my laundry.
Tôi phải đi giặt đồ.

Nuclear family
/ˌnjuː.klɪə
ˈfæm.əl.i/
(n)
gia đình nhỏ chỉ gồm có bố mẹ và con cái chung sống
/
Americans often live in nuclear families.
Người Mỹ thường sống trong những gia đình nhỏ chỉ gồm bố mẹ và con cái.

Nurture
/ˈnɜː.tʃər/
(v)
nuôi dưỡng
/
I want to stay at home and nurture my children.
Tôi muốn ở nhà và nuôi dạy các con mình.

Positive
/ˈpɑz.ə.tɪv/
(adj)
tích cực
/
You should have a positive outlook on life.
Bạn nên có một cách nhìn tích cực vào cuộc sống.

Psychologist
/saɪˈkɑl.ə.dʒɪst/
(n)
nhà tâm lí học

 
Gửi ý kiến