Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

LUYỆN TẬP CHƯƠNG VUÔNG GÓC

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: nguyễn văn Phép
Ngày gửi: 06h:56' 08-04-2018
Dung lượng: 184.3 KB
Số lượt tải: 1406
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Mai Vui)
Cho tứ diện ABC, biết và là hai tam giác cân có chung cạnh đáy BC. Gọi I là trung điểm của cạnh BC. Khẳng định nào đúng trong các khẳng định sau?
A. . B. . C. . D. .
Cho hai đường thẳng phân biệt a, b và mặt phẳng . Mệnh đề nào là mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau?
A. Nếu và thì . B. Nếu và thì .
C. Nếu và thì . D. Nếu và thì .
Cho hình lập phương ABCD.EFGH. Góc giữa cặp vectơ và bằng:
A. . B. . C. . D. .
Cho tứ diện ABCD. Gọi G là trọng tâm của tam giác BCD. Mệnh đề nào đúng trong các mệnh đề sau?
A. . B. .
C. . D. .
Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh a. Biết SA = a, SA ( BC. Gọi I, J lần lượt là trung điểm của SA, SC. Góc giữa hai đường thẳng SD và BC là:
A. 450. B. 900. C. 600. D. 300.
Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’, góc giữa đường thẳng A’C’ và B’C là:
A. 300. B. 600. C. 900. D. 1200.
Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông và SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD). Khi đó:
A. . B. . C. . D. .
Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, AB = a, . Cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD) và SA = a. Góc giữa đường thẳng SB và CD là:
A. 450. B. 600. C. 300. D. 900.
Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật. AB = a, . Cạnh bên SA ( (ABCD) và SA = a. Góc giữa đường thẳng SD và mặt phẳng (SAB) là:
A. 450. B. 600. C. 300. D. 900.
Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ có tất cả các cạnh đều bằng nhau. Trongcácmệnhsau, mệnhđềnàosai?
A. . B. . C. . D. .
Cho hìnhchópđềucócạnhbênvàcạnhđáycùngbằngTínhgócgiữacạnhbênvàmặtđáy.
A. . B. Là gócnhọncó. C. . D. .
Câu12Cho hìnhlăngtrụđứngcógócgiữavàđáybằng, biếtrằngdiệntíchtamgiácbằngTínhdiệntíchtamgiác
A. . B. . C. . D. .
Cho tứdiệncóvàđôimộtvuônggóc. Tínhtangcủagócgiữavà
A. . B. . C. . D. .
Cho hìnhchópcóđáy là hìnhvuôngcạnhvàTínhvớilà gócgiữavà
A. . B. . C. . D. .
Cho hìnhchópđềucócạnhđáyvàcạnhbêncùngbằnggọi là trungđiểmvà là tâmhìnhhìnhvuôngTínhgócgiữavà
A. . B. . C. . D. .
Cho hìnhchópđềucócạnhđáymặtbêntạovớiđáygócTínhvớilà gócgiữacạnhbênvàmặtđáy.
A. . B. . C. . D. .
Cho hìnhbìnhhànhABCD.PhátbiểunàoSAI?
A. B. C. . D. .
Cho tứdiện ABCD, G làtrọngtâm tam giác ABC.ChọnkhẳngđịnhĐÚNGtrongcáckhẳngđịnhsau?
ABCD.
Cho tứdiệnđều ABCD cócạnhbằng a. Khiđó
A. . B. . C. . D. .
Hìnhchóp S.ABCD cóđáy ABCD làhìnhvuông, cạnhbên SA=SB=SC=SD.Cạnh SC vuônggócvớiđườngnàotrongcácđườngsau?
A. . B. . C. . D. .
Cho là mặtphẳngtrungtrựccủađoạn AB, I là trungđiểmcủa AB.HãychọnkhẳngđịnhĐÚNG:
A. BC. D. .
B. PHẦN TỰ LUẬNBài 1:Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật. Cạnh bên SA vuông góc với mp(ABCD). Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng AB, H là hình chiếu của A lên SB.a) Chứng minh BC((SAB)b) Chứng minh SC(AH.
c) Tính góc tạo bởi SI và AC, biết AD = 2a, SA = AB = a.
Bài 2.Cho tứdiệnđều ABCD, cócạnhbằng a.
a) Chứng minh AB vuônggóc CD.b) Tính côsin của góc giữa AC và BD.
Bài 3. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a. SA vuông góc mặt đáy và SA bằng .
a) Chứng minh rằng: CD ( (SAD).b) Tínhgócgiữa SC và (ABCD).

 
Gửi ý kiến