Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Luyện tập tổng hợp Unit 14 - Wonders of the world

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sách giáo khoa (cũ) và Mai Lan Huơng
Người gửi: Đào Trọng Linh
Ngày gửi: 19h:59' 30-06-2018
Dung lượng: 49.5 KB
Số lượt tải: 79
Số lượt thích: 1 người (vong kim van)
UNIT 14 - WONDERS OF THE WORLD - EXERCISES
Bài tập 1. Đọc đoạn hội thoại sau đây và điền từ vào chỗ trống trong đoạn văn ở dưới để tóm tắt lại ý chính của đoạn hội thoại.
Hoa: I`m bored. Let`s play a game.
Nhi: What shall we play?
Nga: We can play 20 Questions.
Nhi: What`s that? I don`t know how to play it.
Nga: It`s a guessing game. I think of a famous person or place. Then you have to ask me questions to find out who or what it is.
Hoa: It sounds very easy. How does it work?
Nga: I can only answer `yes` or `no`, and you can only ask 20 questions.
Hoa: What happens if we can`t guess the correct answer?
Nga: I win.
Hoa: All right. You go first, Nga.
Nga: Ok. You might know this place. I`ll give you a clue. It isn`t in Viet Nam.
Hoa: Is it in Asia?
Nga: No.
Nhi: Is it in America?
Nga: Yes.
Nhi: Is it in New York?
Nga: Yes.
Hoa: I know. It`s the Golden Gate Bridge!
Nga: No. The Golden Gate Bridge isn`t in New York! It`s in San Francisco.
Nhi: I think the answer is the Statue of Liberty.
Nga: You`re right, Nhi.
Hoa, Nga and her cousin Nhi were bored, so Nga suggested that they play a (1).................... called 20 Questions. She explained the rules and then the girls started to play. Nga thought of a (2).................... and she gave the others a (3).................... by saying that it wasn`t in (4).................... . Nhi found out the place was in (5).................... . Hoa thought it was the (6)...................., but that is in San Francisco. Nhi was (7).................... when she said it (8).................... the Statue of Liberty.
Bài tập 2: Viết câu bị động sử dụng từ gợi ý.
Angkor Wat/ build/ the 10th and 11th centuries.

Golden Gate bridge/ open/ 1937.

Grand Canyon/ excavate/ the Colorado River.

The faces of four American presidents/ carve/ Gutzon Butzon/ 1927 to 1941.

Empire State Building/ complete/ 1931.

Temple of Artemis/ destroy/ the Goths/ AD 262.

The Statue of Liberty/ make/ French people.

Quoc Tu Giam/ establish/ 1076.

Bài tập 3: Chuyển sau dạng câu gián tiếp:
She said, “Can you speak Spanish, Minh?”

Thanh said to her teacher, “Will I finish my exercise at home?”

Nien asked hoa, “Do you have many new friends?”

My friend said, “Are you going to leave tomorrow?”

They said to us, “Must you go now?”

I asked Nam, “Are you free tonight?”

She asked the tourist, “Do you know the way to the station?”

John said, “Is Phong Nha Cave in southern Vietnam, Nhi?”

The visitors said, “Can we take photos?”

Daniel said to Jim, “Is there a cafe nearby?”

Bài tập 4: Chuyển câu sang dạng gián tiếp
“Don’t forget to post the letter,” he said to me.

“I am visiting Hoi An now,” Nhi said

“Can you open your bag, please?” said the customs officer.

“I don’t know how to do this exercise,” Johny said.

“I must stay at home tomorrow,” she said.

“Do you like this place?” Hoa asked Tim. “No, I don’t”. Tim said.

“The clock will never work again if you try to repair it”, the man said to Nam.

“Is Mount Everest the highest mountain in the world?”, the teacher asked Nga. “Yes, it is”, she replied.

“Are you going to visit Phong Nha cave?” Hoa said to Nga.

“Send me a postcard when you arrive in Paris”, Jane said to Tim.

UNIT 14 - WONDERS OF THE WORLD - EXERCISES
Bài tập 1. Đọc đoạn hội thoại sau đây và điền từ vào chỗ trống trong đoạn văn ở dưới để tóm tắt lại ý chính của đoạn hội thoại.
Hoa: I`m bored. Let`s play a game.
Nhi: What shall we play?
Nga: We can play 20 Questions.
Nhi: What`s that? I don`t know how to
 
Gửi ý kiến