Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Lý 6 ĐH sư phạm hà nội

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần thu thuỷ
Ngày gửi: 06h:48' 23-10-2020
Dung lượng: 466.0 KB
Số lượt tải: 159
Số lượt thích: 1 người (Lien Quang Thinh)
CHỦ ĐỀ 5: SỰ CHUYỂN THỂ CỦA CÁC CHẤT
BÀI 2: SỰ NÓNG CHẢY VÀ SỰ ĐÔNG ĐẶC (TIẾP THEO)
Mục tiêu
Kiến thức
Nêu được đông đặc là quá trình ngược lại của nóng chảy.
Nêu được đặc điểm sự đông đặc.
Lấy được ví dụ thực tế về sự động đặc.

Kĩ năng
Vận dụng kiến thức giải thích được các hiện tượng đông đặc đơn giản.
Khai khác được bảng kết quả thí nghiệm.
Vẽ được đường biểu diễn nhiệt độ theo thời gian.
Khai thác được thông tin từ đường biểu diễn nhiệt độ theo thời gian.
I. LÍ THUYẾT TRỌNG TÂM
Sự đông đặc
Định nghĩa: Sự đông đặc là sự chuyển thể từ thể lỏng sang thể rắn.
Quá trình đông đặc là quá trình ngược lại của quá trình nóng chảy.
Đặc điểm:
- Phần lớn các chất đông đặc ở một nhiệt độ xác định trừ thủy tinh, nhựa, nhựa đường… Nhiệt độ này gọi là nhiệt độ đông đặc của chất.
- Trong thời gian đông đặc nhiệt độ của vật không giảm thêm nữa.
- Đối với cùng một chất nhiệt độ nóng chảy bằng nhiệt độ đông đặc.
- Các chất khác nhau có nhiệt độ đông đặc khác nhau.
- Phần lớn các chất, thể tích ở dạng đông đặc nhỏ hơn thể tích ở dạng lỏng trừ nước, đồng, gang....


II. CÁC DẠNG BÀI TẬP

Dạng 1: Bài tập cơ bản về quá trình đông đặc
Phương pháp giải
Bước 1: Xác định dữ kiện đã cho (thể ban đầu của chất, thể sau của chất....) và yêu cầu của đề bài.
Bước 2: Dựa trên định nghĩa và đặc điểm của sự đông đặc:
+ Sự đông đặc là sự chuyển thể từ thể lỏng sang thể rắn.
+ Nhiệt độ đông đặc của 1 chất không đổi.
+ Đối với 1 chất t°nóng chảy = t°đông đặc.
+ Nước, đồng, gang tăng thể tích khi đông đặc.
Các chất khác giảm thể tích khi đông đặc
Rút ra câu trả lời cho bài toán đã nêu.
Ví dụ: Trong việc làm tượng đồng có những quá trình chuyển thể nào?
Hướng dẫn giải
Trong việc đúc đồng có những quá trình chuyển thể như sau:
- Đồng nóng chảy: từ thể rắn sang thể lỏng, khi nung trong lò đúc.
- Đồng đông đặc: từ thể lỏng sang thể rắn, khi nguội trong khuôn đúc.
Ví dụ mẫu
Ví dụ 1: Cho nước và băng phiến đông đặc ta thấy
A. cả nước và băng phiến cùng tăng thể tích.
B. cả nước và băng phiến cùng giảm thể tích.
C. nước tăng thể tích và băng phiến giảm thể tích.
D. băng phiến tăng thể tích và nước giảm thể tích.
Hướng dẫn giải
Nước khi đông đặc tăng thể tích còn băng phiến khi đông đặc giảm thể tích.
( Đáp án C
Bài tập tự luyện dạng 1
Câu 1: Khi đun nóng chì, chúng mềm ra và nóng chảy dần, phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Trong thời gian nóng chảy, nhiệt độ của chì giảm dần.
B. Trong thời gian nóng chảy, nhiệt độ của chì lúc tăng lúc giảm.
C. Trong thời gian nóng chảy, nhiệt độ của chì không đổi.
D. Trong thời gian nóng chảy, nhiệt độ của chì tiếp tục tăng.
Câu 2: Ở nhiệt độ phòng, chất nào sau đây không tồn tại ở thể lỏng?
A. Thủy ngân. B. Rượu. C. Nhôm. D. Nước.
Câu 3: Trong các so sánh sau đây, câu nào đúng?
A. Nhiệt độ nóng chảy cao hơn nhiệt độ đông đặc.
B. Nhiệt độ nóng chảy thấp hơn nhiệt độ đông đặc.
C. Nhiệt độ nóng chảy có thể cao hơn hoặc có thể thấp hơn nhiệt độ đông đặc.
D. Nhiệt độ nóng chảy bằng nhiệt độ đông đặc.
Câu 4: Biết nhiệt độ nóng chảy của bạc là 960°C. Vậy nhiệt độ đông đặc của bạc là bao nhiêu?
A. 690°C. B. 480°C. C. 600°C. D. 960°C.
Câu 5: Hiện tượng đông đặc là hiện tượng
A. một khối chất lỏng biến thành chất rắn. B. một khối chất khí biến thành chất lỏng.
C. một khối chất rắn biến thành chất lỏng. D. một khối chất khí biến thành chất rắn.

Câu 6: Chất nào sau đây tăng thể tích khi đông đặc?
A. Đồng. B. Thép. C. Nhôm. D. Vàng.
Câu 7: Cho 100 cm3 nước đá nóng chảy. Thể
 
Gửi ý kiến