Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Lý lịch công chức mẫu 2C khổ giấy A3

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bạch Đằng Thuỷ (trang riêng)
Ngày gửi: 12h:17' 11-04-2019
Dung lượng: 97.5 KB
Số lượt tải: 2
Số lượt thích: 0 người
b) Về bên vợ (hoặc chồng): Cha, Mẹ, anh chị em ruột
Mối quan hệ
Họ và tên
Năm sinh
Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị - xã hội ........)31) DIỄN BIẾN QUÁ TRÌNH LƯƠNG CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
Tháng/năm

Mã ngạch/bậc

Hệ số lương

32) NHẬN XÉT,ĐÁNH GIÁ CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CÁN BỘ CÔNG CHỨC


………………. Ngày… tháng… năm ……
Người khai
Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật
(Ký tên, ghi rõ họ tên)
Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý và sử dụng CBCC
(Ký tên, đóng dấu)


4
Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý CBCC …… ………Số hiệu cán bộ, công chức: …………...............
Cơ quan, đơn vị sử dụng CBCC …………………… …………………………………………………………
SƠ YẾU LÝ LỊCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC


Ảnh màu
(4 x 6 cm)
1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa): …….
2) Tên gọi khác: ………
3) Sinh ngày: ….… tháng …… năm ………, Giới tính (nam, nữ): ……………………….
4) Nơi sinh: Xã ………………, Huyện …….………, Tỉnh ………………………………..
5) Quê quán: Xã …….…….…, Huyện …………..…, Tỉnh ….

6) Dân tộc: ………………………………, 7) Tôn giáo: ……. ………..…………………………………
8) Nơi đăng ký bộ khẩu thường trú: ………….
(Số nhà, đường phố, thành phố, xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh)
9) Nơi ở hiện nay: ……..
(Số nhà, đường phố, thành phố, xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh)
10) Nghề nghiệp khi được tuyển dụng: …..
11) Ngày tuyển dụng: …/…/……, Cơ quan tuyển dụng: ……
12) Chức vụ (chức danh) hiện tại: …
(Về chính quyền hoặc Đảng, đoàn thể, kể cả chức vụ kiêm nhiệm)
13) Công việc chính được giao: …..
14) Ngạch công chức (viên chức): ………………………, Mã ngạch: ….
Bậc lương:……, Hệ số:……, Ngày hưởng:…/…/……, Phụ cấp chức vụ:……, Phụ cấp khác: ……
15.1- Trình độ giáo dục phổ thông (đã tốt nghiệp lớp mấy/thuộc hệ nào): …..
15.2- Trình độ chuyên môn cao nhất:….. …………………………………………………………………
(TSKH, TS, Ths, cử nhân, kỹ sư, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp, chuyên ngành)
15.3- Lý luận chính trị: ………………… 15.4-Quản lý nhà nước:…………………………………..
(Cao cấp, trung cấp, sơ cấp và tương đương)
(Chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên, cán sự,.)

15.5- Ngoại ngữ:……………………………, 15.6-Tin học: …
(Tên ngoại ngữ + Trình độ A, B, C, D......) (Trình độ A, B, C,.......)
16) Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam:…/…/……, Ngày chính thức:…/……/…………………………….
17) Ngày tham gia tổ chức chính trị - xã hội: ……….
(Ngày tham gia tổ chức: Đoàn, Hội,..... và làm việc gì trong tổ chức đó)
18) Ngày nhập ngũ:…/……/……, Ngày xuất ngũ: …/…../……… Quân hàm cao nhất:………...
19) Danh hiệu được phong tặng cao nhất ……
(Anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang; nhà giáo, thày thuốc, nghệ sĩ nhân dân và ưu tú, …)
20) Sở trường công tác:
21) Khen thưởng: ……………………, 22) Kỷ luật:
(Hình thức cao nhất, năm nào)
(Về đảng, chính quyền, đoàn thể hình thức cao nhất, năm nào)

23) Tình trạng sức khoẻ: ……, Chiều cao:…, Cân nặng:….kg, Nhóm máu:……………………….
24) Là thương binh hạng: …./……, Là con gia đình chính sách:

(Con thương binh, con liệt sĩ, người nhiễm chất độc da cam Dioxin)

 1

25) Số chứng minh nhân dân: …………….Ngày cấp: …/…/…… ,26
 
Gửi ý kiến