Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ly thuyet va bai tap because -> because of

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Bình Minh
Ngày gửi: 17h:45' 05-05-2011
Dung lượng: 41.0 KB
Số lượt tải: 5732
Số lượt thích: 2 người (lê thị hà, Võ Thùy Anh)
BECAUSE / BECAUSE OF * ALTHOUGH / DESPITE
Cách chuyển từ mệnh đề chỉ lý do sang cụm từ
Because + S (pronoun) + be + adj …..

( Because of + Possessive + Noun
Because she was ill, she couldn’t go to school
( Because of her illness, she couldn’t go to school.
Because + S (noun) + be + adj …..

( Because of + the + adj + Noun
Because the weather was hot, I couldn’t sleep well.
( Because of the hot weather, I couldn’t sleep well.
Because + S (pronoun) + VERB + adv …..

( Because of + Possessive + adj + Noun
Because she behaves well, everyone loves her.
( Because of her good behavior, everyone loves her.
Because + (S+ have) THERE + BE + (a /an) + ADJ + NOUN
( Because of + (a/an) + ADJ + Noun
Because + S (Pronoun) + TO BE + ADVERB + ADJ

( Because of + Possessive + ADJ + Noun
Because she is extremely beautiful, everyone admires her.
( Because of her extreme beauty, everyone admire her.
Because + S (Noun) + TO BE + V3

( Because of + the Noun (V3) + of + Noun

Because + S (Noun) + VERB + (ADVERB)

( Because of + a/ an/ the (ADJ) + NOUN + of + Noun (Noun)
Because this boy behaved kindly, I love him so much.
( Because of the kind behavior of this boy, I love him so much.
Because + S1 (Noun/ Pronoun) + VERB + O …., S2 +V2 +… (S1 # S2)
(
( Because of + possessive + (not) Ving + O …., S2 +V2 +… (S1 # S2)

1. Although she was ill, she went to school.
( In spite of
2. He didn’t come because he was sick.
( He didn’t come because of
3. She didn’t eat much though she was hungry.
( Despite
4. The train was late because the fog was thick.
( Because of
5. I accepted the job although the salary was low.
( In spite of
6. The plane couldn’t take off because the weather was bad.
( Because of
7. She stay at home because her mother was sick.
( Because of
8. He didn’t leave school even though his family was poor.
( Despite
9. All the teachers love him because his conduct is good.
(Because of
10.The flight was not delayed though it was foggy.
( Despite
11. We couldn’t study because it was noisy.
(Because of
12. Even though it was cold, I went swimming.
( In spite of
13. These students didn’t arrive late although there was the traffic jam.
( Despite
14. Mary can’t sleep because there was the noise.
( Because of
15. She didn’t get ill though she worked very hard.
(In spite of
16. His wife usually gives him a list because he often forgets things.
( Because of
17. Though he had much experience, he didn’t succeed in repairing the machine.
( Despite
18. Though Kid has failed so often, he has never been disappointed.
( Despite
19. Though I hadn’t eaten anything for 24 hours, I didn’t feel hungry.
( In spite of
20. He ate all the fruits though they were green.
( He ate all the fruits despite
21.
 
Gửi ý kiến